I går var jeg en tur på Midsjælland for at lære mine tipoldeforældre, Johanna og Lars Kristian Schwartz lidt nærmere at kende. Jeg ville en tur forbi Haslev, Terslev og Tjæreby hvor de boede, og hvor min oldefar voksede op.

Lars Kristian var i en periode materialkusk på Bregentved, og Bregentved har helt naturligt spillet en stor rolle for de af mine forfædre der kom fra dén egn. Jeg synes at jeg får et mere ægte kendskab til forskellige steder, når jeg først har været der og set landskabet, så jeg kørte naturligvis også en tur forbi Bregentved. Godset ligger smukt i det midtsjællandske lettere bakkede terræn, og de smukke efterårsfarver var med til at give et godt indtryk af naturen i området.

Bregentved i dag. Eget fotografi.

Bregentved i dag. Eget fotografi.

Jeg startede dog min lille tur i Rønnede, hvor jeg besøgte Faxe Kommunes Arkiver. Her fik jeg venlig hjælp til at finde notater om mine tipoldeforældre i datidens lokale aviser. Jeg ledte efter – og fandt også – notitser om både Lars Kristians og Johannas død og begravelse i hhv. 1940 og 1950. Og der var også en relativt fyldig omtale af deres guldbryllup den 2. juni 1938 i Haslev Avis.

Avisernes omtaler af mine tipoldeforældre gav mig et indtryk af, at Johanna og Lars Kristian var vellidte mennesker i deres lokalsamfund. Ved guldbrylluppet havde “Naboer og Venner fra Byen og Sognet” (dvs. fra Tjæreby og Terslev) opført en “meget smuk Æresport uden for Hjemmet”, og sognets beboere havde samlet ind, så guldbrudeparret på dagen fik overrakt en sparekassebog på det indsamlede beløb (man nævnte naturligvis ikke beløbets størrelse i avisen i 1938!). Det var tre gårdejere, en købmand og en smedemester fra Tjæreby, der mødte op om morgenen og overrakte sparekassebogen, efter at guldbrudeparret var blevet vækket med hornmusik foran deres hus på Tjærebyvej. Min tipoldefar var “bare” arbejdsmand (i avisen nævnes han som stenhugger), men det lader til, at der ikke har været noget socialt “snobberi” i Tjæreby; man har kendt hinanden godt og har haft et godt fællesskab i det lokalsamfund man var en del af. Beboerne i Tjæreby havde sågar også tilbudt at holde fest for Johanna og Lars Kristian i Terslev Forsamlingshus om aftenen på guldbryllupsdagen. Men det havde guldbrudeparret (75 og 77 år gamle) takket nej til; de ville hellere fejre dagen hjemme med deres familie. Da de havde en stor børneflok var der dog også mange mennesker samlet. På et billede taget foran den i avisen omtalte æresport, kan tælles 28 personer foruden Johanna og Lars Kristian selv. Mine oldeforældre er ikke med på billedet, så det tyder på, at de ikke havde taget turen fra Vestlolland til Midtsjælland for at være med i fejringen.

Guldbryllupsbillede med Johanna og Lars Kristian siddende i midten med familiemedlemmer omkring sig

Guldbryllupsbillede med Johanna og Lars Kristian siddende i midten med familiemedlemmer omkring sig. Klik på billedet for at se det i større format.

Avisartiklen om “Guldbryllup’et i Tjæreby” fortæller også, at guldbrudeparret om formiddagen havde genopfrisket minder, blandt andet fra brylluppet den 2. juni 1888 – et år hvor vinteren tilsyneladende var særlig lang, idet der havde ligget sne på markerne indtil slutningen af maj. Og på bryllupsdagen havde der stadig ikke været et grønt blad på træerne.

Ved Lars Kristian Schwartz’ begravelse blot 2½ år efter guldbrylluppet, var der “mange smukke Kranse (…) og flere af disse var signerede”. Haslev Avis nævner kranse der kom fra D.F.B. for Haslev og Omegn, Slagteriarbejderne i Haslev samt Socialdemokratisk Forening for Terslev. Så Lars Kristian har formodentlig også haft forskellige engagementer i lokale foreninger – noget som jeg vil se om jeg kan undersøge nærmere.