Alda.dk - Linda's slægtsforskningssider

Om alda.dkEnglish intro | E-mail 

Indhold

Forsiden

Nyheder

Mine aner alfabetisk
Mine aner kronologisk
Bag navnene på mine aner

Links
Litteraturliste
Registre


 

Kilder

Kirkebog for Ringsted sogn

Kirkebog for Store Heddinge sogn, Stevns herred, Præstø amt

Kirkebog for Freerslev sogn, Ringsted herred, Sorø amt

Kirkebog for Haslev sogn, Ringsted herred, Sorø amt

Sorø amt, amtsjournal 1848 og journalsag E-3-3 (LAK)

Folketællinger for Freerslev sogn, Ringsted herred, Sorø amt

Skaaning J & Klercke Rasmussen B: Find din slægt - og gør den levende (Forlaget Bonderosen, 2003)

 

Links

Bregentved på Wikipedia

Bregentved Gods' egen hjemmeside

Hans daniel Schwartz (1801-1887)

Opdateret 5. april 2007


Nytårsdag 1802 fik Peter Schwartz og Johanne Christensdatter deres tredje søn døbt i Ringsted kirke. Drengen kom til at hedde Hans Daniel Schwartz med kaldenavnet Daniel efter farbroderen, den 24-årige skomager og værtshusmand, Daniel Schwartz, som døde knap tre år senere.

Noget tyder på, at Daniel ikke tilbragte hele sin barndom i Ringsted, hvor han var født. Han er ikke fundet konfirmeret i Ringsted, og jeg ved endnu ikke hvor han har opholdt sig, før han i 1826 blev gift i Store Heddinge kirke med Karen Sophie Larsdatter. På dette tidspunkt var Daniel Schwartz møllersvend i Store Heddinge. Karen Sophie var 18½ år gammel, og Daniel var 24 da de blev gift.  Ægteskabet ser ud til at have været barnløst og det endte med separation og endelig skilsmisse ved kongelig bevilling den 23.4.1835.

Parret boede måske på forskellige steder, hvor Daniel kunne få arbejde.  Den 25.11.1832 noterede præsten i Freerslev sogn, at Daniel havde meldt sin ankomst til  sognet, som man skulle på dette tidspunkt. Daniel skulle arbejde på Freerslev mølle og kom fra Holme Mølle. Præsten har ikke nævnt noget om, at Daniel havde sin kone med, og de har da sandsynligvis også været separeret på dette tidspunkt. Som hovedregel skulle man nemlig være separeret i minimum 3 år før man kunne opnå skilsmisse.

Ved folketællingen i 1834 blev Daniel noteret som tømrersvend i Holtehusene under Freerslev sogn. På samme adresse boede Sophie Larsdatter, som var enke efter Frederik Pedersen, der havde været køkkenkarl på Bregentved gods. Daniel og Sophie blev gift i Freerslev kirke i sommeren 1835 - knap to måneder efter at Daniel havde opnået endelig skilsmisse fra sin første kone. Sophies fulde navn var Martha (eller Marthe) Sophie Larsdatter, og hun var 3 år ældre end sin mand og gravid ved sit bryllup. Fra sit første ægteskab havde hun to børn: Anders Christian og Anne Cathrine Frederiksen, som var 6 og 9 år gamle, da de fik Daniel som stedfar.

Daniel og Sophie fik to børn sammen. Den første, Daniel Hansen Schwartz, blev født allerede to måneder efter brylluppet, den 21.9.1835, og to år senere, den 9.10.1837, kom David Johannes Schwartz til.

I slutningen af 1847 foretog præsten af Haslev såkaldt "gejstlig mægling" mellem Daniel og Sophie, da de - uvist af hvilken årsag - tilsyneladende var blevet trætte af at leve sammen. Proceduren ved separation i midten af 1800-tallet var, at parret to gange skulle forsøges forsonet, inden de kunne få lov til at blive separeret. Ud over præstens forsøg på at mægle Daniel og Sophie, forsøgte også forligelseskommissionen ved Bregentved at få Daniel og Sophie til at "fortsætte deres ægteskabelige samliv". Men Daniel og Sophie var enige om, at de ville separeres, så det blev de den 5.2.1848. De delte i den forbindelse deres "samtlige fælles indbo, udbo, sæd og kreaturer" i to lige store dele. Også børnene blev delt; Daniel jr. på 12 år kom til at bo hos sin mor, og David på 10 år kom til at bo hos sin far. Sophie havde også ønsket at få 8 rdl. om året fra Daniel til hjælp til husleje. Dette accepterede Daniel dog ikke, og Sophie opgav derfor kravet.

Jeg har endnu ikke fundet ud af, om Daniel og Sophie senere fik skilsmisse eller om de blot var separerede. Det ser dog ikke ud til, at Daniel giftede sig igen. Daniel døde 85 år gammel i 1887 på Haslev-Freerslev fattiggård.

Hans Daniel Schwartz er min 3 x tipoldefar, ane nr. 112

 


Linda Schwartz Karlsen, 2001-2010