For efterhånden en del år siden – da Landsarkivet på Jagtvej i København stadig fandtes, og arkivalier var noget man kun kunne få adgang til, hvis man bevægede sig hen til et arkiv – dengang gravede jeg i min tip-tip-tip-oldefars søsters skæbne. Hun hed Margrethe Hansdatter, men gik også ofte under navnet Grethe Kull. Hun var født 1814 i Sandby sogn på Vestlolland, og hun og hendes familie var fattige folk på landet. Jeg har fortalt her, hvad jeg fandt ud af om Margrethe Hansdatter. Jeg havde kun kunnet finde få spor af hende efter at hun blev løsladt fra tugthuset i 1838 – men nu mener jeg at have fundet nye oplysninger om hende frem til 1857.

Hendes søn, Morten Madsen, der var født i 1836 og som hun forsøgte at drukne, da han var blot et halvt år gammel, havde jeg fundet konfirmeret i Branderslev i 1850, hvor han står anført med korrekt fødselsdag, fødested og forældre. Så at det virkelig er ham, skulle der ikke være så meget tvivl om.Jeg havde også fundet ham i folketællingen samme år, samme sted, hvor han står som søn af inderste og daglejer Peder Reimer, der er 39 år gammel, født i Heiligenhaften og gift med en Maren Stine Hansen, 35 år gammel, født i Nybølle. Jeg konkluderede, at han var kommet i pleje. Nu har jeg kigget lidt nærmere på denne familie, og jeg mener at ‘Maren Stine Hansen’ er identisk med Margrethe Hansdatter.

Fem år før Morten Madsen konfirmeres i Branderslev, finder man Peter Reimer, 35 år gammel fra Heiligenhafen, i folketællingen for Vestenskov sogn, hvor han bor sammen med sin 31-årige hustru ‘Karen Kirstine Hansdatter’, som står anført som værende født i Sandby. De har sønnen ‘Morten Julian Madsen’ hos sig. Hvis det ikke lige var for hustruernes divergerende navne (1845: Karen Kirstine, 1850: Maren Stine) og mellemnavnet ‘Julian’ til sønnen Morten Madsen, så kunne det godt se ud som den samme familie. Hustruens og sønnens alder passer med Margrethe Hansdatter og Morten Madsens faktiske alder på tidspunktet for folketællingen. Går man yderligere fem år tilbage til folketællingen 1840, finder man Peder Reimer i Vestenskov med sin 44-årige hustru Johanne Kirstine Nielsdatter og sønnen Hans Christian Larsen på 14 år. Nu passer hustruens alder ikke længere, så det må helt sikkert være en anden end hende han er gift med i 1845. Og ganske rigtigt; kirkebogen for Vestenskov fortæller at Johanne Kirstine Nielsdatter, husmand Peter Reimers hustru i Skovby, er død i 1843, 47 år gammel. I Græshave sogns kirkebog i 1844 kan man så finde enkemand Johan Peter Reimer af Gammelgaard, 34 år gammel, gift igen med: Margrethe Hansdatter, som er 30 år gammel. Nu passer både navn og alder med ‘Grethe Kull’, alias Margrethe Hansdatter, som var født i 1814. ‘Karen Kirstine’ i 1845 og ‘Maren Stine’ i 1850, er derfor med stor sandsynlighed Margrethe Hansdatter, især fordi der i husstanden også findes en Morten Madsen, der er anført som deres søn.

Følger man nu familien Reimer videre, så finder man en søn Johan Peter Reimer født i Branderslev 5. februar 1851, hvor forældrene står opført som “Indsidder Johan Peter Reimer og Hustru Maren Stine Margrethe Hansen i Christiansdahls Familiehuus Branderslev”. Nu har ‘Maren Stine’ fået tilføjet navnet Margrethe. Sønnen døde senere samme år, men den 26. juni 1852 fik de endnu et barn, en pige, der kom til at hedde Hansine Vilhelmine Margrethe Dortea Petersen. Forældrene står her opført præcis på samme måde som ved sønnens fødsel 1½ år tidligere, og blandt fadderne var “Drengen Morten Madsen paa Adamsgabe”.

I folketællingen 1855 finder man familien i Branderslev opført således:

Johan Peter Reimer, 42, gift, f. i Holsteen, dagleier
Margrete Madsen, 40, gift, f. i Sandby
Hansine Johansen, 3, ugift, f. her i sognet

Nu er Peter Reimers hustru tilbage til navnet Margrethe, men med efternavnet Madsen, lige som hendes søn, der ikke længere bor hjemme. Og deres fælles datter er opført med efternavnet Johansen, selv om hun er døbt Petersen. Begge varianter er dog afledt af faderens fornavne, og da vi er på dén tid hvor man forsøgte at få bondestanden til at låse efternavnet fast som et familienavn, så har jeg tidligere oplevet at der har været noget forvirring omkring efternavne.

Den 19. maj 1857 døde Johan Peter Reimer “46½ Aar gammel, født i Heiligenhafen, gift, indsidder i Christiansdals Familiehuus, Røgter p. Christiansdal.” Ved Lollands Nørre Herred blev der holdt skifte senere samme år, hvor der står at hans enke hedder Maren Stine Jørgensen (nu igen et nyt efternavn!) og at de har en 5-årig datter ved navn Hansine Wilhelmine Margrethe Dorthea Petersen. Denne datter findes i folketællingen 1860 i Nakskov som plejedatter hos Jens Peder Hansen og Karen Margrethe Povlsen, og hun konfirmeres i 1866 i Nakskov kirke. Jeg har forgæves ledt efter Margrethe Hansdatter – med alle hendes alias’er – død i Branderslev og Nakskov mellem 1857 og 1860, for det er vel tænkeligt, at hun også er død, når hendes 8-årige datter er i pleje hos en anden familie. Jeg har også forsøgt at finde hende i folketællingen 1860, for hun kan jo også have sat datteren i pleje af nød, fordi hun ikke selv kunne forsørge hende efter mandens død. Men indtil videre har jeg mistet sporet efter hende i 1857. Jeg mener dog – trods de mange forskellige navne – at det er den rette Margrethe Hansdatter jeg har fundet gift med Peter Reimer.