Nedenstående er en afskrift af undersøgelsesforhøret i forbindelse med Ole Olesens død. Det var meget sjusket skrevet i protokollen, så der er mange huller i afskriften. Alligevel kan man få en fornemmelse af, hvad der er sket. Jeg har naturligvis forsøgt at tyde beretningen så godt som muligt, men jeg tager ikke ansvar for, at afskriften er 100% korrekt. Vil du være sikker på ordlyden, bør politiprotokollen konsulteres. 

1836 den 25 Januar indfandt Politimesteren med Vidner sig i Nøbbølle for at […] et Undersøgelsesforhør i anledning af Fattiglem Ole Olsen eller Mogensen hans Dødsmaade.

For forhøret fremstod den afdødes Enke Ane Rasmusdatter der deponerede saal. Hun har ikke seet Manden siden Onsdagen den 13. Jan. da han om Morgenen forlod Hjemmet og da han i løbet af det sidste Halve aar har vært meget svagelig og tilmed hengiven til drukfældighed, samt da hun har hørt[?] at han same dag skal paa […] ved […] i Nøbøllelunder og det i en beruset Tilstand saa har hun formodet at han samme dags aften er overfalden af afmattelse og Søvn paa […] Mark og der frossen i hjel. Hendes formodning har i dag stadfæstet sig da hun har hørt at han skal være funden i Niels Poulsens Skovhauge i Horslunde Tvede.

Anden forkl. veed hun ei at afgive. Derefter fremstod […] Gaardmand Niels Poulsen som dep: at han i dag Formiddag havde antruffet Ole Olesen Henliggende i sin Skovhauge død Henstenet[?] paa Jorden i en Stilling der lod formode at han havde valgt Stedet for at hvile sig. […] veed dep. ikke Aarsagen til døden men da det er [en]hver bekjendt at Ole Olsen har været meget Hengiven til druk saa formodes det at han i en beruset Tilstand er indsovet paa Stedet hvor han fandtes og der Frossen ihjel.
Derefter fremstod nærmeste Nabo Huusmand Hans Larsen som dep: det er ham bekjendt at Ole Olsen er savnet siden den 13. Jan. at han er Hengiven til Druk og at Formodningen siden den Tid har været […] at han i beruset Tilstand er faret vild[?], lagt sig til at sove og dernæst frossen ihjel. Det er videre bekjendt at hans (O: Olsens) nærmeste Personer[?] i løbet af de seneste Dage forgjæves har søgt[?] om ham, ligesom han […] veed at der ikke har fundet noget uforsageligt[?] Forhold Sted imellem den afdøde og hans Kone.

Der var draget Omsorg for at Liget var henkjørt til det Huus i hvilket han havt Bopæl da de imidlertid ikke har set[?] noget passende Sted at Henlægge Liget saa blev det indlagt paa en Loe i Nabohuset hos Jørgen Olesen. Efter at det var afklædt og synet befandtes[?] paa samme ingen […] Tegn […] paa anbragte Sted, allene fandtes Ansigtet at være noget beskadiget som antages at være […] af Mærk[…]

Forhøret blev sluttet og bekræftet med Underskrivt.
Aggerup.

Som Vidner
Simon Larsen[?]
Jacob Olesen

Kilde

Christianssæde birk politiprotokol 1833-36, folio 209-210 (Landsarkivet for Sjælland)