Linda Schwartz Karlsens slægtsforskning

Tag: Karl Hansen

Karl Hansen spøger stadig…

Jeg har langt om længe tygget mig igennem alle politiforhørene af Karl Hansen m.fl. efter at broderen havde sat ild til sit hus. Under forhørene nævnes et par attester, som jeg i går ledte efter iblandt politidokumenterne fra Lollands Nørre herred 1860 og 1861. Desværre fandt jeg ingen, men jeg fandt noget andet interessant… En mand ved navn Jeppe Hansen politianmeldte nemlig Karl umiddelbart inden de nævnte politiforhør gik i gang. Karl skulle have kaldt ham en “dum hund” efter en afhøring på Nakskov rådhus i sommeren 1860. Karl skulle enten aflægge “corporlig ed” (hvad det så end betyder) på, at han ikke havde kaldt Jeppe Hansen for en dum hund, eller han skulle betale en mulkt. Jeg formoder, at han aflagde eden… Hvad det var for en afhøring, Jeppe og Karl var til i sommeren 1860, vil jeg prøve at finde ud af ved lejlighed.

Karl Hansens fjerde straf

Det er nu opklaret, at Karl Hansen i 1861 bliver dømt til 10 år i tugthuset. Han dømmes for delagtighed i assurancesvig, tyveri og ulovlig omgang med hittegods, men frifindes for tilskyndelse til brandstiftelse og forsøg på falskmøntneri. Den 30. april 1861 bliver han indsat i straffeanstalten på Christianshavn sammen med sine to brødre, Hans Christian, der skal afsone 9 år, og Jens Nicolai, der skal afsone 3 år, samt en tredje medtiltalt, Hans Danielsen, der skal afsone 1½ år. Karl må dog være løsladt før tid, for i begyndelsen af april 1869 henvender han sig til fattigvæsenet i Horslunde sogn for at bede om hjælp til at anskaffe sig snedkerværktøj og sengeklæder. Det kunne tyde på, at han på dette tidspunkt lige er kommet hjem fra straffeanstalten. Fortællingen om Karl er opdateret.

Fire års tugthusstraf til Karl Hansen i 1851

Så har jeg fået tygget mig igennem lidt mere materiale om den ofte nævnte Karl Hansen… Det væsentligste i det nye er, at han ved sin tredje dom fik fire års tugthusarbejde. Fortællingen om Karl Hansen er blevet opdateret med de nyeste oplysninger. En anden detalje, der har vist sig, er, at der også har været interne stridigheder i familien. Det førte en sag med sig i 1838, hvor Karls bror, Andreas, tilsyneladende havde slået sin svigerinde, der var gift med en tredje bror, Hans Christian. Sagen bundede i nogle økonomiske mellemværender i familien og blev forliget ved at mellemværenderne blev udredet.

Tyverisag mod Karl Hansen i Horslunde

Jeg er gået i gang med at finde ud af de nærmere omstændigheder omkring min tiptipoldefars (Karl Hansen, ane 64) fængselsstraf i 1837. Det er første gang han er anklaget for tyveri, som er foregået helt eller delvist i samarbejde med hans to brødre Hans Christian Hansen og Jens Nicolai Hansen samt et par andre mænd fra Horslunde. Den ældste bror Hans Christian Hansen dømmes også for at have lokket bl.a. Karl til at begå tyverierne. De stjålne genstande var bl.a. høns, vår, blårlærred, knive og gafler, tøj og økser, taget fra forskellige personer i Horslunde, fx hvor Karl havde tjent. Fortællingen om Karl Hansen er blevet opdateret med de nyeste oplysninger.

© 2024 alda.dk

Tema af Anders NorenOp ↑