Min efterforskning af Karl Hansen, min 3 x tipoldefar, og hans familie har nu afsløret, at også broderen Ole har været på kant med loven. Jeg ved endnu ikke præcist, hvad han er straffet for, udover at det er tyverier. Da han kommer til at afsone otte år i tugthuset på Christianshavn må der dog have været særlige skærpende forhold i forbindelse med tyverierne, da man ellers ikke blev straffet så hårdt. Indtil videre har altså tre af Karls søskende, foruden Karl selv, været straffet for tyverier og andet. Ole sidder i straffeanstalten på Christianshavn fra 18. november 1843 og – formoder jeg – til november 1851.