alda.dk

Linda Schwartz Karlsens slægtsforskning

Kategori: Efterslægt (side 1 af 2)

Maria Sofia Andersson

Min tipoldemors søskende 5: Maria Sofia Andersson

Den 20. oktober 1864 nedkom den nu 31-årige Stina Catharina Magnidatter med tvillinger, en dreng og en pige, som var hendes 6. og 7. barn. Da børnene blev døbt tre dage gamle, fik drengen navnene Anders Magnus efter sin farfar og morfar, pigen kom til at hedde Maria Sofia. Fire måneder senere døde den lille Anders Magnus, men Maria Sofia kom til at leve i 91 år.

Min tipoldemor – Johanna Christina – var næsten nøjagtigt to år ældre end Maria Sofia, og de to søstre har formodentlig haft stor glæde af hinanden i barndommen og opvæksten. De to flyttede hjemmefra samtidig; den 1. november 1880 meldte de begge flytning fra deres hjemsogn for at begive sig til Kalmar, hvor de kom til at tjene to forskellige steder i byen. Johanna Christina flyttede dog fra Kalmar igen to år senere, mens Maria Sofia blev i otte år, indtil hun flyttede til Stockholm, hvor en anden af hendes tre storesøstre – Anna Lovisa – boede. Og faktisk flyttede den 24-årige Maria Sofia og 30-årige Anna Lovisa til samme adresse, Sturegatan 22 i slutningen af oktober og begyndelsen af november 1888. Begge søstre boede på adressen til de blev gift; storesøster Anna Lovisa i tre år (1888-1891), og Maria Sofia i ti år (1888-1898).

Læs mere

Sven August Svensson

Min tipoldemors søskende 4: Sven August Svensson.

To dage inde i det nye år 1861 kom Sven Thomas Anderssons og Stina Catharina Magnidotters fjerde barn – og søn nummer to – til verden. Allerede den 6. januar blev han døbt og fik navnet Sven August.

Efter at have boet i Nörra Förlösa i en årrække, hvor de tre ældste børn var kommet til verden, var familien flyttet til et par kilometer længere mod nordøst til Åby/Läckeby. Far Sven Thomas var avanceret fra ‘statdräng‘ (kontraktansat landarbejder som fik en stor del af sin løn i naturalier) til  ‘rättare‘ (formand for en række ansatte ved et større jordbrug). Både i Nörra Förlösa og i Åby boede de i et hus som var ejet af greve Carl Otto Posse, som var den største jordejer i området. Greven var på dette tidspunkt en ældre herre på 74 år.

Sven August flyttede fra hjemmet i Åby knapt 17 år gammel i november 1877. Han flyttede til Tillberga, hvor han fik tjeneste i Hedensberg, hvor også hans 6 år ældre bror havde tjent i årene 1873-1876. Sven August blev i Hedensberg i 4 år, hvorefter han 1881-1882 fik tjeneste et andet sted i Tillberga (Sundby). Samtidig flyttede den 27-årige Johanna Charlotta Engblom til Hedensberg, hvor hun skulle være mejerske. Hun kom oprindeligt fra Strängnäs sydøst for Västerås og på den sydlige side af søen Mälaren. Hun havde opholdt sig i Västerås i perioden 1876-1880, hvor hun havde født to piger uden for ægteskab; datteren Emilia Charlotte blev født i september 1877 og Ebba Maria i august 1879. Ebba Maria døde blot 2 måneder gammel af catharrus gastrointestinalis, men Johanna Charlotta Engblom tog sig selv af sin ældste datter, selv om hun kun var tjenestepige – indtil også dén datter døde blot 3½ år gammel af difteri, mens de boede i Hedensberg.

Læs mere

Anna Lovisa Svensdotter

Min tipoldemors søskende 3: Anna Lovisa Svensdotter.

Min svenske tipoldemors fire år ældre søster, Anna Lovisa, blev ligesom sine to ældre søskende født i Nörra Förlösa under Åby sogn lidt nord for Kalmar. Det skete den 14. november 1858. Hendes far var 30 år gammel, moderen 25, og de to ældre søskende 3½ og 2 år gamle, da Anna Lovisa kom til verden.

Billede af Visby i 1880'erne.

Visby i 1880’erne (billede fra wikimedia)

Knapt 19 år gammel rejste Anna Lovisa fra Åby til Visby på Gotland, hvor hun var tjenestepige hos stadsmajoren Claes Petter Claesson og hans kone i fem år. Visby havde knapt 7000 indbyggere omkring år 1880.

I efteråret 1882 rejste Anna Lovisa videre til Stockholm, hvor hun den første tid flyttede lidt rundt som tjenestepige. Et års tid efter at hun var ankommet til Stockholm blev hun gravid uden for ægteskab, og hun fødte en søn den 26. juli 1884 mens hun var i tjeneste hos agent Martin Nicolaus Holm og hans familie på Majorgatan 12 i Östermalm. Sønnen fik navnet Karl Svensson og hvem faderen var, oplyste hun ikke.

Læs mere

Emma Augusta Svensdotter

Min svenske tipoldemors søskende 2: Ældste søster Emma Augusta Svensdotter.

Emma Augusta blev født den 9. september 1856 i Nörre Förlösa under Åby sogn lidt nord for Kalmar, samme sted hvor hendes storebror Johan Peter var kommet til verden et år og 7½ måned tidligere.

Som 17-årig flyttede Emma Augusta fra Åby til det nærliggende Kalmar, som var en by med godt 9000 indbyggere på dét tidspunkt. Her tjente hun først hos en kaptajn Carl Fredrik Svanberg i to år. Han var i midten af 50’erne, gift og med en hjemmeboende datter – Jenny Katharina – som var jævnaldrende med Emma Augusta. Kaptajn Svanberg havde dog flere børn, blandt andet sønnen Carl Olof som var ti år ældre end Emma Augusta og for længst fløjet fra reden. Faktisk var han allerede som 9-årig kommet med sin far ud at sejle, og efter en tur i det Sydamerikanske var han kommet til San Francisco i 1870, hvor han foreløbig slog sig ned, blev østersfisker, medejer af Morgan Oyster Company og senere stifter af Merchants Ice & Cold Storage Company. Der har muligvis været fortalt interessante historier fra den store verden i kaptajnens hjem i 1870’ernes Kalmar.

Læs mere

Johan Peter Svensson

Min svenske tipoldemors søskende 1: Ældste bror, Johan Peter Svensson.

Johan Peter blev født 23. januar 1855 i Nörra Förlösa under Åby sogn lidt nord for Kalmar.

I en alder af godt 18 år flyttede Johan Peter fra sin families hjem i Åby i september 1873 til Tillberga hvor han fik tjeneste i Hedensberg. Et år senere, i 1874, flyttede den 23-årige Emma Maria Pettersson til samme sted fra Simtuna. Emma og Johan blev kærester, Emma blev gravid omkring nytåret 1876, og det førte til et bryllup den 20. august 1876 og fødslen af deres første barn, Carl Johan, den 8. oktober 1876.

Læs mere

Min svenske tipoldemors søskende

Da det svenske ArkivDigital en weekend i januar havde et tilbud om at søge gratis i deres kilder, satte jeg mig for at finde ud af lidt mere om Johanna Christina Andersson, min svenske tipoldemors søskende.

Jeg vidste lidt om dem i forvejen, idet bodelingen efter deres mor i 1923 kunne fortælle, hvor de befandt sig på dette tidspunkt;

  1.  Broderen Johan Peter Svensson (68 år) stod som forhenværende jordbruger i Tillberga Hedensberg.
  2. Søsteren Emma Augusta (67 år) skulle være gift med snedkeren Teodor Karlsson og være bosat på Baggensgatan 13 i Kalmar.
  3. Søsteren Anna Lovisa (65 år) skulle være gift med den forhenværende bygmester N. Granqvist og være bosat på Gröndal 3 i Stockholm.
  4. Broderen Sven August Svensson (62 år) stod som pakmester boende Hjärnegatan 8 i Stockholm.
  5. Søsteren Maria Sofia (59 år) var gift med vagtmester Th. Lundqvist og boede i Drottninggatan 80 i Stockholm.
  6. Broderen Karl Gustav Svensson (57 år) var landarbejder i Vesterås.
  7. Søsteren Karin Emilia Svensson (54 år) var ugift, boende Folkungagatan 80 i Stockholm.
  8. Og endelig var broderen Anders Magnus Svensson (52 år) opført som montør, boende Karlsgatan 28 i Vesterås

Læs mere

Martha på døvstummeinstituttet i Fredericia

Jeg har brugt lidt sommerferietid på landsarkivet i Viborg. Min tipoldefars kusine, Martha Carlsen, blev undervist på døvstummeinstituttet i Fredericia i perioden 1894 til 1901, og jeg ville gerne vide lidt mere om hendes tid dér. Arkivet fra “Det kgl. Døvstummeinstitut i Frederica”, som instituttet retteligt hed, befinder sig ved Landsarkivet for Nørrejylland, og da Viborg også er en hyggelig by at opholde sig i, drog jeg dertil på et tre-dages ophold.

Lad mig først lige præsentere Martha: Hun blev født 24. marts 1882 i Bønnet i Vesterborg sogn på Nordvestlolland som 5. fælles barn af Ane og Hans Christian Carlsen (Hans Christian var søn af Karl Hansen, som jeg har skrevet en længere artikel om). Samme år som Martha blev født, åbnede sukkerfabrikken i Nakskov, og det tyder på, at Hans Christian Carlsen snart fik job som arbejdsmand på sukkerfabrikken. Familien flyttede til Nakskov i løbet af Marthas to første leveår.

Via døvstummeinstituttets arkiv har jeg fundet ud af, at Martha var syg som ganske lille; det oplyses, at hun fik “stivhed i nakken med krampe” da hun var ca. ½ år gammel, og at hun først lærte at gå helt som 6-årig. Det antages, at hun blev døv som følge af sygdommen da hun var ½ år gammel. I 1893, da hun er 11 år gammel, vurderes hun som “rask på sjæl og legeme”, og ved helbredsundersøgelsen, da hun kommer til Fredericia i september 1894, finder man hendes ernæringstilstand god. Man finder dog også, at hun muligvis har en udposning på hovedpulsåren eller i hvert fald en væskefyldt knude ved brystbenet i venstre side. I 1897 noterede instituttet også en 12 dages sygeperiode for Martha, hvor hun havde smerter i hjerteregionen. Martha kom til at leve til hun var 72 år gammel, så problemerne omkring brystben, hovedpulsåre og hjerte har næppe været alvorlige.

Der blev indført undervisningspligt for døve børn i 1817, og på det tidspunkt hvor Martha var barn, var det normalt, at man som døvstum kom til en forskole i Fredericia som 8-årig. Af endnu ukendte årsager var Martha dog blevet 12 år gammel, da hun blev optaget på døvstummeinstituttet i 1894. Hun ankom dertil den 3. september 1894 for at begynde undervisning og uddannelse. Da familien ikke selv havde midlerne til at betale for Marthas undervisning og ophold på instituttet, betalte amtsfattigkassen de 70 kr. i kvartalet det kostede.

Undervisningen på døvstummeinstituttet i Fredericia foregik efter talemetoden – i modsætning til tegnmetoden. Det vil sige, at eleverne blev oplært i at tale og formodentlig også  i at mundaflæse. En af prøverne i forberedelsesklassen var at udtale forskellige ord. Mens man gik i forberedelsesklassen boede man på instituttet. Senere var det almindeligt at man kom ud i et plejehjem, dvs. hos en familie i Fredericia, som modtog kostpenge for at have døvstumme elever boende. I Marthas tilfælde boede hun i perioden fra 3. juli 1898 til 31. marts 1900 hos en enkemadam Albertsen sammen med en 3 år yngre pige fra samme klasse som Martha. Ellers boede hun på instituttet, der lå i Dronningensgade i Frederica.

De nærmere detaljer om hvordan Marthas tid på døvstummeinstituttet er forløbet, kender jeg ikke. Men jeg vil ved lejlighed finde ud af, om der eksisterer beretninger om livet og dagene på instituttet. Hvordan Martha befandt sig på instituttet ved jeg heller ikke meget om, men jeg fandt i døvstummeinstituttets arkiv to breve fra hendes far – og det ene indikerer, at Marthas humør ikke altid var på toppen. Brevet er dateret 8. september 1895, dvs. umiddelbart efter at Martha er kommet tilbage til sit 2. år på instituttet efter en sommerferie i Nakskov, og det lyder:

Hr. Jørgensen

Jeg tillader mig at spørge om hvoledes det gaar med Martha siden vi er rejst hjem for hun var jo noget bedrøvet da vi rejste.

Jeg tillader mig at spørge om Hr. Jørgen[sen] vilde meddele Martha om at hendes ælste Søster Hanne har faaet Plads her over til November hos Hr. Gæstgiver Nissen Gottersgade.

En venlig [hilsen] til Martha fra hendes Forældre og Søstre

H C Carlsen

Den 17. juli 1901 bliver Martha konfirmeret i Trinitatis kirke i Fredericia som afslutning på 6. klasse. Af en vidnesbyrdprotokol fra døvstummeinstituttet fremgår det, at man har “fundet det rigtigst at lade hende blive konfirmeret fra 6te klasse” fordi hun nu er blevet 19 år. Hendes religiøse kundskaber er i orden til at hun kan blive konfirmeret og generelt får hun karaktererne “god” eller “meget god” (Ørsteds skala). Det fremgår endvidere, at hun pga. sin modenhed let fulgte med i undervisningen i de første klasser, men at hun senere blev overhalet af de mere kvikke elever. De øvrige kvindelige elever, der var startet samme år som Martha blev først konfirmeret året efter, efter 7. klasse.

Den 18. juli 1901 kunne Martha så vende tilbage til Nakskov, og hun kom senere til at arbejde som syerske. På døvstummeinstituttet lagde man stor vægt på at eleverne lærte håndarbejde, så de derigennem kunne finde et fremtidigt erhverv. Ud fra de breve jeg stødte på i døvstummearkivets arkiv, tyder det på, at syerske var en ret almindelig profession blandt de kvindelige elever. I hvert fald var der mange tidligere elever der senere fik hjælp til at anskaffe sig en symaskine, så de kunne leve af at sy.

Martha døde den 2. september 1954 i Nakskov som “aldersrentenyder, fhv. syerske”. Hun blev aldrig gift, men fik i 1908 en datter, Else Carlsen, hvis far ikke blev noteret i kirkebogen.

 

Ældre indlæg

© 2019 alda.dk

Tema af Anders NorenOp ↑