Min tipoldemors søskende 4: Sven August Svensson.

To dage inde i det nye år 1861 kom Sven Thomas Anderssons og Stina Catharina Magnidotters fjerde barn – og søn nummer to – til verden. Allerede den 6. januar blev han døbt og fik navnet Sven August.

Efter at have boet i Nörra Förlösa i en årrække, hvor de tre ældste børn var kommet til verden, var familien flyttet til et par kilometer længere mod nordøst til Åby/Läckeby. Far Sven Thomas var avanceret fra ‘statdräng‘ (kontraktansat landarbejder som fik en stor del af sin løn i naturalier) til  ‘rättare‘ (formand for en række ansatte ved et større jordbrug). Både i Nörra Förlösa og i Åby boede de i et hus som var ejet af greve Carl Otto Posse, som var den største jordejer i området. Greven var på dette tidspunkt en ældre herre på 74 år.

Sven August flyttede fra hjemmet i Åby knapt 17 år gammel i november 1877. Han flyttede til Tillberga, hvor han fik tjeneste i Hedensberg, hvor også hans 6 år ældre bror havde tjent i årene 1873-1876. Sven August blev i Hedensberg i 4 år, hvorefter han 1881-1882 fik tjeneste et andet sted i Tillberga (Sundby). Samtidig flyttede den 27-årige Johanna Charlotta Engblom til Hedensberg, hvor hun skulle være mejerske. Hun kom oprindeligt fra Strängnäs sydøst for Västerås og på den sydlige side af søen Mälaren. Hun havde opholdt sig i Västerås i perioden 1876-1880, hvor hun havde født to piger uden for ægteskab; datteren Emilia Charlotte blev født i september 1877 og Ebba Maria i august 1879. Ebba Maria døde blot 2 måneder gammel af catharrus gastrointestinalis, men Johanna Charlotta Engblom tog sig selv af sin ældste datter, selv om hun kun var tjenestepige – indtil også dén datter døde blot 3½ år gammel af difteri, mens de boede i Hedensberg.

Den 17. december 1882 giftede Sven August sig med Johanna Charlotta Engblom i kirken i Irsta som lå 16 km længere mod syd fra Hedensberg. De var begge flyttet dertil i oktober, Sven August til Hagbyholm og Johanna Charlotta til Limsta. Det ser ud til at de boede og tjente hver for sig et år endnu efter at de var blevet gift. Men i efteråret 1883 flyttede de videre til Skälby i Järfälla forsamling lidt nordvest for Stockholm, og de flyttede en del rundt i området omkring Stockholm i nogle år; 1884 til Ekerö, 1887 til Fresta, 1890 til Sollentuna.

Sven August og Johanna Charlotta fik tre børn sammen; Fritz Edvin (1885), Sven Edvin (1889) og Olga Elvira (1893). I januar 1895 døde de to mindste med tre dages mellemrum af lungebetændelse, kun 5½ og 1½ år gamle. Ved Sollentunaholm hvor familien boede, var der endnu et barn (3 år og 10 måneder gammel) der døde af lungebetændelse samtidig med Sven Edvin og Olga Elvira. Alle tre børn blev begravet samme dag, den 20 januar i Sollentuna.

Familien som nu kun bestod af far, mor og den snart 10-årige Fritz Edvin flyttede i foråret 1895 til Stockholm, hvor de i første omgang bosatte sig på Hjärnegatan 8 på Kungsholmen. Sven August skulle nu ikke længere ernære sig ved landarbejde men fik formodentlig noget ufaglært arbejde i byen; han er blot listet som ‘arbejder’. I 1906 døde deres sidste barn, kun 21 år gammel af lungetuberkulose på St. Göran sygehuset i Stockholm, som på dette tidspunkt primært behandlede tuberkulose og veneriske sygdomme.

Flere af Sven August Svenssons søskende boede i Stockholm og han har formodentlig haft kontakt til nogle af dem. Da sønnen Sven Edvin blev døbt i 1889 var Sven Augusts søster Carin Emilia og bror Carl Gustaf blandt dåbsvidnerne. Carin Emilia boede allerede da i Stockholm hvor hun døde i 1939. Da Sven August selv døde, 81 år gammel, den 14. juli 1942 blev han lagt i samme grav som Carin Emilia på Skogskyrkogården i Stockholm.

Sven August blev enkemand i 1929 da hustruen Johanna Charlotta døde af en blodprop i hjernen, 74 år gammel. I 1935 flyttede han til alderdomshjemmet Gammelby, hvor han altså boede de sidste syv år af sit liv.