Nytårsdag 1802 fik Peter Schwartz og Johanne Christensdatter deres tredje søn døbt i Ringsted kirke. Drengen kom til at hedde Hans Daniel Schwartz med kaldenavnet Daniel efter sin farbror, den 24-årige skomager og værtshusmand, Daniel Schwartz, som døde knap tre år senere.

Noget tyder på, at Daniel ikke tilbragte hele sin barndom i Ringsted, hvor han var født. Han er ikke fundet konfirmeret i Ringsted, og jeg ved endnu ikke hvor han har opholdt sig, før han i 1826 blev gift i Store Heddinge kirke med Karen Sophie Larsdatter. På dette tidspunkt var Daniel Schwartz møllersvend i Store Heddinge. Karen Sophie var 18½ år gammel, og Daniel var 24 da de blev gift.

Daniel og Karen Sophie kom aldrig rigtigt til at bo sammen som ægtefolk. Efter brylluppet flyttede Karen Sophie fra sin tjenesteplads tilbage til sine forældre. Daniel fortsatte med at tjene som møllersvend på forskellige møller i omegnen, og det var selvfølgelig meningen, at han skulle forsørge sin hustru, så hendes forældre ikke fik udgifter på at have hende boende. Men ret snart mistede Daniel åbenbart interessen for sin hustru – i hvert fald interessen for at forsøge hende. Så hun besluttede at tage en tjeneste i København, hvor Daniel dog besøgte hende, fik tøj og en del af hendes løn – og gjorde hende gravid i begyndelsen af 1829. På nippet til at gå i fødsel, rejste Karen Sophie tilbage til sine forældre på Store Heddinge Overdrev ved november skiftedag i 1829, og den 2. november fødte hun en datter der fik navnet Ane Marie. Daniel var stadig ikke interesseret i at forsørge sin familie, og han hævdede endda at han ikke var far til Ane Marie. To år senere havde Karen Sophie fået nok og ansøgte om separation fra Daniel. Det blev bevilget i januar 1832, og den endelige skilsmisse blev bevilget godt tre år senere, den 23.4.1835.

Ved folketællingen i 1834 blev Daniel noteret som tømrersvend i Holtehusene under Freerslev sogn. På samme adresse boede Sophie Larsdatter, som var enke efter Frederik Pedersen, der havde været køkkenkarl på Bregentved gods. Daniel og Sophie blev gift i Freerslev kirke i sommeren 1835 – knap to måneder efter at Daniel havde opnået endelig skilsmisse fra sin første kone. Sophies fulde navn var Martha (eller Marthe) Sophie Larsdatter, og hun var 3 år ældre end sin mand og gravid ved sit bryllup. Fra sit første ægteskab havde hun to børn: Anders Christian og Anne Cathrine Frederiksen, som var 6 og 9 år gamle, da de fik Daniel som stedfar.

Daniel og Sophie fik to børn sammen. Den første, Daniel Hansen Schwartz, blev født allerede to måneder efter brylluppet, den 21.9.1835, og to år senere, den 9.10.1837, kom David Johannes Schwartz til.

I slutningen af 1847 foretog præsten af Haslev såkaldt “gejstlig mægling” mellem Daniel og Sophie, da de – uvist af hvilken årsag – tilsyneladende var blevet trætte af at leve sammen. Proceduren ved separation i midten af 1800-tallet var, at parret to gange skulle forsøges forsonet, inden de kunne få lov til at blive separeret. Ud over præstens forsøg på at mægle Daniel og Sophie, forsøgte også forligelseskommissionen ved Bregentved at få Daniel og Sophie til at “fortsætte deres ægteskabelige samliv”. Men Daniel og Sophie var enige om, at de ville separeres, så det blev de den 5.2.1848. De delte i den forbindelse deres “samtlige fælles indbo, udbo, sæd og kreaturer” i to lige store dele. Også børnene blev delt; Daniel jr. på 12 år kom til at bo hos sin mor, og David på 10 år kom til at bo hos sin far. Sophie havde også ønsket at få 8 rdl. om året fra Daniel til hjælp til husleje. Dette accepterede Daniel dog ikke, og Sophie opgav derfor kravet.

Jeg har endnu ikke fundet ud af, om Daniel og Sophie senere fik skilsmisse eller om de blot var separerede. Det ser dog ikke ud til, at Daniel giftede sig igen. Daniel døde 85 år gammel i 1887 på Haslev-Freerslev fattiggård.

Hans Daniel Schwartz er min 3 x tipoldefar, ane nr. 112

Kilder

Kirkebog for Ringsted sogn

Kirkebog for Store Heddinge sogn, Stevns herred, Præstø amt

Kirkebog for Freerslev sogn, Ringsted herred, Sorø amt

Kirkebog for Haslev sogn, Ringsted herred, Sorø amt

Præstø amt, journaler 1830, 1831 og 1832 (Rigsarkivet)

Prøstø amt, journalsag 868/1830 (Rigsarkivet)

Præstø amt, journalsag 1469/1832 (Rigsarkivet)

Sorø amt, amtsjournal 1848 og journalsag E-3-3 (Rigsarkivet)

Folketællinger for Freerslev sogn, Ringsted herred, Sorø amt

Skaaning J & Klercke Rasmussen B: Find din slægt – og gør den levende (Forlaget Bonderosen, 2003)