Jeg har kigget nærmere på nogle ledetråde jeg havde på min 6 x tipoldemor Pernille Hansdatter som var gift med Emanuel Schwartz. Det førte mig til den sydvestsjællandske købstad Skælskør, hvor Pernille blev født i 1701, og jeg fik stadfæstet hendes forældre og ét hold bedsteforældre. Desuden har jeg en sandsynlig oldefar og tipoldefar, og jeg har dykket lidt ned i den periode, hvor jeg ved at mine forfædre har boet i Skælskør, hvilket er fra 1670’erne til 1726.

Først lidt om Pernille.

Jeg vidste på forhånd, at hun blev trolovet til Emanuel Schwartz i 1730 i Trinitatis i København og blev viet i 1734 i St. Olai, Helsingør. Efter en periode i Helsingør kom familien til Sorø, i 1744 videre til Ringsted, omkring 1747 til Næstved og i 1770’erne tilbage til Ringsted, hvor både Pernille og hendes mand døde. Emanuel Schwartz var skrædder og Pernille blev i 1743 jordemoder. De fik seks børn sammen, hvoraf dog mindst to døde før konfirmationsalderen. Et af de spor jeg havde af Pernille var et skifte efter en Peder Christensen Læsø som var degn i Skørpinge og Fårdrup og døde i 1760. Deri stod at hun var datter af afdødes halvsøster Ingeborg Christensdatter, og at Pernille var gift med skrædder Schwartz i Næstved, så at det var den rette Pernille skulle der ikke være tvivl om.

Pernilles dåb fandt jeg i Skælskør 29. marts 1701 hvor forældrene stod som Hans Hansen Murermester og Ingeborg Christensdatter. Forældrene var blevet gift 27. december 1700 i Skælskør, hvor hun nu også stod opført med sit mellemnavn; Ingeborg Margrethe Christensdatter, og om Hans Hansen Murermester stod der at han medbragte skudsmål fra magister Søren Jonasen i Roskilde. I januar 1702 fik Hans Hansen borgerskab i Skælskør som murermester og bådsmand, og i 1703 og 1705 fik Pernille to søskende, Karen og Christen, men derefter ser det ud til at Hans Hansen Murermester og Ingeborg Christensdatter forsvandt fra Skælskør.

Skiftet der havde ledt mig på sporet af Pernille Hansdatters ophav fortalte, at slægtsnavnet Læsø (eller Læssøe) fandtes på hendes mors side. Det ledte mig frem til Christen Pedersen Læssøe, som var rådmand i Skælskør 1681 og byskriver fra 1682. Kirkebogen for Skælskør er først bevaret fra 1689, hvilket er for sent i forhold til at kunne finde Ingeborg Margrethe Christensdatters dåb deri. Men hun er nævnt i skiftet efter sin far, byskriveren Christen Pedersen Læssøe, som døde 29. marts 1726 i Skælskør. Moderen hed Petronelle Pedersdatter og hende fandt jeg død i Skælskør den 15. juni 1700.  Altså blev Pernille Hansdatter i 1701 opkaldt efter sin nyligt afdøde mormor. Christen Pedersen Læssøe giftede sig igen (med Ellen Madsdatter Høfding) og fik i løbet af ti år seks børn med sin nye kone. Han døde den 29. marts 1726 i Skælskør og blev af præsten angivet at være 80 år, 3 måneder, 3 uger og 3 dage gammel. Hvis den meget præcise aldersangivelse passer, skal han være født i slutningen af 1645.

Dansk Biografisk Leksikon har en artikel om slægten Læssøe, hvor det fremgår, at Christen Pedersen Læssøe var søn af Peder Sørensen Læssøe (f. 1610) som var landstingsdommer i Viborg, og at dennes far igen var Søren Nielsen (1554-1645) der var mølleejer. Disse oplysninger har jeg ikke tjekket nærmere, men hvis de passer, er Søren Nielsen tipoldefar til Pernille Hansdatter og min 10 x tipoldefar.

Jeg har opdateret:

Pernille Hansdatter på min aneliste.

Pernille Hansdatters forældre Hans Hansen Murermester og Ingeborg Margrethe Christensdatter på min aneliste.

Pernille Hansdatters morfar og mormor, Christen Pedersen Læssøe og Petronelle Pedersdatter på min aneliste.