Marthe er måske ikke så mystisk, når det kommer til stykket. Men indtil videre er min viden om hende noget begrænset, og jeg har svært ved rigtigt at få hul på de de perioder af hendes liv, hvor hun forsvinder for mig.

Marthes liv begynder der hvor det 18. århundrede er ved at ende. Hun fødes i det tidlige efterår 1799 i landsbyen Teestrup vest for Haslev på Sjælland. Ved dåben får hun navnet Marthe Sophie, og hun kaldes Larsdatter efter sin far, Lars Pedersen, der er husmand i Teestrup. Hun er formodentlig det første barn i familien, idet Lars Pedersen næsten præcist ni måneder forinden er blevet gift med Marthes mor, der hedder Kirstine Hansdatter.

Hvor familien opholder sig, hvad de laver og hvordan det går dem de næste 27 år, ved jeg ikke. Det næste jeg kender til er, at Marthe Sophie Hansdatter gifter sig i Freerslev kirke den 3. juni 1826 med enkemand Frederik Pedersen. Marthe tjente på dette tidspunkt i mejeriet på Bregentved mens Frederik Pedersen opholdt sig i “Holtehusene” ved Bregentved. Marthes far – husmand på Lysholm Lars Pedersen – var én af forloverne ved vielsen. Vielsen er indskrevet i kirkebogen for Haslev sogn, formodentlig fordi Bregentved hørte herunder, men de blev altså gift i Freerslev kirke “som laae Brøllupshuset nærmest”, som præsten har skrevet i kirkebogen.

Bregentved

Bregentved i midten af 1800-tallet, fra Wikipedia: http://da.wikipedia.org/wiki/Fil:Bregentved_prosp.jpg

Marthe og Frederik får sammen to børn, Anders Christian Frederiksen i 1827, og Anne Cathrine Frederiksdatter i 1829. Da børnene er 6 og 4 år gamle mister de deres far, som hænger sig på Bregentved den 17. december 1833.

Marthe gifter sig igen 1½ år senere med Hans Daniel Schwartz, der oprindeligt kom fra Ringsted, men som i 1832 var kommet til Freerslev som møllersvend. Daniel havde tidligere været gift, men han var nu separeret, og knap tre måneder inden han blev gift med Marthe, fik han den endelige skilsmisse fra sin første kone. Det hastede nu også, for Marthe var i mellemtiden blevet gravid, og to måneder efter brylluppet fødte hun sit 3. barn, Daniels første. Barnet – en dreng – kom også til at hedde Daniel. To år senere fik han en lillebror, David Johannes.

Familielivet for Marthe, Daniel og deres to sønner holdt dog ikke længere end 13 år. De bliver separeret i 1848, og det blev bestemt, at den ældste søn, Daniel, skulle bo hos sin mor, mens David Johannes skulle bo hos sin far.

Herefter forsvinder Marthe igen for mig. Eksmand Daniel Schwartz bliver boende i Freerslev til sin død i 1887, men jeg har indtil videre ikke kunnet finde ud af, hvad der videre hænder Marthe. Men jeg fortsætter med at lede efter hende. Mit næste træk er formodentlig at prøve at finde og følge hendes far i lægdsrullerne, når Statens Arkiver får lagt dem på Arkivalieronline (det skulle ske inden dette års udgang). Jeg håber, at jeg derigennem kan finde ud af, hvor familien har opholdt sig i tiden 1799 til 1826, finde eventuelle søskende til Marthe og finde ud af, hvor hun er konfirmeret.