Indlæg tagget kriminalitet

Karl Hansens bror, Ole, også straffet

16. marts 2005

Min efterforskning af Karl Hansen, min 3 x tipoldefar, og hans familie har nu afsløret, at også broderen Ole har været på kant med loven. Jeg ved endnu ikke præcist, hvad han er straffet for, udover at det er tyverier. Da han kommer til at afsone otte år i tugthuset på Christianshavn må der dog have været særlige skærpende forhold i forbindelse med tyverierne, da man ellers ikke blev straffet så hårdt. Indtil videre har altså tre af Karls søskende, foruden Karl selv, været straffet for tyverier og andet. Ole sidder i straffeanstalten på Christianshavn fra 18. november 1843 og – formoder jeg – til november 1851.

Sidsel Povelsdatter med dårligt rygte

10. februar 2005

Et dokument fra den sag, hvor Sidsel dømmes for hæleri og falske forklaringer, siger noget om det rygte, som Sidsel har haft i Nøbbet efter sin mands selvmord i 1935. Pastor Clausen fra Horslunde beretter, at hun i begyndelsen af sin enkestand nød sympati i sognet og formåede at klare sig godt og sørge for sine børn. Dette ændrede sig dog efterhånden til en opfattelse af, at hun omgav sig med de forkerte folk og ikke sørgede godt nok for sine børn. Fortællingen om Sidsel Povelsdatter er opdateret, og man kan nu også læse hele mit referat af sagen, hvor hun bliver dømt (som pdf-fil, 170 kb)

Karl Hansens afsoning 1851-1855

9. februar 2005

Fortællingen om Karl Hansen er opdateret med den nøjagtige periode, Karl afsoner sin tredje straf. Han indsættes i Møns tugthus den 25. juni 1851, men overflyttes hurtigt til straffeanstalten på Christianshavn, måske pga. pladsmangel.

Fængselsdom til Sidsel Povelsdatter

11. september 2004

Efter at have kigget lidt nærmere på den sag i 1841, hvor Sidsel Povelsdatter er under afhøring, har jeg opdaget, at hun ikke blot bliver afhørt i en tyverisag, men også bliver dømt for hæleri og afgivelse af usandfærdige forklaringer. Hun har tilsyneladende opbevaret nogle af de penge, der blev stjålet af Frederik Olsen Dyhring hos gårdmand Hans Peter Marcussen i Vesterborg, selvom hun har haft en mistanke om, at det var penge, som han ikke var kommet lovligt til. Sidsel idømmes 5 gange 5 dages fængsel på vand og brød, som hun formodentlig har afsonet mens hun har været gravid.

Nye oplysninger om Sidsel Povelsdatter

17. august 2004

Jeg er ved et tilfælde stødt på en tyveri-sag ved Christianssæde birk i 1841, hvor Sidsel Povelsdatter, min 3 x tipoldemor, bliver afhørt. I den forbindelse bliver bl.a. hendes udseende beskrevet, så jeg nu ved, at hun var middelhøj (efter nutidens forhold formodentlig ikke særlig høj!) og at hun havde lyst hår og blå øjne. Samtidig oplyste hun, hvor hun blev konfirmeret, og hvor hun efterfølgende kom i tjeneste. På den baggrund har jeg opdateret min fortælling om Sidsel Povelsdatter.

Karl Hansen begik “bedrageri” mod sin mor

17. august 2004

Jeg har fået taget hul på 2. straffesag mod Karl Hansen, min 3 x tipoldefar. Foreløbig har jeg fundet ud af, at det såkaldte bedrageri, som han blev dømt for, var en overtalelse af sin mor til, på hans vegne og for hans regning, at købe ham en dyr kiste ved en auktion. Senere nægtede han at betale kisten eller at levere den tilbage til sin mor, og for dette blev han altså straffet med et års tugthusarbejde, fordi det var anden gang, han blev dømt. Fortællingen om Karl Hansen er blevet opdateret.

Fire års tugthusstraf til Karl Hansen i 1851

13. august 2004

Så har jeg fået tygget mig igennem lidt mere materiale om den ofte nævnte Karl Hansen… Det væsentligste i det nye er, at han ved sin tredje dom fik fire års tugthusarbejde. Fortællingen om Karl Hansen er blevet opdateret med de nyeste oplysninger. En anden detalje, der har vist sig, er, at der også har været interne stridigheder i familien. Det førte en sag med sig i 1838, hvor Karls bror, Andreas, tilsyneladende havde slået sin svigerinde, der var gift med en tredje bror, Hans Christian. Sagen bundede i nogle økonomiske mellemværender i familien og blev forliget ved at mellemværenderne blev udredet.

Tyverisag mod Karl Hansen i Horslunde

23. juni 2004

Jeg er gået i gang med at finde ud af de nærmere omstændigheder omkring min tiptipoldefars (Karl Hansen, ane 64) fængselsstraf i 1837. Det er første gang han er anklaget for tyveri, som er foregået helt eller delvist i samarbejde med hans to brødre Hans Christian Hansen og Jens Nicolai Hansen samt et par andre mænd fra Horslunde. Den ældste bror Hans Christian Hansen dømmes også for at have lokket bl.a. Karl til at begå tyverierne. De stjålne genstande var bl.a. høns, vår, blårlærred, knive og gafler, tøj og økser, taget fra forskellige personer i Horslunde, fx hvor Karl havde tjent. Fortællingen om Karl Hansen er blevet opdateret med de nyeste oplysninger.

« Forrige side