Den 8. december 1767 giftede den 20-årige Dorthea Kiøbing sig med den 38-årige løjtnant og enkemand Christian Herman Lohse i Garnisonskirken ved Akershus slot i Oslo – dengang Kristiania. Der var tale om et ægteskab inden for “egne rækker” idet Dortheas far også tjente den danske konge som militærmand. Hvis Dorthea boede hjemme hos sine forældre på det tidspunkt, hvor hun blev gift, så opholdt hun sig i Revierstredet, blot 8 minutters gang fra Hovedtangen ved Akershus Fæstning, hvor hendes 18 år ældre ægtemand boede.

Dorthea var født i slutningen af 1747 i Kristiania og døbt den 10. december i Akershus Slotskirke. Hendes far hed Peter Kiøbing og var på dette tidspunkt stykjunker ved det norske artillerikorps. Han avancerede senere og i 1759 blev han karakteriseret kaptajn; avisen “Kiøbenhavnske Danske Post-Tidender” kunne den 16. februar 1759 under en meddelelse om militære udnævnelser berette at:

ligeledes har Capitainlieutenant ved det Norske Artillerie-Corps, Peter von Kiøbing erholdet Capitains Caracter

Dortheas mor hed Marthe Christine Jensdatter Smith, men om hende ved jeg stort set ikke andet end hendes navn og at hun var gift med Peter Kiøbing – eller Peter von Kiøbing, som han også af og til benævnes. Ifølge andenhåndskilder skulle Marthe Christine Smith være født i Kristiania i 1712, og Peter Kiøbing skulle være født i 1712 eller 1714 i Elverum. Peters far skulle være en Anders Hansen Kiøbing som havde rang af kaptajn, var født i Moss og døde i Frederikshald i Norge 1751. Jeg har dog ikke kunnet verificere dette.

Dorthea havde to mindre søstre, Petronelle (f.  1748 i Kristiania) og Andrea (f. 1753 i Kristiania). Disse forblev så vidt vides ugifte. Pigerne havde også to ældre brødre, Lars og Jens. De blev begge konfirmeret i Akershus Slotskirke den 17. april 1757 hhv. 15 og 14 år gamle, men præcis hvornår og hvor de blev født, har jeg indtil videre ikke kunnet finde ud af. At de skulle være sønner af Peter Kiøbing fremgår af udgivelsen “Biografiske oplysninger om faste artilleriofficerer af linien tjenstgørende i perioden 1764 til 1889 i Danmark, i Holsted (indtil 1864) og i Norge (indtil 1814). Bind 3 K-O. Udarbejdet af P.I. Liebe og E. Borgstrøm på grundlag af kaptajn Georg Lütkens notater i Rigsarkivets 3. afdeling, Hærens Arkiv.” Muligvis var der en bror mere – Peter Andreas Kiøbing – som skulle være født omkring 1750, ifølge samme kilde der nævner Lars og Jens. Men da jeg ikke har fundet ham døbt eller konfirmeret i Kristiania, blandt de øvrige børn af Peter Kiøbing, så tror jeg mere på, at han er søn af en af Peters brødre.

Min linje af familien Kiøbing, dvs. kaptajn Peter Kiøbing og hans datter Dorthea, forlod Norge og endte deres dage i Danmark. Peter kom til København i 1767/68, hvor han blev chef for et artillerikompagni som fik navnet “P. Kjøbings kompagni”. Ifølge Kraks vejvisere for 1770-1774 boede han på Christianshavn, på Langebrogade. Han blev pensioneret i 1773, ca. 60 år gammel, og han døde 20 år senere (1793) i den lille by Bastrup syd for Vamdrup i Jylland. Hans to yngste børn – Petronelle og Andrea – boede i samme by og døde der i 1834.

Dorthea, som i 1767 var blevet gift med Christian Hermann Lohse, blev enke i 1772 i en alder af 25 år og med 3 børn i alderen 0-4 år samt en steddatter på 6 år. Kort derefter flyttede hun og børnene også til København. Her døde desværre den yngste datter blot 4 år gammel; avisen “Kiøbenhavns Kongelige alene priviligerede Adresse-Contoirs Efterretninger” meddelte den 8. juli under overskriften “Dødsfald”:

Kiøbenhavn. Den 30 Junii: Dorothea Sophia Lohse, en Datter af salig Lieutenant og Tøyhuusforvalter Lohse og Frue Lohse f. Kiøbing, 4 Aar.

Dorthea levede som enke i Danmark i 59 år og døde den 16. august 1831 i Store Magleby på Amager. Hendes steddatters søn, Carl Georg Albert Molberg var skolelærer i Dragør på dette tidspunkt, så det kan være at Dorthea har boet hos familien Molberg op til sin død.