alda.dk

Linda Schwartz Karlsens slægtsforskning

Søgeresultat: "Peter Christian Lohse"

Bombardementet af Sønderborg 2. april 1864

For et par dage siden var det 150 års dagen for bombardementet af Sønderborg under den “2. slesvigske krig” – krigen i 1864. Under netop den begivenhed mistede min tiptipoldefar, Peter Christian Lohse, livet.

Læs mere

1864

Mindesten over de faldne i krigen 1864 på Sønderborg kirkegård.

Mindesten over de faldne i krigen 1864 på Sønderborg kirkegård.

Næste år er det 150 år siden Danmark led det smertelige nederlag mod Preussen i “Krigen 1864”, og der lades så småt op til en markering af denne skelsættende begivenhed. Blandt andet filmatiseres Tom Buk-Swientys fremragende bøger (Slagtebænk Dybbøl og Dommedag Als) om de afgørende øjeblikke mod slutningen af krigen. Jeg synes, at bøgernes force er, at de skildrer krigen som den var for de mennesker der var involveret, så det bliver spændende at se, hvordan dette overføres til levende billeder.

Mens vi venter på filmatiseringen af Slagtebænk Dybbøl og Dommedag Als, kan man følge med i optakten til krigen – og senere også krigsudbruddet – på 1864.live.dk hvor der live-blogges med 150 års forsinkelse om krisen mellem Danmark og Preussen. (Livebloggen kan også følges via facebook på facebook.com/1864live). Det er en ret interessant måde at gøre historien levende på. At man på den måde kan følge med i ikke blot krigen men også hele den langstrakte optakt til det der endte med krig og et smerteligt nederlag til Danmark. Jeg synes at det er nemmere at gøre sig forestillinger om, hvordan det må have påvirket almindelige menneskers dagligdag, når man får indblik i de afgørende nyheder i “real-tid”. Og de er interessante at følge med i, når man nu ved, hvordan det senere kom til at gå.

Jeg kom til at tænke på hele krigsoptakten igen i lørdags, da jeg på Rigsarkivet fortsatte mig læsning af den forhandlingsprotokol for sognerådet i Sandby kommune, som jeg tidligere har blogget om. Jeg læste forhandlingerne for 1862-1863 igennem, og er nu nået til 1864. Krigen foregik jo i begyndelsen af 1864, men allerede i slutningen af 1863 blev hæren indkaldt og man gjorde klar til at føre krig. Og noget af det sidste sognerådet i Sandby beskæftigede sig med i 1863 var dette:

Aar 1863 d. 22de December … extraordinært Møde i Anledning af Loven af 12te December d. A., hvorved der er anordnet en Udskrivning af Heste til Brug for Hæren bestaaende af 3456 Stykker, ifølge hvilken det vil tilfalde Sandby Sogn i Forening med 26 Tdr. Hartkorn af Vindeby Sogn at stille 6 Heste. Med Hensyn hertil vedtoges at lade indrykke en Bekjendtgjørelse i Nakskov Avis om, at de som ville levere saadanne Heste, ville behage at fremstille disse for Sogneforstanderskabet ved dets forestaaende Møde d. 6te Januar ved Sandby Skole Kl. 2. Hvad angaaer de fornødne Penge, da vedtoges, at man vilde foreløbig søge disse tilveiebragte ved Laan, forsaavidtsom Hestene ei kunne erholdes imod Credit paa en vis Tid og Laan saaledes gjøres overflødig.

Knapt to måneder tidligere, den 4. november, var min 4-x-tipoldefar, Christen Christensen i Højsmarke, mødt op på sognerådsmødet for at bede om hjælp til sin datter, Rasmine, hvis mand, Ole Frank Rygaard var indkaldt til militærtjeneste. Hun fik 1 skæppe rug og 1 skæppe byg, og måneden efter vedtog man, at hun skulle have 2 skæpper rug og 2 skæpper byg om måneden “saa længe Manden er fraværende”. Parret havde to børn og en tredje på vej (født i februar 1864) – og heldigvis slap manden igennem krigen og kom hjem til sin familie igen. Så heldigt slap min tip-tip-oldefar, Peter Christian Lohse, ikke. Han døde den 2. april 1864 under Sønderborgs bombardement. Hans kone nr. 2 sad ligeledes hjemme på Lolland og var gravid – og nu også enke, 9 dage før hendes 1 års bryllupsdag.

 

2 x tipoldeforældre

[32] Lars Hans Carlsen, født 15.6.1851 i Horslunde (Lollands Nørre/Maribo), gift 13.11.1874 i Fejø kirke (Fuglse/Maribo) med Maren Christine Frederiksen (ane 33). Lars død 6.3.1930 på Fejø.

[33] Maren Christine Frederiksen, født 13.6.1850 i Østerby på Fejø (Fuglse/Maribo), død 25.5.1936 på Fejø.

[34] Jens Petersen, født 29.5.1830 i Østerby, Fuglsbølle sogn (Langelands Sønder/Svendborg), gift 30.10.1851 i Nykøbing Falster kirke med Mikkeline Hansen (ane 35). Jens død 13.12.1883 i Østerby på Fejø (Fuglse/Maribo).

[35] Mikkeline Hansen, født 29.9.1826 i Sandbjerg, Løjtofte sogn (Lollands Nørre/Maribo), død 2.8.1894 i Østerby, Fejø sogn (Fuglse/Maribo).

[36] Martin Johannes Knudsen, født 18.7.1858 i Sandby (Lollands Nørre/Maribo), gift 4.5.1884 i Sandby kirke med Laura Marie Christensen (ane 37). Martin død 14.2.1894 i Lindelse, Sandby sogn.

[37] Laura Marie Christensen, født 20.5.1861 i Magelunde, Købelev sogn (Lollands Nørre/Maribo), død 3.5.1918 på Løjtoftevej 92 i Nakskov.

[38] Carl Hansen Black, født 6.2.1838 i Købelev (Lollands Nørre/Maribo), gift 13.5.1865 i Købelev kirke med Rasmine Bertine Madsen (ane 39). Carl død 25.3.1919 på Købelev Hede, Købelev sogn.

[39] Rasmine Bertine Madsen, født 31.8.1845 i Sandby (Lollands Nørre/Maribo), død 5.6.1927 på Købelev Hede, Købelev sogn (Lollands Nørre/Maribo).

[40] Peder Olsen, gift med Maren Larsdatter (ane 41). Peder død før 1858.

[41] Maren Larsdatter, født 29.4.1829 i Svogerslev (Sømme/Roskilde), gift (1) 29.10.1851 i Svogerslev kirke med Peder Olsen (ane 40), gift (2) 18.9.1858 i Gevninge kirke (Voldborg/Roskilde) med Christian Nielsen. Maren død 5.10.1892 i Gevninge.

[42] Rasmus Andersen, født 1808 i Sæby (Voldborg/Roskilde), gift (1) med Kirsten Sørensdatter, død 6.2.1845 i Sæby, gift (2) 6.6.1845 i Skibby kirke (Horns/Frederiksborg) med Ellen Marie Sørensdatter (ane 43). Rasmus død 8.1.1870 i Sæby (selvmord).

[43] Ellen Marie Sørensdatter, født 9.5.1818 i Skibby (Horns/Frederiksborg), død 24.9.1886 i Sæby (Voldborg/Roskilde).

[46] Jens Christian Jensen, gift 11.6.1880 i Højby kirke med Ane Kirstine Pedersen (ane 47).

[47] Ane Kirstine Pedersen, født 11.2.1844 i Gudmindrup, Højby sogn (Ods/Holbæk).

[48] Henrik Jørgensen, født 26.6.1833 i Horslunde (Lollands Nørre/Maribo), gift 11.3.1856 i Horslunde kirke med Larsine Larsdatter (ane 49). Henrik død 15.2.1898 i Lille Lindet, Birket sogn (Lollands Nørre/Maribo).

[49] Larsine Larsdatter, født 8.2.1836 i Horslunde (Lollands Nørre/Maribo), død 20.4.1919 i Torrig, Birket sogn (Lollands Nørre/Maribo).

[50] Peter Christian Lohse, født 3.9.1832 i Bursø (Fuglse/Maribo), gift (1) med Hanne Jochumsdatter (ane 51), gift (2) 11.4.1863 i Birket kirke (Lollands Nørre/Maribo) med Anne Margrethe Christensen. Peter død 2.4.1864 i Sønderborg (faldt under bombardement på Sønderborg).

[51] Hanne Jochumsdatter, født 8.12.1829 i Rødby, død 29.11.1861 i Købelev (Lollands Nørre/Maribo).

[52] Lars Eriksen, født 1804, gift 1.12.1827 i Ryde kirke (Lollands Sønder/Maribo) med Inger Margrethe Rasmusdatter (ane 53). Lars død 22.1.1863 på Gammelgård i Ryde sogn.

[53] Inger Margrethe Rasmusdatter, født 1804 i Opager, Landet sogn (Lollands Sønder/Maribo), død 27.10.1860 i Tåreby, Ryde sogn (Lollands Sønder/Maribo).

[54] Jacob Nielsen, født 11.11.1811 i Horslunde (Lollands Nørre/Maribo), gift 7.7.1839 i Errindlev kirke (Fuglse/Maribo) med Maren Hansdatter (ane 55). Jacob død 6.1.1869 i Bjerremark, Tågerup sogn (Fuglse/Maribo).

[55] Maren Hansdatter, født 11.9.1818 i Errindlev (Fuglse/Maribo), gift (1) 7.7.1839 i Errindlev kirke med Jacob Nielsen (ane 54), gift (2) 10.12.1870 i Landet kirke (Lollands Sønder/Maribo) med Ludvig Lorentsen, født ca. 1817, død 3.1.1882 i Askø, Landet sogn. Maren død 19.11.1886 i Askø, Landet sogn.

[56] Daniel Hansen Schwartz, født 21.9.1835 i Freerslev (Ringsted/Sorø), gift 26.11.1859 i Haslev kirke med Juliane Marie Rasmusdatter (ane 57). Daniel død 1.1.1898 i Haslev.

[57] Juliane Marie Rasmusdatter, født 1.11.1837 i Haslev, død 23.11.1920 på Haslev sygehus.

[58] Sven Thomas Andersson, født 6.7.1828 i Nye, Jönköping län, Sverige, gift med Stina Catharina Magnidotter (ane 59). Sven død 21.9.1895 i Läckeby, Åby församling, Kalmar län, Sverige

[59] Stina Catharina Magnidotter, født 14.4.1833 i Skirö, Jönköping län, Sverige, død 13.5.1923 i Läckeby, Åby församling, Kalmar län, Sverige.

[60] Carl Frederik Rasmussen Flindt, født 27.4.1840 i Svendborg, gift 17.5.1871 i Skt. Nikolaj kirke, Svendborg med Mathilde Nicoline Gudbjerg (ane 61). Carl død 10.8.1912 i Svendborg.

[61Mathilde Nicoline Gudbjerg, født 28.1.1848 i Svendborg, død 24.1.1934 på Borgerstiftelsen i Svendborg.

[62Rasmus Pedersen, født 24.10.1824 i Sønderskov, Dannemare sogn (Lollands Sønder/Maribo), gift 11.3.1854 i Horslunde kirke (Lollands Nørre/Maribo) med Gertrud Margrethe Pedersdatter, født 6.10.1824 i Købelev Skov (Lollands Nørre/Maribo). Rasmus død 27.10.1903 i fattighuset i Dannemare.

[63Bodil Marie Andersdatter, født 16.9.1842 i Nybølle, Horslunde sogn (Lollands Nørre/Maribo), gift 12.4.1890 i Skt. Nikolaj kirke, Nakskov med Hans Christian Pedersen, født 18.9.1861 i Nakskov. Bodil død 18.7.1897 i Sølvgade 3, København.

4 x tipoldeforældre

[128] Hans Christian Hansen, døbt 12.12.1777 i Middelfart kirke, gift 7.3.1802 i Garnisons kirke (København) med Anna Hansdatter (ane 129). Hans Christian død 27.3.1847 i Horslunde (Lollands Nørre/Maribo). Garder, underofficer, indsidder. [Læs mere om Hans Christian Hansen]

[129] Anna (Ane) Hansdatter, døbt 4.4.1777 i Nykøbing Falster, død 30.6.1845 i Horslunde (Lollands Nørre/Maribo). [Læs mere om Anna Hansdatter]

[130] Lars Hansen, født 3.4.1787 i Svinsbjerg, Horslunde sogn (Lollands Nørre/Maribo), gift med Bodil Cathrine Rasmusdatter (ane 131). Lars død 14.6.1844 i Horslunde.

[131] Bodil Catrine Rasmusdatter, født 7.1.1785 i Kastager, Utterslev sogn (Lollands Nørre/Maribo), død 7.4.1848 i Horslunde (Lollands Nørre/Maribo).

[132] Knud Laurits Nielsen, født 1774 i St. Rise sogn (Ærø/Svendborg), gift (1) 30.7.1803 i Femø kirke (Fuglse/Maribo) med Karen Marie Frederichsdatter Volckersen, død 1805 på Femø, gift (2) 31.10.1806 i Marstal kirke (Ærø/Svendborg) med Anna Margrethe Almer (ane 133). Knud død 26.4.1829 i Østerby på Fejø (Fuglse/Maribo).

[133] Anna Margrethe Almer, født 1787 i Marstal (Ærø/Svendborg), død 29.6.1829 i Østerby på Fejø (Fuglse/Maribo).

[134] Jørgen Pedersen Friis, født ca. 1777, gift 30.12.1803 i Fejø kirke (Fuglse/Maribo) med Maren Hansdatter (ane 135). Jørgen død 17.1.1848 i Østerby på Fejø.

[135] Maren Hansdatter, født 1778 på Fejø (Fuglse/Maribo), død før 1834.

[144] Knud Mortensen, født 1797 på Mjåland, Laudal sogn, Vest-Agder, Norge, gift med Gundlou Mortensdatter (ane 145). Knud død 1872 i Norge.

[145] Gundlou Mortensdatter, født 1797 i Laudal, Vest-Agder, Norge, død 1887 i Laudal, Norge.

[146] Christen Christensen, født 1801 i Vestenskov (Lollands Sønder/Maribo), gift (1) 5.10.1822 i Sandby kirke (Lollands Nørre/Maribo) med Anne Margrethe Andreasdatter, født ca. 1800, død 7.4.1831 i Sandby, gift (2) 17.6.1831 i Sandby med Ingeborg Kirstine Rasmusdatter (ane 147). Christen død 31.12.1884 i Sandby.

[147] Ingeborg Kirstine Rasmusdatter, født 1810 i Sandby (Lollands Nørre/Maribo), død 7.9.1885 i Sandby.

[150] Niels Christen Christensen, gift med Dorthe Hartvigsdatter (ane 151). Niels død 23.5.1884 i Sandby (Lollands Nørre/Maribo).

[151] Dorthe Hartvigsdatter, født 1.12.1805 i Horslunde (Lollands Nørre/Maribo), død 9.4.1898 i Sandby (Lollands Nørre/Maribo).

[152] Hans Christensen Blak, født 1752 i Horslunde (Lollands Nørre/Maribo), gift (1) 9.5.1778 i Horslunde kirke med Johanne Jespersdatter, født 9.9.1751 i Nøbbet, Horslunde sogn, død 1783 i Horslunde sogn, gift (2)  17.7.1784 i Horslunde kirke med Karen Nielsdatter (ane 153) . Hans død 24.11.1817 i Urne, Horslunde sogn.

[153] Karen Nielsdatter, født ca. 1763.

[154] Hans Hansen, født 1763 i Skovbølle, Købelev sogn (Lollands Nørre/Maribo), gift 1799 i Købelev kirke med Karen Hansdatter (ane 155). Hans død 4.6.1836 i Skovbølle, Købelev sogn.

[155] Karen Hansdatter, født ca. 1777 i Sandby (Lollands Nørre/Maribo), død 4.7.1841 i Skovbølle, Købelev sogn (Lollands Nørre/Maribo).

[156] Rasmus Madsen Greve, født 11.12.1776 i Fodslette sogn (Langelands Sønder/Svendborg), gift (1) 13.12.1802 i Sandby kirke (Lollands Nørre/Maribo) med Ane Cathrine Jensdatter (ane 157), gift (2) 26.10.1828 i Sandby kirke med Birthe Kirstine Christensdatter, født ca. 1796 i Sandby, død efter 1849. Rasmus død 27.12.1836.

[157] Ane Cathrine Jensdatter, født ca. 1794, død 19.12.1827 i Højsmarke, Sandby sogn (Lollands Nørre/Maribo).

[158] Adam Christopher Wilhelm Ernst Rasmussen, født 6.7.1798 i Nybølle, Ryde sogn (Lollands Sønder/Maribo), gift 8.2.1817 i Dannemare kirke (Lollands Sønder/Maribo) med Birthe Sørensdatter (ane 159). Adam død 24.7.1824 i Dannemare.

[159] Birthe Sørensdatter, født 1779 i Vejleby (Fuglse/Maribo), gift (2) 8.2.1817 i Dannemare kirke (Lollands Sønder/Maribo) med Adam Christopher Wilhelm Ernst Rasmussen (ane 158), gift (3) 6.11.1824 i Dannemare kirke med Hans Madsen Pedersen, født ca. 1802 i Kappel (Lollands Sønder/Maribo). Birthe død 26.5.1846 i Torslunde, Købelev sogn (Lollands Nørre/Maribo).

[186] Lorentz Hansen, født 1788 i Nørre Asmindrup (Ods/Holbæk), gift med Bodil Nielsdatter (ane 187). Lorentz død 4.2.1869 i Stårup, Højby sogn (Ods/Olbæk).

[187] Bodil Nielsdatter, født ca. 1786 i Højby (Ods/Holbæk), død 5.2.1857 i Stårup, Højby sogn.

[188] Peder Hansen, født ca. 1765.

[189] Karen Pedersdatter, født ca. 1766 i Højby sogn (Ods/Holbæk), død 1.4.1852 i Gudmindrup, Højby sogn (Ods/Holbæk).

[192] Ole Olesen, født 8.1.1776 i Bulbro, Horslunde sogn (Lollands Nørre/Maribo), gift 17.12.1803 i Horslunde kirke med Anne Rasmusdatter (ane 193). Ole død 13.1.1836 i Nybølle, Horslunde sogn (død ved at fryse ihjel i en skovhave, hvor han i beruset tilstand var faldet i søvn). [Læs undersøgelsesforhør efter dødsfald]

[193] Anne Rasmusdatter.

[194] Henrik Hansen, født ca. 1747, gift 9.6.1803 i Horslunde kirke (Lollands Nørre/Maribo) med Karen Nielsdatter (ane 195). Henrik død 25.5.1812 i Ørslykke, Horslunde sogn.

[195] Karen Nielsdatter, gift (1) 9.6.1803 i Horslunde kirke (Lollands Nørre/Maribo) med Henrik Hansen (ane 194), gift (2) 10.12.1812 i Horslunde kirke med Christian Hansen Abel, født ca. 1792 i Svinsbjerg, Horslunde sogn, død 30.12.1830 i Ørslykke, Horslunde sogn. Karen død 7.3.1842 i Horslunde.

[196] Rasmus Henningsen, født ca. 1756, gift (1) med Bodil Hansdatter, gift (2) 1783 med Johanne Rasmusdatter (ane 197). Rasmus død 1800 i Torrig, Birket sogn (Lollands Nørre/Maribo). Husmand, fisker, rytter.

[197] Johanne Rasmusdatter, født ca. 1760, gift (1) 1783 med Rasmus Henningsen (ane 196), gift (2) 21.9.1800 i Birket kirke (Lollands Nørre/Maribo) med Niels Madsen, født ca. 1730.

[198] Povel Johansen Godske, født 1766 i Købelev (Lollands Nørre/Maribo), gift (1) 14.11.1792 i Branderslev kirke (Lollands Nørre/Maribo) med Johanne Jørgensdatter (ane 199), gift (2) 19.2.1814 i Birket kirke (Lollands Nørre/Maribo) med Maren Rasmusdatter. Povel død 18.5.1831 i Torrig, Birket sogn.

[199] Johanne Jørgensdatter, født ca. 1771, død 2.1.1814 i Troelsby, Søllested sogn (Lollands Sønder/Maribo).

[200] Christian Peter von Lohse, født ca. 1765 i Akershus, Norge, gift 27.2.1794 i Birkedommer Friis’ hus i Nakskov med Maria Margretha Pepping Ravn (ane 201). Christian død 28.9.1820 i Nakskov. Landmåler, kaptajn.

[201] Maria Margretha Pepping Ravn, født 1777 i Nakskov, død 30.11.1840 i Nakskov.

[202] Hans Hansen, født 16.3.1777 i Tirsted (Fuglse/Maribo), gift 29.5.1801 i Sædinge kirke (Fuglse/Maribo) med Ingeborg Nielsdatter (ane 203). Hans død 12.3.1830 i Sædinge.

[203] Ingeborg Nielsdatter, født 1729 i Sædinge (Fuglse/Maribo).

[206] Henrich Casper Friderich Stock, født ca. 1750, gift med Anna Sophie Arentzen (ane 207).

[207] Anna Sophie Arentzen, født ca. 1758.

[216] Claus Rasmussen Snedker, født ca. 1743, gift 26.5.1764 i Horslunde kirke (Lollands Nørre/Maribo) med Anne Bentsdatter (ane 217). Claus død 26.2.1803 i Horslunde.

[217] Anne Bentsdatter, født ca. 1742, død efter 1803

[218] Jacob Madsen Læsø, gift 31.10.1768 i Horslunde kirke (Lollands Nørre/Maribo) med Johanne Jacobsdatter (ane 219). Jacob død 1811 i Horslunde.

[219] Johanne Jacobsdatter, gift (1) 22.10.1762 i Horslunde kirke (Lollands Nørre/Maribo) med Jens Christensen Læsø, født ca. 1704, død 1768 i Horslunde, gift (2) 31.10.1768 i Horslunde kirke med Jacob Madsen Læsø (ane 218). Johanne død 1811 i Horslunde.

[224] Peter Imanuel Svarts, født 1770 i Ringsted, gift 6.10.1795 i Ringsted kirke med Johanna Christensdatter (ane 225).

[225] Johanna Christensdatter, født ca. 1766.

[228] Knud Rasmussen, født ca. 1758, gift med Margrethe Pedersdatter (ane 229). Husmand, bødker.

[229] Margrethe Pedersdatter, født ca. 1761.

[232] Hans Carlsson, født 28.8.1755 i Skirö församling (Jönköping len, Sverige), gift 20.10.1782 i Nye kirke (Jönköping len, Sverige) med Maria Andersdotter (ane 233). Hans død 20.12.1828 i Skäggenäs, Nye församling.

[233] Maria Andersdotter, født 27.4.1758 i Alseda församling (Jönköping len, Sverige), død 30.6.1836 i Kåljutan, Nye församling (Jönköping len, Sverige).

[234] Sven Jonsson Gunnér, født 1763, gift før 1795 med Stina Beata Nielsdotter (ane 235). Sven død 29.6.1812 i Graneberg, Korsberga församling (Jönköping len, Sverige). Dragon.

[235] Stina Beata Nielsdotter, født 1774.

[236] Johan Johansson, født 1758 i Höreda församling (Jönkoping len, Sverige), gift 20.5.1782 i Vetlanda (Jönköping len, Sverige) med Cathrina Jonsdotter (ane nr. 237). Johan død 11.6.1808 i Veku, Höreda församling (Jönköping len, Sverige)

[237] Cathrina Jonsdotter, født 1763 i Vetlanda församling (Jönköping len, Sverige), død 2.2.1819 i Veku, Höreda församling (Jönköping len, Sverige)

[238] Jonas Håkonsson, født 23.4.1768 i Alseda församling (Jönköping len, Sverige), gift 23.11.1798 i Alseda församling med Brita Jansdotter (ane 239).

[239] Brita Jansdotter, født 1780 i Sverige.

[240] Rasmus Flindt, født 1784 i Svendborg, død 6.5.1853 i Svendborg.

[241] Marianne Petersen.

[242] Frederic Carl Fuhrmann, født 24.9.1774 i Odense, gift med Dorthea Christine Magdalena Brynning (ane 243). Frederic død 18.5.1822 i Odense Vor Frue sogn.

[243] Dorthea Christine Magdalena Brynning.

[244] Christian Gudbjerg, født 1790 i Skt. Nikolaj sogn, Svendborg, gift med Anna Jensdatter (ane 245). Christian død 28.1.1839 i Svendborg.

[245] Anna Jensdatter, født ca. 1786.

[248] Rasmus Clausen, født ca. 1760, gift 10.12.1784 i Tillitze kirke (Lollands Sønder/Maribo) med Anna Pedersdatter (ane 249). Rasmus død 9.10.1815 i Sønderskov, Tillitze sogn.

[249] Anna Pedersdatter, født ca. 1760, død 29.5.1817 i Sønderskov, Tillitze sogn (Lollands Sønder/Maribo).

[250] Morten Olsen, født ca. 1762, gift med Johanne Jørgensdatter (ane 251).

[251] Johanne Jørgensdatter, født ca. 1762.

[252] Hans Jensen Kull, født ca. 1778, gift 12.1.1811 i Horslunde kirke (Lollands Nørre/Maribo) med Else Marie Mortensdatter (ane 253). Hans død 29.4.1836 i Nybølle, Horslunde sogn.

[253] Else Marie Mortensdatter, født 4.8.1788 i Urne, Horslunde sogn (Lollands Nørre/Maribo), død 29.8.1845 i Nybølle, Horslunde sogn.

© 2019 alda.dk

Tema af Anders NorenOp ↑