Selv om mange af mine forfædre kommer fra forskellige steder i Danmark, så har jeg også 8 x tipoldeforældre der huserede i min egen fødeby, Nakskov, tilbage i slutningen af 1600-tallet. Én af dem er Jacob Pedersen Storm, og jeg har på det seneste kigget nærmere på, hvad jeg vidste om ham.

Heldigvis er der både kirkebøger og skifteprotokoller bevaret fra Nakskov fra dén tid, og for år tilbage gik jeg da også i gang med at stave mig igennem skiftet efter Jacob Pedersen Storm, som døde i Nakskov den 13. februar 1706. Skiftet blev holdt samme år den 19. maj og findes i skifteprotokollen dækkende 1704-1707 under Nakskov Byfogeds arkiv. Det er efterhånden en del år siden jeg gik i gang med at læse skiftet – dengang foregik det på Landsarkivet på Jagtvej i København. Sidenhen blev Landsarkivet lagt sammen med Rigsarkivet, og en masse nye arkivalier er blevet digitaliseret – herunder skifter og dermed også skiftet efter Jacob Pedersen Storm. Der er desuden dukket flere skifteuddrag op på internettet, bl.a. Erik Brejls uddrag fra Nakskov Byfogeds skifteprotokoller 1598-1806.

Med skifteuddragene på f.eks. Erik Brejls side er det blevet nemt at få overblik over, hvilke personer man kan finde skifter for, og hvordan deres familierelationer så ud. Jeg søgte på navnet ‘Storm’ på Erik Brejls side – og fandt derved ud af at der fandtes et skifte efter en Karen Nielsdatter fra den 25. januar 1693, hvor enkemanden var Jacob Pedersen Storm, skipper. Jeg kiggede på mine tidligere nedfældede oplysninger om Jacob Pedersen Storm og opdagede, at jeg tilsyneladende havde fået navngivet hans første hustru forkert. Jeg havde ment, at hun hed Elisabeth Hansdatter Klyning, og at hun var blevet sammensmedet med Jacob Pedersen Storm den 9. februar 1681 i Nakskov. Skiftet efter Jacob Pedersen Storm nævnte ikke, hvad første hustru hed, og det stod heller ikke i kirkebogen ved hendes død, hvor hun blot blev benævnt “Jacob Storms hustru”.

Uddrag af skifte efter Karen Nielsdatter. Nakskov Byfoged; Skifteprotokol; 1690-1693, folio 522.

Uddrag af skifte efter Karen Nielsdatter. Nakskov Byfoged; Skifteprotokol; 1690-1693, folio 522.
Indledningen af skiftet lyder:
“Borgemester og Raad udi Nachskouf med Kongl: Ma. Byefouget og Raadstufskriverne ibm. Giøre vitterlig at Anno 1693 d. 25 January er holdet og sluttet Registering effter afgangne Karen Nielsdatter Jacob Pedersen Storms Sall. Hustroe her i staden over deris effterlatte Boes middell til skiffte og deelling Imellem (…)”

Min fejltagelse af, hvem der var Jacob Pedersen Storms første hustru, er formodentlig opstået ved, at jeg tjekkede kirkebogen for Nakskov og fandt en ‘Jacob Pedersen’ gift med ‘Elisabeth Hansdatter Klyning’ i 1681, som tidsmæssigt godt kunne passe med indgåelsen af Jacob Pedersen Storms første ægteskab – det var bare ikke den rette ‘Jacob Pedersen’ jeg havde fået fat i. Tilsyneladende er Jacob Pedersen Storms første ægteskab slet ikke indgået i Nakskov, da første spor af ham dér er dåben af hans tvillinger, Peder og Kirsten, den 20. marts 1681. Af skiftet efter både Jacob Pedersen Storm og første hustru, Karen Nielsdatter, fremgår, at der er en datter ved navn Anne, som ud fra aldersangivelsen i skifterne skal være født 1679-1680. Hun findes heller ikke i kirkebogen for Nakskov. Så ægteskabet og dåben af Anne må være foregået et andet sted, inden familien kom til Nakskov.

Jeg har rettet mine oplysninger om Jacob Pedersen Storms første hustru på aneoversigtssiden.