Hans Christian Hansen var født i Middelfart i 1777 som søn af Hans Carstensen og hustru Anne Margrethe Frederiksdatter. Da han var ca. fem år gammel flyttede han med sine forældre, sin to år ældre bror (Friderich Vilhelm) og fire år yngre søster (Anna Catharina) til Vejlby sogn øst for Middelfart. Her fik han yderligere to brødre (Jens og Nicolai). I 1787 da der var folketælling i Danmark blev det noteret, at familien var fattig, og at forældrene og de ældste børn gik rundt på egnen for at tigge.

I år 1800 blev den 23-årige Hans Christian Hansen garder ved Den kongelige Livgarde i København. Da der var folketælling den 1. februar 1801 boede han på Livgardens kaserne ved Rosenborg ud til Østervold.

I København traf Hans Christian Hansen Ane Hansdatter. De blev gift i marts 1802 i Garnison kirke, og 9 måneder og 4 dage efter vielsen nedkom Ane med deres første barn. De fik senere ni børn mere, hvoraf det sidste dog var en dødfødt søn.

  • Anne Marie Hansdatter, født 11.2.1802 i København
  • Karen Sophie Hansdatter, født 1.7.1804 i København
  • Andreas Christian Hansen, født 26.5.1806 i København
  • Hans Christian Hansen, født 12.5.1808 i Horslunde
  • Friderich Vilhelm Hansen, født 5.5.1811 i Horslunde
  • Jens Nicolai Hansen, født 26.9.1812 i Horslunde
  • Carsten Hansen, født 26.5.1814 i Horslunde
  • Ole Hansen, født 21.8.1815 i Horslunde
  • Karl Hansen, født 8.11.1817 i Horslunde
  • Dødfødt dreng, født 4.11.1819 i Horslunde

Ane Hansdatter var egentlig døbt som Anna, men i sit voksenliv optrådte hun stort set altid under navnet Ane. Ane var ligesom Hans Christian født i 1777 og hun var resultatet af et formodentligt kort bekendtskab mellem Karen Larsdatter Hampe og en skibskarl ved navn Hans – det var i hvert fald det navn Karen Larsdatter opgav til præsten i Nykøbing Falster, da hun blev spurgt om, hvem barnets far var. Hans og Karen tjente begge på Oreby kro på Østlolland i 1776, ifølge Karens udsagn til præsten.

Anes mor giftede sig den 20. maj 1783 med Ole Hansen, som var matros eller ”skibsmand” og ca. 15 år ældre end sin kone. Ane fik to yngre halvsøstre, inden stedfaderen døde i slutningen af marts 1798 ved en ulykke. Han druknede ved færgebroen, da han ville gå i land.

Ane kom formodentlig på et tidspunkt i tjeneste i København, hvor hun traf Hans Christian, som hun giftede sig med i 1802. Formodentlig i 1805 blev hun optaget som jordemoderelev på Den kongelige Fødselsstiftelse i Amaliegade, hvorfra hun tog sin eksamen med udmærkelse den 26. april 1806. Kort tid derefter flyttede familien til Vestlolland, hvor de bosatte sig i Horslunde sogn. Her kom Ane til at virke som jordemoder til sin død i 1845. Hans Christian havde rang af underofficer ved Prins Christian Frederiks Regiment 1810-1815, men ellers levede han som husmand.

Ane Hansdatter døde i Horslunde den 30.6.1845 af vattersot og knap to år senere, den 27.3.1847 døde Hans Christian af ”brystsygdom”, formodentlig lungebetændelse.

Seks af Hans Christian og Anes sønner formåede at blive straffet med fængsel, forbedrings- eller tugthus for bl.a. tyveri, bedrageri, brandstiftelse, assurancesvig og ulovlig omgang med hittegods. Også datteren Anne Marie blev på et tidspunkt afhørt i en sag om ulovlig åreladning. Om hun blev dømt ved jeg endnu ikke…

Hans Christian Hansen og Ane Hansdatter er mine 4 x tipoldeforældre, ane nr. 128 og 129.

Kilder

Kirkebøger for Middelfart sogn, Vends herred, Fyns amt

Kirkebog for Vejlby sogn, Vends herred, Fyns amt

Kirkebøger for Nykøbing sogn, Falsters Nørre herred, Maribo amt

Kirkebøger for Garnison sogn, København

Kirkebøger for Horslunde sogn, Lollands Nørre herred, Maribo amt

Folketælling for Vejlby sogn, Vends herred, Fyns amt 1787

Folketælling for Hof & Militæretaten, København (Staden) 1801

Protokol over færdiguddannede jordemødre 1739-1982, Danmarks Jordemoderskole

Folketællinger fra Horslunde sogn, Lollands Nørre herred, Maribo amt 1834, 1840, 1845

Lægdsruller for lægd 69, Maribo amt, 2. udskrivningskreds