Min svenske tipoldemors søskende 1: Ældste bror, Johan Peter Svensson.

Johan Peter blev født 23. januar 1855 i Nörra Förlösa under Åby sogn lidt nord for Kalmar.

I en alder af godt 18 år flyttede Johan Peter fra sin families hjem i Åby i september 1873 til Tillberga hvor han fik tjeneste i Hedensberg. Et år senere, i 1874, flyttede den 23-årige Emma Maria Pettersson til samme sted fra Simtuna. Emma og Johan blev kærester, Emma blev gravid omkring nytåret 1876, og det førte til et bryllup den 20. august 1876 og fødslen af deres første barn, Carl Johan, den 8. oktober 1876.

Hedensberg var en herregård lidt uden for Tillberga og Johan blev ’statdräng’ og senere ’torpare’, dvs. at han formodentlig fik stillet en lille gård eller et lille hus under herregården til rådighed mod at betale forskellige skatter og afgifter i penge og naturalier til herregården. Fra 1881 til 1898 boede familien på gården Plattbo, hvorefter de kom til Klastorp. Johan var blevet kasseret til militærtjeneste, så han har muligvis haft en mindre skavank, som dog ikke har forhindret ham i almindeligt landbrugsarbejde. Omtrent hvert andet år fødtes et nyt barn i familien frem til januar 1894, hvor den førstefødte var blevet 17 år gammel. I alt fik Johan og Emma 8 børn, hvoraf én dog døede blot 8 måneder gammel.

Johan og Emma levede til de var hhv. 75 og 76 år gamle. Emma, som var den ældste af de to, døde først, nemlig den 14. januar 1928. Johan levede som enkemand i godt 2 år og døde den 17. februar 1930.