Lægdsruller kan for mange være en lidt svær kilde at bruge. Det kan synes som om at der er meget man bør vide, før man rigtigt kan kaste sig over at lede efter en mandlig forfader. Blandt andet skal man kende til opbygningen af rullerne ud fra udskrivningskredse og lægdsnumre.

Man skal også vide, i hvilken periode en mand burde være at finde i lægdsrullen. Tidspunktet for optagelse og sletning i lægdsrullen har varieret igennem tiden, og adskillige steder kan man finde en tabel, der viser i hvilken alder en mand blev optaget og slettet i forskellige perioder. Tabellen findes f.eks. på en af Statens Arkivers vejledningssider om lægdsruller. Tabellen kan være lidt besværlig at bruge, da man skal regne ud, hvor gammel manden var i de forskellige periode, for at finde ud af, om han nu faldt ind under den aktuelle optagelses-/udsletningsalder. Jeg har selv siddet og lavet dette regnestykke adskillige gange, når jeg har villet bruge lægdsrullerne.

For at gøre det lidt nemmere har jeg dog nu lavet et lille værktøj, som ud fra en mands fødselsår kan fortælle, hvornår manden bør være optaget og slettet af rullen. Jeg har lagt opslagsværktøjet her: alda.dk/laegdsruller. Jeg håber at det kan være til gavn for andre end mig.

Det er muligt, at jeg finpudser og videreudvikler værktøjet, lige som jeg også vil tilføje flere links vedrørende lægdsruller. Jeg overvejer blandt andet at lægge endnu et lille opslagsværktøj op, som kan fortælle hvilket år et “lægdsrulle-bogstav” svarede til. Det er nemlig også noget jeg selv ofte har brug for at slå op, når jeg bruger lægdsruller.