Fortællingen om Karl Hansen er opdateret med den nøjagtige periode, Karl afsoner sin tredje straf. Han indsættes i Møns tugthus den 25. juni 1851, men overflyttes hurtigt til straffeanstalten på Christianshavn, måske pga. pladsmangel.