Dette er den såkaldte bouppteckning efter min svenske tiptipoldemors død. Hun nåede at blive 90 år og døde af koldbrand i benet. Skiftet har jeg fået tilsendt fra landsarkivet i Vadstena, Sverige.

År 1923 den 23 Maj förrättades af undertecknad bouppteckning, efter änkan Stina Katarina Andersson Löv, som född den 14 April 1833 avlidit å Läckeby den 13 Maj 1923, och dervid efterlämnat följande dödsbodelägare.

Barnen.
1/ Johan Peter Svensson f.d. Jordbrukare Tillberga Hedensberg.
2/ Fru Emma Augusta Karlsson, gift med snickaren Teodor Karlsson Baggensg. 13 Kalmar
3/ Fru Anna Lovisa gift med f.d. Byggmästaren N. Granqvist Gröndal 3 Stockholm.
4/ Sven Aug: Svensson, Packmästare Hjärnegatan[?] 8 Stockholm.
5/ Fru Maria Sofia, gift med Waktmästere Th. Lundqvist Drottninggatan 80 Stockholm.
6/ Karl Gustav Svensson, Landtb. Wästerås
7/ Fröken Karin Emilia Svensson, Folkungagatan 80 Stockholm.
8/ Anders Magnus Svensson. Montör Karlsgatan 28 Wästerås
9/ Fru Johanna Kristina Hansson, bosatt på okänd ort sedan 28 år tillbaka.

Wid förrättningen voro närvarande Fröken Karin Svensson, som äfven enl: fullmakt förde talan för sin syster Fru Emma Karlsson, samt Trädgårdsm. Erik Johansson Läckeby som enl: medgifvande, förordnats till godeman, för de öfriga dödsbodelägarna.

Boet uppgafs af Fröken Karin Svensson samt antecknades och värderades sålunda

Kontanta medel wid dödstillfället 420
Järn och bläcksaker 10
Linne 12 lakan 12 handukar 6 örngått 8 linnen[?] tilsammans 25
Gångkläder upptagas till 15
Möbler 3 st. bord en byrå 1 skänk 1 soffa en säng 6 stolar 2 lufter gardiner en kokhylla en spegel 45
Handredskap och träkärl 2 baljor en spinrock en bandstol 6
Summa Kronor 521

 

Afgående poster och skulder
Begrafningskonstnad 417
Läkare och sjukvärd 280
Fröken Karin Svensson Folkungag. 8.a. Stockholm, förskutteras underhåll senaste 10 åren 1000
Summa Kronor 1697

 

Sammandrag
Summa tillgångar 521
Summa skulder 1697
Brist i boet Kr. 1176

 

Att allt blivit riktigt uppgivet och ej något med vilja eller vetskap dolte eller utelemnats intygar under edlig förpliktelse.

Sålunda efter uppgift upptecknadt och värderat betygar som övan.

Karin Emelia Svensson
Enock Göransson
Mölltorp Läckeby
Landtb:

E.O. Bergqvist
[…]kungagatan 8 #
Stockholm

Wid ofvanstående förrättning ha[r] vi varit närvarande
Karin Emelia Svensson
Anders Magnus Svensson
N. Granqvist
Sven August Svensson
Johan Petter Svensson
Karl Gustaf Ryd Th. Lundqvist
Theodor Karlsson