Det Kgl. Bibliotek har digitaliseret en del gamle aviser, som man kan søge i via deres Mediestream service – og det kan man godt bruge i sin slægtsforskning. Man kan f.eks. læse aviser fra et bestemt område og en bestemt periode for at undersøge lidt om den hverdag som forfædrene levede i, men man kan også af og til være heldig at finde konkret information om sine aner.

Jeg sad forleden og søgte på forskellige navnekombinationer på Mediestream, og undersøgte efterfølgende de hits jeg fik i aviser i 1800-tallet. Ved en søgning på kombinationen “Daniel Schwartz” var der bid i “Kongelige Rideposter priviligerede Danske Statstidende” fra den 28. oktober 1831, hvor jeg kunne læse denne notits på side 8:

Arvingerne i følgende Stervboer under Gundersløvholms Gods, nemlig:
efter Gaardmand Lars Hansens Kone Kirsten Nielsdatter af Stubberup ;
efter Huusmand og Bødker Peter Schwartz af Skjelbye,
hvilke sidste ere opgivne ved Registreringen: 1) Søn Jørgen Martin Schwartz, Smed paa Jægerspriis, og 2) Søn Hans Daniel Schwartz, Møllersvend paa en Mølle ved Kiøbenhavn, indkaldes herved med lovbefalet Varsel, til for mig, som Skifteforvalter, at legitimere deres Arveret og iagttage deres Tarv under Boernes Behandling.
Gundersløvholm pr. Nestved, den 24de October 1831.
E. Mourier

Det var altså en efterlysning af min 3 x tipoldefra Hans Daniel Schwartz og hans bror i anledning af at deres far var død.

Jeg tjekkede straks mine optegnelser om familien og kunne se, at jeg faktisk manglede faderens (min 4 x tipoldefar, Peter Imanuel Schwartz) dødsdato. Sidste spor jeg havde af ham, var sønnen Jørgen Martins fødsel i Ringsted i 1804, og jeg havde ikke kunnet finde familien i folketællingen 1834. Det havde altså den naturlige forklaring, at Peter Imanuel Schwartz tilsyneladende var død i 1831. Notitsen hjalp mig ydermere med at finde ud af hvor han var død, nemlig i Skelby. Herfra var det blot et spørgsmål om et opslag i kirkebogen for Skelby sogn i Præstø amt – så havde jeg fundet dødsdatoen; 18. august 1831. Jeg antog at hans hustru også måtte være død, inden folketællingen 1834, og hende fandt jeg da også i kirkebogen for Skelby sogn, som død den 15. oktober 1829.

En yderligere oplysning som efterlysningen i Statstidende gav, var, at der var foretaget skifte efter Peter Imanuel Schwartz under Gunderslevholm Gods. Så det var også blot et par opslag i hhv. register og skifteprotokol fra dette gods – så havde jeg også skiftet efter min 4 x tipoldefar. Ud over de to sønner, Hans Daniel og Jørgen Martin, nævnes også sønnen Henrik, som dog dør inden skiftet er sluttet.

Sådan kan man på lidt alternativ vis være heldig at få hjælp til at finde ‘forsvundne’ aner, når de er flyttet væk fra det sogn de ellers har hørt hjemme i. Så jeg kan kun anbefale at man prøver at søge på forskellige navne fra ens slægt i de digitaliserede aviser i Mediestream. Ikke kun de direkte aners navne men også navne på deres familiemedlemmer, især hvis nogen har haft en lidt speciel kombination af navne. Det kan også være en idé at kombinere navnet på personen med navnet på et sted man ved de har boet. Men prøv forskellige måder at søge på og sæt anførselstegn om det fulde navn for at søge på præcis dén kombination og rækkefølge af navnene (men søg også hvor du bytter rundt på navnene). Husk også, at stavemåderne ofte varierede en hel del – se bare mit eksempel, hvor Næstved er stavet ‘Nestved’ og Gunderslevholm er stavet ‘Gundersløvholm’. Schwartz har de her fået stavet præcis som vi staver det i slægten i dag, men jeg har andre steder set det skrevet ‘Svartz’. Og det har jeg selvfølgelig også søgt på i Mediestream, men indtil videre uden at finde yderligere spor.