Listerne over mine aner indeholder oplysninger om født/gift/død – dato og sted, hvis de kendes. Stednavne i parentes henviser til herred/amt. Stillingsbetegnelser står i kursiv.

Anelisten er endnu ikke helt udfyldt (og bliver det nok heller aldrig…), så hvor der er huller i nummer-rækkefølgen, mangler jeg navnene på mine aner. Generationerne til og med mine tipoldeforældre er dog komplette, hvad navnene angår.

En persons anenummer rummer oplysninger om:

Køn – mænd har lige numre, kvinder ulige (modsat personnummersystemet).

Forældre – en persons far har det dobbelte nummer af personen selv. Moderen har faderens nummer + 1.

Gå til de enkelte generationer ved at bruge menuen under punktet “Anelister”, eller vælg hvad du vil se herunder:

Indtil oldeforældre

Tipoldeforældre

2 x tipoldeforældre

3 x tipoldeforældre

4 x tipoldeforældre

5 x tipoldeforældre

6 x tipoldeforældre

7-11 x tipoldeforældre