For nylig fik jeg øje på et anepar blandt mine tiptiptip-oldeforældre, om hvem jeg vidste meget lidt, men gerne ville have lidt bedre hold på. Det var min farmors farmors mors forældre, som hed Søren Jensen og Ane Larsdatter. Tidsmæssigt er vi tilbage i slutningen af 1700-tallet og begyndelsen af 1800-tallet, og geografisk befinder vi os i Hornsherred. Folketællingerne i 1845 og 1850 angav, at de skulle være født i Ferslev og deres fødselsår skulle ligge omkring 1777 og 1787.

Ferslev kirke, februar 2021

Ferslev kirke som den tog sig ud en kold dag i februar 2021. Eget foto.

En grund til at jeg tidligere var gået i stå med disse to folk var nok, at der ikke findes nogen kirkebøger bevaret fra Ferslev sogn før 1814, da de ældre kirkebøger er brændt.  Men så må man ty til andre kilder, og nu mener jeg, at jeg er ved at have styr på dem, selv om de har fået mig til at gå lidt i ring. Det ser nemlig ud til at Søren og Ane var i familie med hinanden.

De kilder jeg har brugt i stedet for kirkebøger for tiden før 1814, er selvfølgelig folketællingerne  1801 og 1787, og dertil Oeders Efterretninger fra 1771, som dog kun har navne på husstandsoverhovederne – dvs. typisk mændene. For mændenes vedkommende findes også lægdsrullerne som starter 1791.

En stor del af Ferslev hørte under Egholm Gods og der er heldigvis en skifteprotokol som starter i 1760 og som Aurelia Clemons har lavet en rigtig god indgang til.

Jeg blev også hjulpet lidt af, at familien flytter til Skibby før 1814, så jeg derigennem fik mulighed for at få lidt nærmere informationer om dem. F.eks. er det i Skibby kirke Søren og Ane giver deres ja til at leve som ægtefolk i 1810.  Søren er gårdfæster i Skibby,  Ane bor ligeledes i Skibby, ingen af dem har været gift før, og forloverne Anders Knudsen og degnen Stöcken erklærer, at de ikke ved af, at noget skulle være til hinder for at Søren og Ane gifter sig. Ud fra senere angivelser af Sørens og Anes alder har de været cirka 23 og 33 år gamle da de giftede sig.

Det ser ikke ud til at det er fædre til brudefolkene, der har været forlovere ved vielsen, så noget hint om hvem deres forældre var, kunne jeg ikke få derigennem. Til gengæld afslørede indtegnelsen af Sørens død og begravelse i Skibby 1851, at han var søn af gårdmand Jens Bech i Ferslev. Ved Anes død og begravelse året efter var der gjort plads til at skrive hendes fars navn, men intet var anført, så det var nok ikke noget præsten lige vidste.

Sørens ophav, barndom og ungdom

Gennem skifteprotokollen for Egholm og ved at finde Søren Jensen i lægdsrullerne kunne jeg nu finde ud af, at hans far var gårdmand i Ferslev Jens Larsen Bech, som var gift 1. gang med Abelone Christensdatter. Abelone døde omkring nytåret 1774/1775, hvorefter Jens Larsen Bech giftede sig med Karen Sørensdatter. Hans første datter i det nye ægteskab fik navnet Abelone efter faderens afdøde hustru. Derefter fulgte “min” Søren Jensen omkring 1777 og Ane Margrethe Jensdatter omkring 1783. Jens Larsen Bech døde inden folketællingen 1787, men der ses ikke at være foretaget skifte efter ham under Egholm. Til gengæld stod han i Oeders efterretninger 1771 som gårdfæster Jens Bech, 44 år, gift 1. gang, og hans hustru – som må være Abelone Christensdatter – var også 44 år og i 1. ægteskab. Jens Larsen Bech (og Abelone Christensdatter) må altså være født omkring 1727.

Inden Søren var fyldt 10 år døde hans far, men det ses i folketællingen 1787, at hans mor var ‘huskone og spinderske’ og havde sine to yngste børn hos sig. I 1791 blev Søren indskrevet i lægdsrullen for Ferslev sogn og i 1796, 1799 og 1803 noteres i lægdsrullen at hans opholdssted er Bakkegård. I folketællingen 1801 findes han under Skibby hos gårdmand Niels Christensen og dennes hustru Ellen Eilertsdatter. Jeg mener, at Niels Christensen kan være en 30 år ældre fætter til Søren Jensen, idet Niels’ far ser ud til at være Christen Larsen Bech fra Ferslev (mere om ham længere nede i teksten). Om Niels Christensens gård hed Bakkegård har jeg ikke kunnet finde ud af, men et matrikelkort fra Ferslev omkring år 1800 har navnet “Niels Christensen Bech” på en stor jordlod (nr. 21) i den sydlige del af Ferslev, op mod Egholms marker.

Ifølge lægdsrullen flyttede Søren Jensen i 1805 videre til Gershøj sogn med Egholm som opholdssted, men samme år blev han slettet af lægdsrullen som “overcomplet ved lodtrækning”. I løbet af perioden 1805-1810 må han have fået en gård i fæste, og han har dermed være klar til at gifte sig i 1810.

Anes ophav, barndom og ungdom

Om Ane vidste jeg kun, at hun tilsyneladende opholdt sig i Skibby da hun blev gift i 1810. Hendes efternavn fortæller desuden at hendes far formodentlig hedder Lars, og så skal hun ifølge senere aldersangivelser være født omkring folketællingsåret 1787. Senere folketællinger siger, at hun skal være født i Ferslev.

Jeg kunne finde en ‘Ane Larsdatter’ med passende alder (14 år) i folketællingen for Skibby 1801, og ingen gode kandidater i Ferslev samme år, så jeg undersøgte den 14-årige Ane i Skibby nærmere. Hun boede i 1801 hos den 70-årige gårdmand Mads Jensen og dennes 59-årige kone Kirsten Christensdatter og var benævnt som deres datters barn. En 9-årig Kristen Larsen der var Mads og Kirstens datters barn boede også hos dem. De enslydende patronymer Larsdatter og Larsen indikerede at det kunne være samme datters barn med samme mand, men kunne selvfølgelig også være en tilfældighed.

Eftersom Ane var anført som 14 år gammel, var det omkring den tid hun skulle konfirmeres og i kirkebogen for Skibby fandt jeg Lars Jensens datter Ane, konfirmeret 1. søndag efter påske (Dom. Qvasimodo Geneti) 1802. Fire år senere er en “Christen, udflytter Lars Jensens søn af Ferslev” konfirmeret i Skibby. Han er 15 år gammel og hører under Egholm gods. Ingen anden Ane eller Kristen – med en ‘Lars’ som far – er konfirmeret i Skibby i årene deromkring.

Man kunne forestille sig, at årsagen til at børnene bor hos deres morfar og mormor i 1801 er, at moderen er død. Kristen/Christen hører under Egholm gods da han konfirmeres, så det gjorde hans far nok også. Og i registret over skifteprotokollerne fra Egholm Gods findes et skifte af 29. april 1796 efter Gyde Madsdatter, gårdmand Lars Jensens hustru i Ferslev. De havde sønnerne Lars på 10 og Christen på 4 og døtrene Ane og Maren. Gydes far er også nævnt – Mads Jensen. Altså passer både mandens navn og stilling, faderens navn og de to kendte børns navne.  Det tyder altså på, at Ane Larsdatters forældre var gårdmand Lars Jensen og Gyde Madsdatter og at hun som 8-9-årig mistede sin mor hvorefter hun kom til opdragelse hos sin mors forældre i Skibby. Faderen giftede sig igen med en Johanne Sørensdatter.

Søren og Ane i familie med hinanden?

I mine vandringer rundt i kilderne for Ferslev i slutningen af 1700-tallet kunne jeg se, at der også befandt sig en Christen Larsen Bech, som var cirka 16 år ældre end Jens Larsen Bech, født ca. 1711. Det lyder meget som om at de kunne være brødre – søn af en Lars Bech, evt. med hver sin mor.

Christen Larsen Bech døde i 1781 ifølge skifteprotokollen for Egholm Gods. Han havde i sit første ægteskab børnene Kirsten (f. ca. 1742), Jørgen (f. ca. 1746) og  Søren (f. ca. 1751) og i sit andet ægteskab med Karen Sørensdatter børnene Niels (f. ca. 1756), Kirsten (f. ca. 1766) og Peder (f. ca. 1770). Navnet på hans første hustru står ikke i hans skifte, men via Aurelia Clemons register kan man forholdsvist nemt søge på børnenes navne og på den måde finde dem alle tre nævnt med rette navn og alder i et skifte fra 1760 efter deres morfar, Hans Sørensen , hvis afdøde datter hed Giøde Hansdatter.

I skiftet efter Christen Larsen Bech står at hans datter Kirsten af første ægteskab (altså med Giøde Hansdatter) er gift med Mads Jensen, som er gårdmand i Skibby. Og det er jo Ane Larsdatters morfar og mormor! Anes mor hed Gyde, så hun er altså opkaldt efter sin mormor, Giøde Hansdatter.

Anes mormors far var altså Christen Larsen Bech. Og Sørens far var Jens Larsen Bech. Hvis Christen og Jens var søskende, så giftede Ane sig altså med sin mormors fætter, som hun måske har lært at kende mens hun boede hos sin mormor og morfar i Skibby. Yderligere ved vi jo, at Søren Jensen tjente hos Niels Christensen og Ellen Eilertsdatter i 1801. Ved skiftet efter Ellen i 1831, står enkemanden opført som Niels Christensen Bech og hans alder i folketællingerne passer med at han er født ca. 1756, som passer med angivelsen i skiftet efter Christen Larsen Bech. Søren Jensen boede altså hos Ane Larsdatters mormors halvbror.

Et stærkt indicium for at Christen og Jens var søskende er, at Christens børns “farbroder Jens Larsen Bæk Huusmand i Fersløv” var mødt som værge for børnene, da der blev holdt skifte efter ham. Skiftet blev begyndt i 1781 og sluttet i 1783 – cirka på samme tid som Jens Larsen Bech’s yngste datter blev født. Men Jens Larsen Bech – Søren Jensens far – var jo gårdmand og ikke husmand. Hans enke blev dog i 1787 benævnt ‘huskone og spinderske’ – så måtte Jens Larsen gå fra gården og få et hus i stedet for? Var han måske blevet syg, så han ikke kunne passe gården, og var det måske derfor han døde da han var i midten af 50’erne? Og er det måske også årsagen til, at der ikke findes noget skifte efter ham under Egholm, som han ellers hørte til?