Alda.dk - Linda's slægtsforskningssider

Om alda.dkEnglish intro | E-mail 

Indhold

Forsiden

Nyheder

Mine aner alfabetisk
Mine aner kronologisk
Bag navnene på mine aner

Links
Litteraturliste
Registre


 


Hvorfor alda.dk?

Alda var navnet på min mormor. Efter sigende fik hun dette navn, fordi min oldemor under sin graviditet læste en ugebladsroman, hvor heltinden hed Alda.

Alda er ikke et særligt almindeligt navn i Danmark. Ifølge Danmarks Statistik er der i 2006 kun 17 personer der hedder Alda til fornavn. Navnet er mere almindeligt i Italien, hvor det også findes i en mandlig form (Aldo). Ifølge det italienske website GENS er Alda afledt af det tyske ord ”alt”, der som bekendt betyder gammel, men det skulle også have bibetydningen ”vis” eller ”klog”. Det amerikanske website Behind the Names kender også navnet Alda. Ifølge dette site betyder det ”nobel” eller ”ædel”. I perioden 1900-1940 lå navnet på top 1000 listen over mest populære fornavne i USA.

På islandsk betyder navnet ”(hav)bølge” og en søgning på Google i marts 2006 indikerer, at det vist er benyttet som navn til flere islandske heste. Derimod er Alda ikke at finde på den officielle top 100 over mest almindelige navne i Island pr. 31. december 2004.

Jeg syntes, at navnet passede fint til min hjemmeside; den beskæftiger sig med noget "gammelt", nemlig de forgangne generationer. Ved at dykke ned i kilderne, bliver man mere vidende ("vis/klog") om sine rødder og deres plads i historien. Og det "noble" og "ædle" er godt at have in mente, når man forsøger at beskrive sine forfædres liv og personlighed. Uanset hvad jeg finder frem til, har jeg stor respekt for mine forfædre - også dem, hvis ry har været lidt blakket i deres samtid. De har trods alt alle sammen haft en andel i, at jeg kan sidde og skrive disse linjer i dag.

 

Sådan startede min interesse for slægtsforskning

Min interesse for slægtsforskning blev så småt vakt af min mormor, som på et tidspunkt, da jeg var 10-12 år gammel, gav mig en lille mappe med billeder og breve fra familien. Jeg syntes, at det var spændende at se gamle billeder af for længst afdøde slægtninge, som jeg ikke havde kendt, men som jeg alligevel følte et vist fællesskab med.

Slægtsforskningsinteressen lå og ulmede i mig, indtil jeg blev ca. 18 år gammel og begyndte at overveje, hvordan jeg kunne finde ud af mere om mine rødder. Men der skulle gå endnu et par år, inden jeg for alvor kom i gang med forskningen. Det var i januar 1997, hvor det netop var min mormors familie, jeg begyndte at dykke ned i. Senere kastede jeg mig over andre grene af min familie, og det er resultatet af noget af min forskning, jeg præsenterer på disse sider. 

 

Disclaimer

Oplysningerne på disse sider er resultatet af min egen - og til dels også andres - slægtsforskning. Oplysninger, som jeg har modtaget fra andre slægtsforskere eller på anden vis ikke selv har gravet frem af de originale kilder, har fået vurderingen "rimeligt troværdige" inden de er formidlet videre. Men ikke alt er krydstjekket, ligesom det naturligvis også kan forekomme, at jeg selv har lavet fejl i min tydning, afskrift og fortolkning af kilderne.

Jeg garanterer derfor ikke for, at alle oplysninger er helt korrekte. Man bør forholde sig kritisk til alle oplysninger på disse sider, og gerne selv tjekke dem, hvis man ønsker at gøre brug af dem.

 


Linda Schwartz Karlsen, 2001-2010