Min tipoldemors søskende 3: Anna Lovisa Svensdotter.

Min svenske tipoldemors fire år ældre søster, Anna Lovisa, blev ligesom sine to ældre søskende født i Nörra Förlösa under Åby sogn lidt nord for Kalmar. Det skete den 14. november 1858. Hendes far var 30 år gammel, moderen 25, og de to ældre søskende 3½ og 2 år gamle, da Anna Lovisa kom til verden.

Billede af Visby i 1880'erne.

Visby i 1880’erne (billede fra wikimedia)

Knapt 19 år gammel rejste Anna Lovisa fra Åby til Visby på Gotland, hvor hun var tjenestepige hos stadsmajoren Claes Petter Claesson og hans kone i fem år. Visby havde knapt 7000 indbyggere omkring år 1880.

I efteråret 1882 rejste Anna Lovisa videre til Stockholm, hvor hun den første tid flyttede lidt rundt som tjenestepige. Et års tid efter at hun var ankommet til Stockholm blev hun gravid uden for ægteskab, og hun fødte en søn den 26. juli 1884 mens hun var i tjeneste hos agent Martin Nicolaus Holm og hans familie på Majorgatan 12 i Östermalm. Sønnen fik navnet Karl Svensson og hvem faderen var, oplyste hun ikke.

En måned og to dage gammel blev Karl optaget på Allmänna barnhuset i Stockholm. Almänna barnhuset var en institution som tog sig af børn, hvis forældre ikke kunne tage sig af dem, og det er ikke så mærkeligt at Anna Lovisa som enlig mor og tjenestepige ikke har haft midlerne til at tage sig af sit barn. Ønskede man at overlade sit barn til barnhuset uden at kunne betale for det, så kunne man bo på barnhuset og amme sit eget barn og et af de andre børn, samt udføre forskelligt andet arbejde i otte måneder. Og det gjorde Anna Lovisa.

Almänna barnhuset forsøgte så vidt muligt at finde plejeforældre til børnene, og den lille Karl kom allerede i november 1884, 4 måneder gammel, i pleje hos Alfred Wall og hans hustru Hedvig Victoria Carlsdotter i Antuna lidt nordvest for Stockholm. Knapt 6 år gammel kom han dog tilbage til barnhuset, og man gjorde en anmærkning om at han ikke kunne tale. Året efter (1891) blev han sendt til Johannesberg Idiotanstalt som tog sig af de børn, der ikke kunne sendes i almindelig skole pga. forskellige udviklingsforstyrrelser. Et par måneder senere noterede barnhuset, at han var overført til ‘Wennerqvistska afdelningen’, som jeg ikke har kunnet finde ud af hvad er. Jeg ved heller ikke hvad der videre hændte Karl og om Anna Lovisa havde kontakt til ham.

Da tiden som amme i barnhuset var forbi for Anna Lovisa i foråret 1885, fik hun tjenesteplads hos Knut Otto Alfred Bohman på Regeringsgatan i Norrmalm, hvor hun blev i seks år. Bohman var 38 år da Anna Lovise kom i tjeneste hos ham, og han var blandt andet indehaver af et jern- og ståleksportfirma (Joh. Sam. Billing & Son).

Den 31. oktober 1891 giftede Anna Lovisa sig med enkemand og bygmester Nils Granqvist. Han var 37 år gammel, Anna Lovisa var to uger fra at fylde 33. Nils kom fra Sunne, omkring 400 km fra Stockholm og havde mistet sin eneste søn 12 år gammel i januar 1888 og sin kone året efter i februar 1889. I efteråret 1890 flyttede han til Stockholm hvor han altså mødte Anna Lovisa.

To år efter vielsen, den 4. december 1892, fik Anna Lovisa og Nils deres eneste barn sammen, en datter der fik navnet Anna Maria Granqvist. Efter et par år på N. Kyrkogatan flyttede den lille familie i efteråret 1893 til Vestmannagatan hvor de boede i 16 år. Herefter boede de i to år (1909-11) på øen Vaxholm udenfor Stockholm inden de atter flyttede ind til byen. I 1916 flyttede Anna Lovisa og Nils til Gröndal i Stockholm-forstaden Brännkyrka som var blevet indlemmet under Stockholm 3 år tidligere. Her døde Anna Lovisa 65 år gammel den 3. januar 1924 af kræft i maven.  Nils Granqvist levede som enkemand i næsten 4 år før han døde af arteriosclerosis den 29. oktober 1927.

Datteren Anna Maria Granqvist giftede sig i 1916, 23 år gammel med den 42-årige kontorchef Hilmar Gustaf Wikland. De fik tre børn: Margit Kristina Wikland (1918), Niels Åke Gustaf Wikland (1920) og Inga Wikland (1924). Familien flyttede til Oslo i Norge hvor Hilmar Gustaf Wikland blev direktør for firmaet Nordisk Industrimatriel A/S (ifølge folketælling for 1923).

Anna Lovisas ældste datterdatter Margit Kristina Wikland giftede sig med advokat Trygve Patroclus Einarsønn von Hirsch, som i 1940’erne skrev en række kriminalromaner under navnet Stein Staale. Og den yngste datterdatter Inga Wikland giftede sig med fotografen Åke Wintzell som bl.a. excellerede i hundefotografier. Inga havde en akademisk kandidateksamen, arbejdede for Nordiska Museet i Stockholm og udgav i 1965 en bog om monogrammer, og hendes mand Åke var også i en periode i 1940’erne fotograf ved Nordiska Museet og Skansen i Stockholm.