Min tipoldemors søskende 8: Anders Magnus Svensson.

Anders Magnus Svensson var den yngste af min tipoldemors levendefødte søskende; han blev født 10. marts 1871 og forældrene var da 42 og knapt 38 år gamle. 4½ år senere nedkom moderen med sit 11. barn, men den lille pige var dødfødt. Anders Magnus blev opkaldt efter en storebror han aldrig kom til at kende, nemlig tvillingen til Maria Sofia, som blev født i 1864 og døde blot fire måneder gammel. De var således i alt ni børn i huset i alderen 0-16 da Anders Magnus kom til verden, så der har nok været trangt i hjemmet. De ældste børn har sandsynligvis hjulpet med at skaffe mad på bordet, og fra 1873 begyndte de at flytte hjemmefra.

Læs mere