Jeg er foreløbig nået 10 led tilbage i generationerne i jagten på oprindelsen til mit mellemnavn ‘Schwartz’. De seneste 3 generationer af min linje, dvs. mig selv, min mor og min mormor, er født på Lolland i 1900-tallet. Derfra skifter linjen til en mandelinje, som i 6 generationer, tilbage til 1730’erne, har holdt til på Midtsjælland. Men slægten er kommet til Danmark fra Vorpommern, nærmere betegnet Stralsund, som dengang slægten boede der, i slutningen af 1600-tallet og begyndelsen af 1700-tallet, var under svensk styre som Svensk Vorpommern. I en periode (1715-1721) under Store Nordiske Krig var området dog under dansk kontrol, men om det var medvirkende årsag til at min 6 x tipoldefar forlod Stralsund og tog til Danmark kan jeg kun gætte på.

Ældst kendte ‘Schwartz’ i min linje er indtil videre Henrik Schwartz, som var skrædder i Stralsund i hvert fald i perioden 1693-1709, hvor hans kone fødte ham 6 børn.

Henrik Schwartz’ søn, Emanuel Schwartz (1701-1779), kom til Danmark før 1730, hvor han – lige som sin far – ernærede sig som skrædder.

Næste led hed også Emanuel – ofte stavet Immanuel. Han blev født ca. 1736 formodentlig i Ringsted, og han blev købmand, men døde i 1784 inden hans fire levende børn blev konfirmeret.

Købmand Immanuel Schwartz’ søn, der blev min 4 x tipoldefar, hed Peter Imanuel Schwartz (1771-1831), og han var bødker i Ringsted og Skelby (mellem Ringsted og Næstved).

Som den første født i 1800-tallet kom nu Hans Daniel Schwartz (1801-1887), som blev møllersvend og tømrersvend, men endte som fattiglem. Han bosatte sig i Haslev-Freerslev-området.

Min tiptipoldefar var Daniel Hansen Schwartz (1835-1898). Han var den første der ikke blev født i en købstad, og han havde ikke et egentligt erhverv. Han ernærede sig som landarbejder og arbejdsmand i Freerslev og Haslev, men formåede at købe en grund og bygge sit eget hus omkring 1875.

Derefter fulgte Lars Kristian Hansen-Schwartz (1861-1940), født i Haslev og bosat i Tjæreby og Terslev hvor han arbejdede som bl.a. materialkusk på Bregentved, stenhugger og brøndgraver. Han blev gift med Johanne Christina Andersson, som kom fra Sverige. Læs her om min svenske familie.

Min oldefar hed Anton Viggo Hansen Schwartz (1888-1966). Han flyttede til Vestlolland, blev landarbejder og aktiv socialdemokrat.