Min tipoldemors søskende 8: Anders Magnus Svensson.

Anders Magnus Svensson var den yngste af min tipoldemors levendefødte søskende; han blev født 10. marts 1871 og forældrene var da 42 og knapt 38 år gamle. 4½ år senere nedkom moderen med sit 11. barn, men den lille pige var dødfødt. Anders Magnus blev opkaldt efter en storebror han aldrig kom til at kende, nemlig tvillingen til Maria Sofia, som blev født i 1864 og døde blot fire måneder gammel. De var således i alt ni børn i huset i alderen 0-16 da Anders Magnus kom til verden, så der har nok været trangt i hjemmet. De ældste børn har sandsynligvis hjulpet med at skaffe mad på bordet, og fra 1873 begyndte de at flytte hjemmefra.

I 1890 fløj Anders Magnus som den sidste i flokken fra barndomshjemmet, selv om han måske allerede inden da havde opholdt sig uden for hjemmet i en kortere periode. I husforhørsprotokollen for Åby forsamling i perioden 1882-1892 er i hvert fald noteret “hos Gust. Karlsson i Fröstorp” ud fra Anders Magnus’ navn. Med ‘Fröstorp’ mentes Fröstingtorp, den landsby, hvor broderen Carl Gustav også boede i 1882-1886. Husforhør var en årlig kontrol af sognebørnenes bibelkundskaber og læsefærdigheder som blev foretaget frem til slutningen af 1800-tallet i Sverige. Her blev alle skrevet ind under de steder de boede, med navn, fødselsdato, -år og -sted og en masse andre nyttige oplysninger, når man nu, mere end 100 år senere, prøver at spore sin svenske familie. Anders Magnus stod listet sammen med sin familie og ikke sammen med Gustaf Karlssen i Fröstingstorp, så det er muligt at han blot har arbejdet der og er rejst frem og tilbage mellem hjemmet i Läckeby og arbejdspladsen i Fröstingstorp.

Anders Magnus flyttede i første omgang, som 19-årig, nordpå til Hedensberg i Tillberga församling, hvor to af hans ældre brødre også havde tjent som unge. Den ældste bror, Johan Peter, boede i øvrigt stadig i området med sin familie.

Anders Magnus blev i Hedensberg i to år hvorefter han flyttede til Västerås, og her kom han til at bo resten af sit liv. Han blev elektricitetsarbejder af en eller anden slags, senere jernarbejder og montør. I 1899 giftede han sig, 28 år gammel, med den 35-årige Johanna Kristina Andersson. De fik ingen børn.

Anders Magnus døde allerede i 1931, den 1. november, kun 65 år gammel. Hans enke levede i hvert fald frem til 1940.