Nedenstående bøger om slægtsforskning, lokalhistorie og enkelte slægter har jeg haft god gavn af.

Slægtsforskning

Bauer, R.W.: Calender for Aarene fra 601 til 2200. København: Dansk Historisk Fællesråd, 1993
Nyttig opslagsbog, når gamle datoangivelser skal omsættes til nutidig standard.

På embeds vegne: Kilder til dansk forvaltningshistorie. Red. af Erik Nørr og Karl Peder Pedersen. [København]: Selskabet til Udgivelse af Kilder til Dansk Historie, [1998]
Gennemgang af forskellige forvaltningsområders historie, fx jordebøger og matrikler, retsforvaltningen, socialforvaltningen og sundhedsforvaltningen.

Frandsen, Niels H.: Dansegilde og mordbrand. København: Dansk Historisk Fællesråd, 1995
Forfatteren giver en vejledning i retsbetjentarkiver (politi- og domstolsarkiver indtil 1919) med udgangspunkt i arkiverne ved Landsarkivet for Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm.

Hans H. Worsøe: Håndbog i slægtshistorie. København: Politiken, 1997 (3. udg.)
Vejledning i hvordan man kommer i gang med at slægtsforske samt opslagsbog for den allerede øvede slægtsforsker. Indeholder kort gennemgang af slægtsforskningens historie og fortæller om systematik, arkivbesøg, kirkebøger, folketællinger og slægtsforskning i udlandet. Litteraturoversigt, ordforklaringer og stikordsregister.

Lauridsen, Ove: Slægtsforskning på PC. Valby: IDG, 2000
Kort gennemgang af de mest benyttede kilder indenfor slægtsforskningen samt vejledning i, hvordan der søges og holdes styr på oplysningerne ved hjælp af computer.

Over Øresund. En vejledning for slægtsforskere. København: ARKI.varia, 1993
En gennemgang af svenske typer af arkivalier, som er vigtige at kende for danske slægtsforskere, der forsøger at finde sine rødder på den anden side af Øresund. Indeholder desuden en svensk gennemgang af danske arkivalier med svenske slægtsforskere som målgruppe.

Skaaning, Jytte & Bente Klercke Rasmussen: Find din slægt – og gør den levende. Forlaget Bonderosen, 2003
En detaljeret bog om slægtsforskning for både begynderen og den mere erfarne. Behandler mange emner dybdegående og har en omfattende, emneopdelt litteraturliste til videre læsning. Desuden adresseliste, ordliste og stikordsregister.

 

Lokalhistorie – Lolland

Barn i Nakskov omkring 1900-1940. Maribo: Amtscentralen, 1990
Nakskovborgere født mellem 1898 og 1925 fortæller om deres barndom i forskellige dele af byen.

Frederiksen, C.J.: Laaland – min fødeø. Nysted Bogtrykkeri, 1981
C.J. Frederiksen fortæller om sin egen slægt og de egne af Lolland, hvor de har boet, krydret med mere generelle oplysninger om øen.

Friis Rasmussen, F.O.: Sandby sogn, Lollands Nørre Herred. Nærum: Buchmann Grafik, 1993
Lokalhistorisk bog om landsognet Sandby på Vestlolland spændende fra vikingetiden til kommunesammenlægningen i 1970. Læs bl.a. om svenskekrigen 1658-59, husmændenes vilkår og bemærkelsesværdige Sandby-borgere.

Haugner, C.C.: Nakskov købstads historie. Bind 1-2. Nakskov, 1944-45
Omfattende beskrivelse af Nakskovs historie. Første bind dækker perioden indtil ca. 1850, mens 2. bind dækker de sidste 100 år indtil 2. verdenskrig.

Hummelmose, Markus: Gammeltid på Fejø. [Fejø, 1974]
Bl.a. gennem interviews med ældre fejbattinger fortælles om fortiden på øen i Smålandshavet nord for Lolland.

Købmandsgårde, butikshandel, lærlingeliv i Nakskov. Nakskov: Aktive Senior Borgere på Vestlolland, 1996
Nakskovborgeres fortællinger om livet i byens handels- og erhvervsliv i 1920’erne til 1960’erne.

Larsen, Alfred: Lolland-Falsters degne og skoleholdere. København, 1960
Oversigt over degne og skoleholdere i de lolland-falsterske sogne så langt tilbage som det er muligt at vide noget om disse.

Nakskov i gamle postkort af Heidi Pfeffer. Zaltbammel, Holland: Europæisk Bibliotek, 1998
Postkort med tilhørende tekst, der fortæller om Nakskovs historie 1880-1940.

Wiingaard, Georg: Dem fra Lolland. København: Krohns Bogtrykkeri, 1980
Fortællinger om lollandske personer blandt den almene befolkning med udgangspunkt i ganske få faktuelle oplysninger.

Lokalhistorie – Svendborg

Det gamle Svendborg i fotos 1865-1900 ved Henrik M. Jansen. Svendborg & Omegns Museum, 1983
En samling af fotos fra det gamle Svendborg for godt 100 år siden ledsaget af en kort forklarende tekst.

Jonasen, Otto: Gamle huse i Svendborg. Svendborg & Omegns Museum, 1983
Jævnføringsregister over ejendomsnumre og grundejerfortegnelse for Svendborg købstads bygrunde i perioden 1682-1867. Er inddelt alfabetisk efter adresse.

Lokalhistorie – Samsø

Kornmaaler, Chr.: Husmænd og håndværkere i Nordby sogn. Samsø Boghandel, 1974
Oversigt over mere end 300 husmands- og håndværkerhjem i Nordby sogn på Samsø dækkende perioden fra slutningen af 1700-tallet til midten af 1900-tallet. Gennemgår de enkelte matrikelnumres ejere og deres børn. Desuden indledning med lidt lokalhistorie relateret til husmænd og håndværkere i sognet. Indeholder skifte efter Michel Michelsen Fløjstrup (min ane nr. 176).

Lokalhistorie – Sjælland

Lauring, Kåre: Byen brænder: Københavns brand 1728. København: Gyldendal, 2003
Levende beretning om den 60 timer lange brand i København 1728. Bygget på samtidige kilder og øjenvidneberetninger.

Tobiassen, Christian: Gjevningebogen: Bind 1. Gjevninge sogn og Gjevninge Bygd. Gevninge Bylaug, 1977
Lidt om Gevninges historie (Gevninge sogn, Voldborg herred, Roskilde amt) samt en oversigt over besiddere af de enkelte matrikelnumre. Med alfabetisk navneregister.

Lokalhistorie – Norge

Laudal af Tomas Birkeland. Marnadal sogelag, Norge, 1968
Norsk bygdebog om slægterne på gårdene i Laudal i det sydlige Norge.

Enkelte slægter

Grandjean, Louis Eugéne: Biskop Nicolay Edinger Balle’s slægt gennem 350 år. København, 1922
Oversigt primært over efterkommere af biskop over Sjællands stift, Nicolaj Edinger Balle, men også en kort gennemgang af slægtens formodede oprindelse, som dog ikke er dokumenteret og indeholder fejl.