Rasmus Pedersen

Rasmus Pedersen blev født den 24.10.1824 i Sønderskov, Dannemare sogn af den ugifte, 25-årige tjenestepige Karen Mortensdatter. Faderen var husbond Peder Rasmussen Skovfoged. Moderen og faderen blev aldrig gift, men moderen giftede sig 9.11.1833 i Græshave kirke med den 12 år ældre fårehyrde og røgter Rasmus Olesen. De fik fire børn sammen, nemlig:

 • Maren Johanne Rasmusdatter, født 8.12.1832 i Græshave, død 6.1.1841 sst.
 • Morten Rasmussen, født 20.4.1835 i Græshave
 • Ane Kirstine Rasmusdatter, født 12.5.1838 i Græshave
 • Jens Rasmussen, født 17.6.1841 i Græshave

De var altså Rasmus’ halvsøskende, men det lader ikke til, at der har været meget kontakt mellem de fire overlevende søskende i deres voksenliv. Karen Mortensdatter døde 25.9.1851 i Græshave, mens stedfaderen Rasmus Olesen døde 23.2.1869.

Den 7.4.1839 blev Rasmus Pedersen konfirmeret i Græshave kirke med skudsmålet tg i kundskaber og g i opførsel. Han kom herefter sandsynligvis ud at tjene. I 1854 tjente han på Christiansdal i Branderslev, og den 22.3.1854 giftede han sig med den jævnaldrende Gertrud Margrethe Pedersdatter i Horslunde kirke. I afgangslisterne for Branderslev sogn ser det dog ud til, at han fortsat tjente på Christiansdal et kort stykke tid efter brylluppet, hvorefter han tog en tur omkring Utterslev, inden familien kom til Rolykke og siden Horslunde.

Allerede en måned efter brylluppet blev deres første barn født, og to år senere kom der endnu et barn;

 • Camille Rasmussen, født 14.4.1854 i Rolykke, Købelev sogn
 • Niels Christian Rasmussen, født 11.4.1856 i Horslunde

I januar 1857 bad Rasmus Pedersen sognepræsten i Horslunde om at bliver separeret fra Gertrud, fordi hun havde skjult for ham, at hun var kriminel og havde været straffet to gange. Hun havde siddet i alt tre år i Odense straffeanstalt. Desuden havde hun flere gange i løbet af deres ægteskab begået tyveri og havde derfor på dette tidspunkt fået en straf på fire år i Christianshavns straffeanstalt. Rasmus mente også, at hun var doven og ikke havde magtet sin opgave som husmor, så familien har måttet ty til fattigvæsenet. Hvad Rasmus ikke nævnte, var, at han også selv var medskyldig i sin kones tredje tyveridom, hvor han selv blev dømt for hæleri af et stjålent lommeur. Han fik herfor 5 dages fængsel på vand og brød.

Rasmus måtte sætte sine børn i pleje, og han bad om at blive fri for sit ægteskab og tilladelse til at indgå et nyt. Præsten var enig med Rasmus Pedersen i, at konen var doven og uduelig, men jeg ved endnu ikke, om han blev skilt og fik tilladelse til at indgå et nyt ægteskab, eller om han blot blev separeret.

Efter separationen fik Rasmus en husbestyrerinde ved navn Christiane Carlsen, som var tre år yngre end ham. Hun fødte to børn, som Rasmus Pedersen blev udlagt som barnefader til;

 • Magdalene Anne Kirstine Rasmusdatter, født 3.7.1859 i Nordlunde, død 27.4.1901 på Nakskov sygehus
 • Peder Christian Rasmussen, født 27.10.1861 i Horslunde fattighus

Ved datterens fødsel stod Rasmus Pedersen som “gift mand” i kirkebogen, men med en bemærkning om, at konen befandt sig i forbedringshuset på 3. år, og at der var forlangt skilsmisse. I folketællingen 1.2.1860 boede Rasmus Pedersen og Christiane Carlsen sammen i Nordlunde sammen med Rasmus’ 2 børn, Christianes ene barn og deres fælles datter. Senere flyttede de til Øster Karleby, men da sønnen fødtes i oktober 1861, boede de ikke længere sammen; Christiane var rykket ind i fattighuset i Horslunde. Hun blev senere gift to gange og døde i 1908.

Herefter mangler jeg seks år af Rasmus Pedersens liv, indtil han i 1867 (og måske også før) er at finde på Madeskov i udkanten af Nakskov.

Bodil Marie Andersdatter

Bodil Marie Andersdatter var ligesom Rasmus Pedersen et såkaldt “uægte barn”. Hun blev født 16.9.1842 i Nøbølle, Horslunde sogn. Hendes forældre var den 46-årige Sidsel Povelsdatter, enke efter Lars Rasmussen i Nøbølle, og den 23-årige tjenestekarl Anders Hansen Kull. Bodil Marie gik i Nøbbet skole, indtil hun blev konfirmeret den 19.4.1857 i Horslunde kirke. Hun fik skudsmålene tg for kundskaber og mg for opførsel. Bodil Maries konfirmation var samme år som Rasmus Pedersen bad om skilsmisse fra sin første kone.

Fra hendes tjenestepige-tid ved jeg kun, at hun i maj 1863 var i Horslunde og i juni 1865 pige på Knuthenlund. På disse tidspunkter var hun nemlig hhv. gudmor og fadder til halvsøsteren Larsines to sønner. I slutningen af 1866 opholdt hun sig i Abildtorpe uden for Nakskov, måske som husbestyrerinde for Rasmus Pedersen, hos hvem hun ihvertfald boede i september 1867 på Madeskov.

Rasmus Pedersen og Bodil Marie Andersdatter

Efter at Rasmus Pedersen og Bodil Marie Andersen var flyttet under samme tag, boede de sammen i en lang årrække fremover og fik ti børn sammen, hvoraf dog fire døde som små.

 • Caroline Sigvardine Pedersen, født 11.9.1867 i Nakskov
 • Sidsel Malvine Petrine Pedersen, født 7.7.1869 i Nakskov, død 6.10.1947 sst.
 • Marie Christine Pedersen, født 14.1.1871 i Nakskov
 • Frederik Peder Pedersen, født 22.4.1873 i Nakskov, druknet 4.5.1904 i Bandholm havn
 • Bernhard Marinus Pedersen, født 3.9.1875 i Nakskov, død 17.10.1880 sst.
 • Anne Berthine Petersen, født 5.3.1877 i Nakskov, død 30.9.1877 sst.
 • Carl Christian Petersen, født 24.9.1878 i Nakskov
 • Sigfred Elias Pedersen, født 16.4.1880 i Nakskov, død 21.6.1880 sst.
 • Bernhard Marinus Pedersen, født 11.6.1881 i Nakskov
 • Valdemar Elias Petersen, født 12.2.1886 i Nakskov, død 13.10.1887 sst.

Familien var hele tiden at finde på Madeskov og ved folketællingerne 1.2.1870 og 1.2.1880 boede de i det nuværende Jødevej 21, som var ejet af handskemager Bjerregaard. I 1880 skrev folketællingsmanden dem fejlagtigt som værende gift, måske fordi de generelt levede som ægtefolk – eller måske fordi Bodil Marie og Rasmus selv var interesserede i at lade som om at de var gift. I slutningen af 1887 havde byfogden i Nakskov nemlig fat i en masse ugift par og bad dem om at slutte deres “forargelige samliv”, herunder Bodil Marie Andersdatter og Rasmus Pedersen. Det betød helt konkret, at hvis de ikke blev gift, skulle de flytte fra hinanden.

Den 7.2.1888 blev der ved Horslunde fattigvæsens sogneforstanderskabsmøde fremlagt et brev fra Bodil Marie Andersen om tilladelse til at gifte sig med Rasmus Pedersen. Hun skulle bede om denne tilladelse, da hun siden 1871 havde modtaget bl.a. huslejehjælp fra fattigvæsenet. Sognerådet ville høre Dannemare sogn om, hvorledes det forholdt sig med Rasmus Pedersen, da han modtog hjælp derfra. Jeg kender ikke svaret på anmodningen, men eftersom de aldrig blev gift og de i stedet flyttede fra hinanden, så fik de tilsyneladende ikke tilladelse til ægteskab.

Ved folketællingen 1.2.1890 var de begge – og deres to yngste (overlevende) børn – flyttet til Tilegade, det senere nummer 5, som ikke længere eksisterer. Det var stadig handskemager Bjerregaard på 87 år, der ejede huset, hvor Bodil Marie Andersen (47 år) og børnene Carl Christian på ti år og Bernhard Marinus på ni år boede på første sal. Hun ernærede sig ved at strikke for folk. Rasmus Pedersen, som var blevet 66 år gammel og ernærede sig som murerhåndlanger og arbejdsmand, var blevet indlogeret i bagbygningen. Så selv om de var flyttet fra hinanden boede de altså stadig på samme matrikelnummer.

Bodil Marie Andersen og Hans Christian Pedersen

Den 12.4.1890 giftede Bodil Marie Andersen sig med den 28-årige Hans Christian Pedersen fra Nakskov i Nakskov kirke (Skt. Nikolaj). Inden der var gået et år, flyttede de til København med de to yngste af Bodil Marie Andersens børn med Rasmus Pedersen. Sidstnævnte kom til at betale alimentationsbidrag for børnene. Alimentationsbidraget udgjorde 20 kr. pr. halvår for hvert barn, indtil de var konfirmeret. Beløbet blev dog refunderet af Dannemare fattigvæsen fra august 1892.

1.5.1892 var Bodil og Hans Christian flyttet ind i Prinsensgade 8, 1. sal i København. Prinsensgade lå på en strækning fra Adelgade og Borgergade og i dette område flyttede familien lidt rundt. Hans Christian ernærede sig som arbejdsmand, men familien var meget fattig. I 1892 blev Bodil Marie idømt 24 dages tvangsarbejde fordi hun var blevet anholdt for at tigge. I 1892 og 1895 blev de to drenge konfirmeret, og den 18.7.1897 døde Bodil Marie i Sølvgade 3, 54 år gammel. Hun blev begravet på Vestre kirkegård. Hans Christian Pedersen døde 15.10.1907, 46 år gammel.

Rasmus Pedersens sidste år

Der er umiddelbart ikke meget at sige om Rasmus Pedersens liv, efter at Bodil Marie Andersen havde giftet sig og var flyttet til København. Han modtog stadig fattighjælp og i april 1899 blev han syg og må have ekstra hjælp, ca. 100 kr. Omkring juni blev han hentet til Dannemare, hvor han formodentlig blev indlogeret i fattighuset. Her døde han den 27.10.1903, 79 år gammel.

5½ år senere, den 3.5.1909 døde en Gertrud Margrethe Pedersdatter i selvsamme fattighus. Hun benævntes som afdøde Rasmus Hansens fraskilte hustru, men hun kunne på trods af overensstemmelsen mellem efternavnene godt være Rasmus Pedersens første hustru.

Bodil Marie Andersdatter og Rasmus Pedersen er mine 2 x tipoldeforældre, ane nr. 62 og 63.

Kilder

Kirkebøger for Dannemare sogn, Lollands Sønder herred, Maribo amt

Kirkebog for Græshave sogn, Lollands Sønder herred, Maribo amt

Kirkebog for Branderslev sogn, Lollands Nørre herred, Maribo amt

Kirkebog for Købelev sogn, Lollands Nørre herred, Maribo amt

Kirkebog for Nordlunde sogn, Lollands Nørre herred, Maribo amt

Kirkebog for Nakskov købstad, Maribo amt

Kirkebog for Horslunde sogn, Lollands Nørre herred, Maribo amt

Kirkebog for Skt. Pouls sogn, København

Kirkebog for Trinitatis sogn, København

Folketælling fra Nordlunde sogn, Lollands Nørre herred, Maribo amt 1860

Folketællinger fra Nakskov købstad, Maribo amt, 1870, 1880, 1890

Horslunde-Nordlunde pastorat, fattigvæsenets forhandlingsprotokol 1864-90 (LAK)

Horslunde-Nordlunde pastorat, fattigvæsenets kopibog 1853-63 (LAK)

Nakskov kommunes fattigvæsen, brevjournaler samt understøttede fra fremmede kommuner (Nakskov Lokalhistoriske Arkiv)

Nakskov Byfoged, politiprotokoller, 1886-1888 og 1888-1890 (LAK)

Maribo amt, journalsag, 1887-100/113 (LAK)

Københavns Politi, dødeblade (LAK)