Ved sine to børns dåb i 1715 og 1718 var Peter Sørensen Balle kældermand i rådmand Fogs kælder på Gammeltorv. Rådmanden hed Laurits til fornavn, og på side 101 i “Kjøbenhavns Huse og Indvaanere efter Branden 1728” ses det, at rådmand Foghs gård var beliggende på Gammeltorv og havde nummer 155 (matr. af 1699). Til gaden bestod den af 5 fag grundmur og 9 fag bindingsværk. Til gården bestod den af 27 fag grundmur og 9 fag bindingsværk. Målene var 22 alen og 1 kvarter (ca. 14 meter) bred foran, 46 alen (knap 29 meter) lang mod Nygade, 48 alen og 3 kvarter (godt 30 meter) lang mod nord og 34 alen 1 kvarter (21½ meter) bred mod øst. Søkvæsthuset havde pant i ejendommen for i alt 2800 rigsdaler. Gården brændte under Københavns brand 1728 og rådmanden fik logi hos etatsråd Legaards enke, Eddel Elisabeth Klein, i Strandgaden nummer 15 (Kjøbenhavns Huse og Indvaanere efter Branden 1728, side 341: oplyst at han boede i Nygade før branden).

Københavns brand 1728 varede i ca. 60 timer, fra den 20. oktober om aftenen ca. kl. 19 og til om morgenen den 23. oktober. Den opstod i en bygning på hjørnet af Lille Sankt Clemens Stræde ud til volden, omtrent hvor Strøget (Frederiksberggade) i dag munder ud i Rådhuspladsen. Man mener, at den er opstået ved at et barn på 7 år væltede et lys på loftet i Peter Rasmussens gård. Lyset satte ild til høet på loftet og ilden bredte sig hurtigt til de nærliggende gårde og huse, som hovedsageligt bestod af bindingsværk.

Ifølge “Københavns Huse og Indvaanere…” boede Peter Sørensen Balle før branden i St. Clemens Stræde. Om det var Lille Skt. Clemens Stræde nede ved Vester Vold eller Store Skt. Clemens Stræde med udløb i Gammel Torv, er ikke helt klart. Oversigten over de brændte gårde og huse i dette område nævner ikke Peter Sørensen Balle, så han har formodentlig boet til leje.

Ilden bredte sig i første omgang mod nord eller nord-øst mod Vestergade. Efter at vinden havde drejet om i nord nåede ilden torsdag morgen Gammel Torv nordfra. Hvornår Peter Sørensen Balles bolig blev ramt af ilden, vides ikke præcist, men det må formodes at være sket onsdag aften eller i løbet af natten til torsdag, alt efter i hvilken del af Skt. Clemens Stræde han boede. Sikkert er det i hvert fald, at man ikke brugte meget energi på at redde de små stræder, der dengang lå i området mellem Vester Vold og Gammel Torv. Stræderne var små og ufremkommelige for brandslukningsudstyret. Og da husene lå tæt og vinden var kraftig, har ilden hurtigt bredt sig fra det ene hus til det andet.

Kun få mennesker døde under Københavns brand 20-23. oktober 1728, men ca. 1600 bygninger, fordelt på 1277 af byens 4500 matrikelnumre eller ca. 47 % af den gamle middelalderby inden for voldene, blev bytte for flammerne (Byen brænder, side 8).

Næsten 9000 mennesker, der havde mistet deres boliger, blev indlogeret i de dele af København, der ikke var brændt. Peter Sørensen Balle blev indlogeret i Lavendelstrædet nummer 75 (matr. af 1699) med sin kone og to børn samt flere andre hjemløse.

Da København inden for voldene var et ret begrænset område til de ca. 70.000 indbyggere, der boede her i 1728, og da næsten halvdelen af byen var brændt, blev pladsen hurtigt trang. Nogle mennesker måtte rykke ud af byen til omkringliggende landsbyer og andre blev sendt tilbage til deres oprindelige hjemsogn. Hvilken skæbne der overgik Peter Sørensen Balle, efter at han og hans familie havde overlevet branden, vides ikke.

Peter Sørensen Balle er min 7 x tipoldefar, ane nr. 1612

Kilder

Kirkebog for Helligånds sogn, København

Lauring, Kåre (2003). Byen brænder: Københavns brand 1728. Gyldendal.

Københavns Huse og Indvaanere efter Branden 1728 Tilgængelig: http://www.hist.uib.no/kbh1728