Min 3-x-tipoldefar, Hans Daniel Schwartz (ane 112), ser umiddelbart ud til at være skilt fra begge sine hustruer. Jeg har med ret stor sikkerhed fundet ham gift med to forskellige piger (den ene dog enke, da hun gifter sig med ham), med næsten samme navn. Ved andet ægteskabs indgåelse i 1835 er HDS “Fraskilt Ægtemand”, og i folketællingen 1850 (Freerslev sogn, Sorø amt, Ringsted herred) står han igen anført som fraskilt. Spørgsmålet er nu, om dette er en fejl, eller om han virkelig ikke har ladet sig skille hele to gange…