Linda Schwartz Karlsens slægtsforskning

Tag: 1860’erne (Side 2 af 2)

Karl Hansen spøger stadig…

Jeg har langt om længe tygget mig igennem alle politiforhørene af Karl Hansen m.fl. efter at broderen havde sat ild til sit hus. Under forhørene nævnes et par attester, som jeg i går ledte efter iblandt politidokumenterne fra Lollands Nørre herred 1860 og 1861. Desværre fandt jeg ingen, men jeg fandt noget andet interessant… En mand ved navn Jeppe Hansen politianmeldte nemlig Karl umiddelbart inden de nævnte politiforhør gik i gang. Karl skulle have kaldt ham en “dum hund” efter en afhøring på Nakskov rådhus i sommeren 1860. Karl skulle enten aflægge “corporlig ed” (hvad det så end betyder) på, at han ikke havde kaldt Jeppe Hansen for en dum hund, eller han skulle betale en mulkt. Jeg formoder, at han aflagde eden… Hvad det var for en afhøring, Jeppe og Karl var til i sommeren 1860, vil jeg prøve at finde ud af ved lejlighed.

Karl Hansens fjerde straf

Det er nu opklaret, at Karl Hansen i 1861 bliver dømt til 10 år i tugthuset. Han dømmes for delagtighed i assurancesvig, tyveri og ulovlig omgang med hittegods, men frifindes for tilskyndelse til brandstiftelse og forsøg på falskmøntneri. Den 30. april 1861 bliver han indsat i straffeanstalten på Christianshavn sammen med sine to brødre, Hans Christian, der skal afsone 9 år, og Jens Nicolai, der skal afsone 3 år, samt en tredje medtiltalt, Hans Danielsen, der skal afsone 1½ år. Karl må dog være løsladt før tid, for i begyndelsen af april 1869 henvender han sig til fattigvæsenet i Horslunde sogn for at bede om hjælp til at anskaffe sig snedkerværktøj og sengeklæder. Det kunne tyde på, at han på dette tidspunkt lige er kommet hjem fra straffeanstalten. Fortællingen om Karl er opdateret.

Karl Hansen tiltalt en fjerde gang!

Ved et rent tilfælde er jeg stødt på endnu en dom hvor min 3 x tipoldefar er nævnt (Lollands Nørre Herred Domprotokol 1856-67, dom afsagt 23.3.1861). Det er den fjerde!! Men til gengæld ser det ud til – i min tolkning af dommen – at han faktisk bliver frikendt, på trods af, at han kræves indsat i Tugthuset i ti år. Han er tiltalt for tilskyndelse til brandstiftelse og delagtighed i assurancesvig (broderen Hans Christian brænder sit hus ned, for at få forsikringssummen udbetalt) samt tyveri, delagtighed i tyveri, forsøg på falskmøntneri og ulovlig omgang med hittegods. Udover broderen Hans Christian er også brødrene Andreas, Jens Nicolai og Carsten tiltalt. Jeg har indtil videre kun læst dele af dommen, men skal helt sikkert ved lejlighed undersøge sagen nærmere.

Nyere indlæg »

© 2024 alda.dk

Tema af Anders NorenOp ↑