Efter at have kigget lidt nærmere på den sag i 1841, hvor Sidsel Povelsdatter er under afhøring, har jeg opdaget, at hun ikke blot bliver afhørt i en tyverisag, men også bliver dømt for hæleri og afgivelse af usandfærdige forklaringer. Hun har tilsyneladende opbevaret nogle af de penge, der blev stjålet af Frederik Olsen Dyhring hos gårdmand Hans Peter Marcussen i Vesterborg, selvom hun har haft en mistanke om, at det var penge, som han ikke var kommet lovligt til. Sidsel idømmes 5 gange 5 dages fængsel på vand og brød, som hun formodentlig har afsonet mens hun har været gravid.