Karl Hansen blev født den 8. november 1817 i Horslunde som niende (og sidste levendefødte) barn af Hans Christian Hansen og Anna Hansdatter. Faderen var tidligere garder ved den kongelige livgarde til fods men nu husmand og 40 år gammel. Moderen var jordemoder i Horslunde siden 1807 og også 40 år. Karl fik sin hjemmedåb bekræftet i Horslunde kirke 2. juledag 1817.

Karl gik i Horslunde skole og blev konfirmeret i Horslunde kirke den 29. april 1832, hvorefter han kom ud at tjene. Han tjente hos Hans Benike i Horslunde, Jens Skafte på Tvedegård (Horslunde sogn), på Grønnegård i Utterslev, hos gårdmand Christen Rasmussen i Tvede (Horslunde sogn) og hos Anders Mikkelsen i Tvede. I 1837, mens han atter var i tjeneste hos Christen Rasmussen i Tvede, blev han idømt 5 x 6 dage på vand og brød for tyveri af forskellige genstande bl.a. fra sin husbond. Efter afsoningen af sin dom kom Karl i tjeneste hos Anders Mikkelsen i Tvede, hos Christen Hansen Smed i Ravnsholt (Horslunde sogn) og hos Niels Mikkelsen i Horslunde, men så måtte han endnu engang modtage en dom – denne gang for bedrageri. Han havde fået sin mor til at købe en dyr kiste til sig ved en auktion efter et dødsbo, mod at han senere ville betale hende for kisten. Da kisten først var anskaffet, nægtede han dog at betale hende for den eller at levere den tilbage til hende. Dette blev kaldt bedrageri, og for det blev han idømt et års strafarbejde i Møns Tugt- og Forbedringshus, hvor han var indsat fra april 1842 til marts 1843. De to domme betød åbenbart ikke, at det blev sværere at finde en tjenesteplads, for Karl kom i tjeneste hos Niels Mikkelsen igen, da han kom hjem fra forbedringshusarbejdet på Møn.

Den 27. april 1844 giftede Karl sig i Horslunde kirke med Johanne Larsdatter. Han tjente på dette tidspunkt hos Christen Nielsen i Horslunde. 9½ måned efter brylluppet fødte Johanne deres første barn, Lars Carlsen, som døde knapt seks år gammel. De fik i alt otte børn;

  • Lars Carlsen, født 9.2.1845 i Horslunde, død 6.1.1851 i Nøbbet (Horslunde sogn)
  • Hans Christian Carlsen, født 14.8.1846 i Nøbbet
  • Frederik Vilhelm Carlsen, født 10.2.1848 i Nøbbet
  • Ane Bolette Carlsen, født 29.9.1849 i Nøbbet
  • Lars Hans Carlsen, født 15.6.1851 i Nøbbet
  • Carl Johan Hansen, født 2.6.1857 i Nøbbet
  • Andreas Valdemar Carlsen, født 1.12.1859 i Nøbbet
  • Peder Thorvald Carlsen, født 1.12.1859 i Nøbbet, død 2.4.1860 i Nøbbet

Efter at Karl og Johanne blev gift, boede de i samme hus som Karls forældre, men hans mor døde allerede den 30. juni 1845 og faderen døde knap to år senere, den 27. marts 1847. Moderen blev opkaldt i 1849, da Karl og Johanne fik deres første og eneste datter, mens faderen var opkaldt i 1846 (syv måneder før sin død).

I foråret 1851 blev Karl anklaget for tyveri af to hammere tilhørende Jacob Rasmussen i Sandby. Jacob Rasmussen arbejdede som stenhugger for selvejer Johan Wiese i Urne (Horslunde sogn), hvor Karl havde tærskearbejde. De to hammere forsvandt fra stenhuggernes arbejdsplads onsdag den 12. marts 1851, mens de holdt middag, og denne dag var Karl ikke mødt på sit arbejde. Spor fra gerningsstedet samt formodentlig Karls rygte betød, at han kom under anklage. Sagen kom hurtigt til også at omhandle en lang række andre genstande, som flere mennesker havde mistet og mistænkte Karl for at have stjålet. Desuden skulle Karl hos to af sine arbejdsgivere have forgivet et par svin med en pille for efterfølgende at få svinet overdraget til brug i sin husholdning. I alt blev 31 forskellige mennesker afhørt i sagen, deriblandt Karls kone. Hun var højgravid med deres femte barn, så hun blev afhørt hjemme i deres eget hus i stedet for på tingstedet. Den 30. maj 1851 måtte Karl modtage sin tredje dom, som dermed også var en skærpet straf for gentagne tyverier. Det blev til fire års forbedringshusarbejde, som han begyndte at afsone i tugt- og forbedringshuset på Møn den 25. juni 1851 – ti dage efter at hans kone var nedkommet med deres femte barn. Den 7. juli samme år sendtes han, sammen med 16 andre fanger, videre til straffeanstalten på Christianshavn, hvor han afsonede resten af sin straf. Under afsoningen anføres hans opførsel som upåklagelig og i sommeren 1855 blev Karl atter en fri mand.

I forbedringshuset skulle Karl have mødt en mand, der fortalte ham, hvordan man kunne lave falske penge. Omkring et par år efter at han var kommet hjem fra afsoningen af sin tredje straf, begyndte han at pønse på at lave falske penge. Men da hans kone opdagede hvad han var ved at begynde på, faldt hun ham og halsen og bad ham tænke sig om, så han ikke endte i straffeanstalten igen. Karl droppede derfor forehavendet.

Karl og Johannes børn nr. syv og otte var tvillinger, der formodentlig var skrøbelige ved fødselen, for de blev hjemmedøbt allerede samme dag. Johanne var 40 år gammel og tvillingefødselen kom til at koste hende livet; hun døde en uge senere, den 7. december 1859. Den ene af tvillingerne døde fire måneder senere, mens den anden overlevede og senere blev gift og selv fik børn. Karl var altså op imod juletid 1859 blevet enkemand med seks sønner mellem 13 og 0 år gammel, samt en datter på ti år. I folketællingen den 1. februar 1860 ses det, at Karl modtog fattighjælp og desuden havde en tjenestepige, Karen Margrethe Jensdatter på 19 år, som formodentlig skulle hjælpe med at tage sig af børnene. Karen Margrethe var Karls niece, datter af Jens Nicolai Hansen.

I sommeren 1860 anmeldte en husmand fra Nøbbet, Jeppe Hansen, Karl for politiretten to gange, dels fordi Karl skulle have truet med at “brække hans arme og ben”, og dels fordi Karl skulle have kaldt Jeppe for en “dum hund” efter et retsmøde. Karl benægtede selvfølgelig dette og fik lov til at slippe for straf, hvis han ville aflægge ed på, at han ikke havde kaldt Jeppe for en “dum hund”.

Kort tid efter var den dog gal med Karls lovlydige opførsel igen. I august 1860 brændte hans brors hus ved Ravnsby Bakke. Ved forhørene om brandens opståen stod det hurtigt klart, at broderen, Hans Christian, selv havde brændt sit hus ned. Han påstod, at Karl havde opmuntret ham til det, men det nægtede Karl. Selvom Karl ikke kunne dømmes for opmuntring til brandstiftelse blev han i marts 1861 dømt for delagtighed i assurancesvig, tyveri og ulovlig omgang med hittegods. For disse ulovligheder blev han idømt 10 års strafarbejde (læs dom mod Karl Hansen 1861). Afsoningen i straffeanstalten på Christianshavn begyndte 30. april 1861, men han blev løsladt før tid, formodentlig i det tidlige forår 1869. Han henvendte sig efterfølgende til fattigvæsenet i Horslunde for at bede om hjælp til at anskaffe sig snedkerværktøj og sengeklæder, som han også blev bevilget. Han flyttede siden til Rågø, en lille ø nord for Lolland, tilhørende Horslunde sogn.

I 1870 førte et kvindeligt bekendtskab til, at Karl skulle være far for 9. gang. Den 22-årige Dorthea Hansdatter blev gravid med den 53-årige Karls barn. Hun fødte deres datter i Nøbbet hjemme hos sine forældre, Hans Pont, der var lige gammel med Karl Hansen, og Else Marie Povelsdatter (Dorthea Hansdatters mor var i øvrigt halvsøster til Sidsel Povelsdatter, som du kan læse om her).

  • Hanne Frida Hansen, født 29.10.1870 i Nøbbet (Horslunde sogn)

Tre år senere, den 4. oktober 1873, giftede Karl Hansen sig i Birket kirke med 28-årige Dorthe Hansen, som havde et uægte barn, Hansine Margrethe Pedersen, der var født den 24. maj 1871. Fattigvæsenet i Horslunde skulle give tilladelse til ægteskabet, da Karl Hansen, stadig boende på Rågø, var under forsørgelse her. Tilladelsen blev givet den 3. juni 1873. Det fremgår af fattigvæsenets protokol, at Karl Hansen tidligere har bedt om tilladelse til at indgå ægteskab, men dette blev nægtet. Hvem Karl tidligere har ønsket at gifte sig med, har jeg ikke fundet ud af, men det kunne evt. være Dorte Hansdatter, som han havde fået barn med to år forinden. Tilladelsen i 1873 begrundes med “nærmere overveielse, og efter de stedfundne omstændigheder“. Hvilke omstændigheder, der er tale om, vides ikke. Karl og Dorthe fik ingen børn sammen, men Dorthes datter boede hos dem i Birket.

I slutningen af 1870’erne og i 1880’erne modtog Karl og Dorthe jævnligt understøttelse fra Horslunde fattigvæsen, bl.a. fordi Karl Hansen var arbejdsløs. Han havde imidlertid også rundet de 60 år, så kræfterne har nok heller ikke rakt så langt. Alimentationsbidraget til Karls uægte datter, Hanne Frida Hansen, overtog fattigvæsenet også, og Dorthe Hansdatter modtog 6 kr. halvårligt fra fattigvæsenet i kompensation for det alimentationsbidrag, som barnefaderen, Jens Pedersen, burde have betalt. Det fremgår af fattigprotokollen, at Karl Hansen og hans kone blev indsat i fattiggården i sommeren 1879, men alligevel står der “Dorthea Hansdatter (gift med Karl Hansen) af Birket” under de fremtidige betalinger. Måske er det da kun Karl, der er rykket ind på fattiggården?

Den 1. juni 1887 døde Karl Hansen 71 år gammel af kræft på fattiggården i Bulbro. Han blev begravet den 6. juni og i december måned betales af fattigvæsenet til Ole Hansen 2 kr. for at have gravet graven til Karl Hansen.

I 1851 nævntes under forhøret i Christianssæde birks politiret, at Karl Hansen var høj af vækst, “proportioneret bygning”, samt at han havde mørkt hår, blå øjne og et lille ar ved venstre pegefinger men ellers var uden særlige kendetegn. De kilder, der foreløbig er gennemgået, tegner et billede af en mand, der har levet på yderkanten af samfundet. Karls mange ophold i straffeanstalten må have påvirket hans familie, og nogle af hans børn har formodentlig ikke kendt særligt meget til deres far. Men takket være Karls manglende evne til at holde sig på den rette side af loven, har det været muligt for hans efterkommere at lære ham at kende på godt og ondt!

Karl Hansen er min 3 x tipoldefar, ane nr. 64.

Kilder

Kirkebøger for Horslunde sogn, Lollands Nørre herred, Maribo amt

Kirkebog for Birket sogn, Lollands Nørre herred, Maribo amt

Folketællinger fra Horslunde sogn, Lollands Nørre herred, Maribo amt 1834, 1840, 1845, 1850, 1855, 1860, 1870, 1880

Christianssæde birk politiprotokoller 1836-38, 1838-41, 1848-51 (Landsarkivet for Sjælland)

Christianssæde birk ekstraretsprotokoller 1836-44, 1844-56 (Landsarkivet for Sjælland)

Lollands Nørre herred politiprotokoller 1857-60, 1860-64 (Landsarkivet for Sjælland)

Lollands Nørre herred politidokumenter 1860 (Landsarkivet for Sjælland)

Lollands Nørre herred ekstraretsprotokol 1859-86 (Landsarkivet for Sjælland)

Lollands Nørre herred domprotokol 1856-67 (Landsarkivet for Sjælland)