Sidsel Povelsdatter blev døbt i Branderslev kirke den og var datter af Povel Johansen Godske og Johanne Jørgensdatter, som undertiden optrådte under navnet Johanne Olsdatter.Ifølge en senere angivelse, skulle Sidsel være konfirmeret i Nakskov kirke, Skt. Nikolaj, hvilket må være sket omkring 1811. Derefter kom hun ud at tjene i Lille Løjtofte, Nakskov og Abildtorpe. Da Sidsel var 17 år, og formodentlig mens hun tjente hos skipper Lars Andersen i Nakskov, døde hendes mor den i Troelsby under Søllested sogn, hvor familien var flyttet til.

Omkring april 1820 blev Sidsel gravid og den 16.12.1820 giftede hun sig med barnets far Lars Rasmussen i Vesterborg kirke. Han var jævnaldrende med Sidsel. Både brud og gom opholdt sig i Skovhuse ved brylluppet. Det gjorde de også, da første barn blev født godt en måned senere. De fik i alt syv børn sammen, hvoraf de tre døde som små.

 • Karoline Severine Larsdatter, født i Skovhuse, Vesterborg sogn, død i Birket</div
 • Rasmus Jeremin Larsen, født i Birket, død sst.
 • Karoline Sigvardine Larsdatter, født i Birket, død ved at vælte med hest og vogn på vejen fra Krukholm
 • Rasmus Larsen, født i Birket, død sst.
 • Rasmus Larsen, født i Birket
 • Maren Johanne Larsdatter, født i Nybølle, Horslunde sogn
 • Larsine Larsdatter, født i Nybølle, Horslunde sogn, død i Torrig, Birket sogn

Som det ses, flyttede familien fra Skovhuse til Birket og senere til Nybølle under Horslunde sogn. Lars Rasmussen fæstede et hus i Nybølle den 1.9.1831. Og familien måtte arbejde hårdt for at holde sulten for døren.

I folketællingen 1.2.1834 boede, foruden Lars Rasmussen og Sidsel Povelsdatter og deres tre børn, også Sidsels søster Anne Dorthe og hendes 1-årige uægte søn i huset. Lars Rasmussen var blikkenslager. Efter i et stykke tid at have været træt af livet og snakket om selvmord, hængte Lars Rasmussen sig om aftenen den i et træ i haven tæt ved huset i Nøbølle, mens Sidsel var ude for at malke deres ko. Han havde forinden skræmt børnene og beordret dem ind i huset. Da Sidsel kom hjem regnede hun med, at manden ville komme senere, men da han endnu ikke var kommet hjem næste morgen, anede hun, at noget var galt. Hun fandt derpå Lars Rasmussen død, kold og stiv hængende i et træ i deres lille have tæt ved huset. Efter tilkaldet hjælp var kommet frem blev manden skåret fri, men han var naturligvis død. Da der ikke var tegn på, at ulykken skyldtes andet end et selvmord, blev han begravet uden ceremoni den 7.9.1835.

I skiftet efter Lars Rasmussen opgjorde man boet til 43 rdl. Samme beløb blev udgivet til betaling af gæld og omkostninger i forbindelse med bobehandlingen.

Sidsel Povelsdatter var ved mandens død omkring fire måneder henne med sit 7. barn, som opkaldtes efter faderen. Herefter blev det ekstra hårdt for Sidsel at forsørge sig selv og sine børn. Hun modtog jævnligt fattighjælp og boede skiftevis i fattighuset i Nybølle og i et hus tilhørende fattigvæsenet. Uanset hvor hun boede, må man regne med, at forholdene ikke har været alt for gode.

I 1841 blev Sidsel afhørt i en tyverisag ved Christianssæde birks politiret. I den forbindelse blev hun beskrevet som middel af vækst, med lyst hår og blå øjne. Hun havde desuden en lidt krum venstre pegefinger. Hun var på dette tidspunkt 45 år gammel. Det fremgår også af sagens dokumenter, at Sidsels rygte forandrede sig til det værre et stykke tid efter mandens selvmord. Tilsyneladende mente man, at hun omgav sig med de forkerte mennesker og ikke tog sig tilstrækkeligt af sine børn. Sagen endte med en dom afsagt den 18.2.1842, hvor Sidsel blev idømt 5 gange 5 dages fængsel på vand og brød for hæleri og for at afgive vildledende forklaringer under forhøret. Hæleriet var foregået ved, at Sidsel havde modtaget nogle penge og genstande i forvaring for den hovedtiltalte i sagen, Frederik Olsen Dyhring, der idømtes 6 års tugthusstraf for tyveriet, som var begået umiddelbart efter at han var løsladt fra afsoningen af en del af sin straf for et tidligere tyveri.

Samtidig med at sagen blev behandlet ved politi- og ekstraretten blev Sidsel gravid igen. Det skete formodentlig i december måned 1841, så hun må have været omkring 2 måneder henne, da hun modtog sin fængelsdom. Hvornår straffen blev afsonet ved jeg ikke, men det må formodes at være kort efter domsafsigelsen.

Faderen til barnet, som Sidsel ventede, var Anders Kull, en ungkarl på blot 22 år, der var søn af Sidsels værelseskammerat i fattighuset, Else Kull. Men der er foreløbig ikke tegn på, at Sidsel og Anders har haft noget særligt med hinanden at gøre hverken før eller efter undfangelsen af deres fælles barn:

Sidsel Povelsdatters liv som fattiglem fortsatte indtil hun døde 79 år gammel den på Horslunde fattiggård. Det lader ikke til, at hun havde meget kontakt med sine børn i deres voksenliv; jeg har ikke fundet hende som fadder eller gudmor til nogle af sine børnebørn. Selvom et par af pigerne blev gift, kom hun heller ikke på aftægt hos dem på sine gamle dage. Man kan desværre kun gætte sig til, hvad dette kan skyldes.

Kilder

 • Kirkebog for Branderslev sogn, Lollands Nørre herred, Maribo amt
 • Kirkebog for Horslunde sogn, Lollands Nørre herred, Maribo amt
 • kirkebog for Vesterborg sogn Lollands Nørre herred, Maribo amt
 • Kirkebog for Birket sogn, Lollands Nørre herred, Maribo amt
 • Kirkebog for Skovlænge, Søllested og Gurreby sogn, Lollands Sønder herred, Maribo amt
 • Folketællinger fra Horslunde sogn, Lollands Nørre herred, Maribo amt 1834
 • Christianssæde birk politiprotokoller 1833-36, 1838-41
 • Horslunde-Nordlunde pastorat, fattigvæsenets forhandlingsprotokoller 1827-48, 1864-90
 • Juellinge gods skifteprotokol 1830-46