Alda.dk - Linda's slægtsforskningssider

Om alda.dkEnglish intro | E-mail 

Indhold

Forsiden

Nyheder

Mine aner alfabetisk
Mine aner kronologisk
Bag navnene på mine aner

Links
Litteraturliste
Registre


 

Kilder

Kirkebøger for Horslunde sogn, Lollands nørre herred, Maribo amt

Kirkebog for Stokkemarke sogn, Lollands nørre herred, Maribo amt

Kirkebog for Birket sogn, Lollands nørre herred, Maribo amt

Lægdsruller, Maribo amt, lægd nr. 28, 69, 75 og 77

Horslunde-Nordlunde pastorat, Fattigvæsenets forhandlingsprotokol 1827-48 (LAK)

Anders Hansen Kull (1819-1868)

Opdateret 4. marts 2001

Anders Hansen Kull blev født i Horslunde den 14.8.1819 af Else Marie Mortensdatter gift med Hans Jensen Kull. Han var ikke blandt Guds bedste børn; allerede inden han blev konfirmeret lavede han ballade.

I juli 1833, da han var knapt 14 år gammel, kom han under Horslunde fattigvæsens opsyn, da han "har begaaet Uorden, og navnlig borttaget Bly fra Kirken". Han havde ingen klæder, men fattigforstander Hans Graver i Nordlunde tog imod ham, sendte ham i Nordlunde skole, og fattigvæsenet gav ham tøj. I oktober måned blev der gjort en bemærkning om, at Anders Kull "gjentagne Gang har gjort sig skyldig i Tyverie". På dette tidspunkt var han hos fattigforstander Anders Pedersen i Horslunde, hvor han skulle blive i fire uger endnu. For tyveriet blev den unge dreng straffet med ris-slag.

15-16 år gammel blev Anders Kull konfirmeret fra Horslunde kirke. Han må have forbedret sig lidt, for hans kundskaber bedømtes gode og hans opførsel nogenlunde.

20 år gammel tog Anders til Fejø, formodentlig som tjenestekarl, men han blev der kun ½-1 år. Derefter flyttede han til Halsted, hvor hans ophold ifølge lægdsrullen er ulovligt. Herfor blev han straffet med en mulkt på 1 rdl. og han tog tilbage til Horslunde, hvor han 22 år gammel gjorde Sidsel Povelsdatter gravid. Året efter at barnet var kommet til verden, altså i 1843, flyttede han til Stokkemarke, hvor han kom til at tjene på Ørbygård. To år senere tjente han på Knuthenlund, som havde i alt 24 tjenestefolk boende. Ved folketællingen den 1.2.1845 var han ugift, men samme år den 21. juni blev han far til en pige, og han stod nævnt som indsidder i Blands gift med moderen Ane Kirstine Andersen. De to fik otte børn sammen.

Familien flyttede fra Stokkemarke til Birket sogn kort efter at sønnen Hans var født i 1849. Her boede de først i Hejringe og derefter i Store Lindet. I 1857 flyttede de dog tilbage til Stokkemarke sogn og blev indsiddere i Kæppehuset ved Knuthenlund, hvor de to yngste børn fødtes. Den datter, som Anders fik med enken Sidsel Povelsdatter i 1842, Bodil Marie Andersdatter, tjente i 1865 netop på Knuthenlund, så de kendte hinanden på den tid. Man kan imidlertid kun gætte på, hvordan deres indbyrdes forhold var, hvor meget de kendte til hinanden, og om deres opholdssteder næsten dør om dør var tilfældige.

Kun 48 år gammel døede Anders Hansen Kull i Kæppehuset den 15.4.1868. Han blev begravet på Stokkemarke kirkegård.

Anders Hansen Kull er min 3 x tipoldefar, ane nr. 126.


Linda Schwartz Karlsen, 2001-2010