alda.dk

Linda Schwartz Karlsens slægtsforskning

Tag: kriminalitet (side 2 af 3)

Min tiptipoldefar, Rasmus Pedersen, på kanten af loven

Der ser ud til snarere at være reglen end undtagelsen, at mine aner har været involveret i noget ulovligt, og min ane nr. 62, Rasmus Pedersen kan nu føjes til listen over kriminelle aner. Dommen, som jeg har fundet, er dog “kun” en dom for hæleri, hvor han har solgt et lommeur videre, som hans kone havde stjålet. Konen, Gertrud Margrethe Pedersen, havde imidlertid tidligere været straffet for tyveri to gange, så hun blev dømt til 4 års tugthusarbejde i straffeanstalten på Christianshavn. Rasmus Pedersen kunne nøjes med fem dages fængsel på vand og brød. På grund af konens gentagne tyverier ønsker Rasmus at blive skilt fra hende. Om dette sker, eller om han kun bliver separeret, mangler jeg stadig at finde ud af.

Læs mere om Rasmus Pedersen

Karl Hansen tiltalt en fjerde gang!

Ved et rent tilfælde er jeg stødt på endnu en dom hvor min 3 x tipoldefar er nævnt (Lollands Nørre Herred Domprotokol 1856-67, dom afsagt 23.3.1861). Det er den fjerde!! Men til gengæld ser det ud til – i min tolkning af dommen – at han faktisk bliver frikendt, på trods af, at han kræves indsat i Tugthuset i ti år. Han er tiltalt for tilskyndelse til brandstiftelse og delagtighed i assurancesvig (broderen Hans Christian brænder sit hus ned, for at få forsikringssummen udbetalt) samt tyveri, delagtighed i tyveri, forsøg på falskmøntneri og ulovlig omgang med hittegods. Udover broderen Hans Christian er også brødrene Andreas, Jens Nicolai og Carsten tiltalt. Jeg har indtil videre kun læst dele af dommen, men skal helt sikkert ved lejlighed undersøge sagen nærmere.

Detaljer i dommen mod Sidsel

Efter et besøg på Rigsarkivet ved jeg nu med sikkerhed, at dommen mod Sidsel på 5 gange 5 dages vand og brød bliver stadfæstet af højesteret den 13. maj 1842. Derfor er mindre detaljer i mit referat af sagen nu blevet rettet.

Karl Hansens bror, Ole, også straffet

Min efterforskning af Karl Hansen, min 3 x tipoldefar, og hans familie har nu afsløret, at også broderen Ole har været på kant med loven. Jeg ved endnu ikke præcist, hvad han er straffet for, udover at det er tyverier. Da han kommer til at afsone otte år i tugthuset på Christianshavn må der dog have været særlige skærpende forhold i forbindelse med tyverierne, da man ellers ikke blev straffet så hårdt. Indtil videre har altså tre af Karls søskende, foruden Karl selv, været straffet for tyverier og andet. Ole sidder i straffeanstalten på Christianshavn fra 18. november 1843 og – formoder jeg – til november 1851.

Sidsel Povelsdatter med dårligt rygte

Et dokument fra den sag, hvor Sidsel dømmes for hæleri og falske forklaringer, siger noget om det rygte, som Sidsel har haft i Nøbbet efter sin mands selvmord i 1935. Pastor Clausen fra Horslunde beretter, at hun i begyndelsen af sin enkestand nød sympati i sognet og formåede at klare sig godt og sørge for sine børn. Dette ændrede sig dog efterhånden til en opfattelse af, at hun omgav sig med de forkerte folk og ikke sørgede godt nok for sine børn. Fortællingen om Sidsel Povelsdatter er opdateret, og man kan nu også læse hele mit referat af sagen, hvor hun bliver dømt (som pdf-fil, 170 kb)

Karl Hansens afsoning 1851-1855

Fortællingen om Karl Hansen er opdateret med den nøjagtige periode, Karl afsoner sin tredje straf. Han indsættes i Møns tugthus den 25. juni 1851, men overflyttes hurtigt til straffeanstalten på Christianshavn, måske pga. pladsmangel.

Fængselsdom til Sidsel Povelsdatter

Efter at have kigget lidt nærmere på den sag i 1841, hvor Sidsel Povelsdatter er under afhøring, har jeg opdaget, at hun ikke blot bliver afhørt i en tyverisag, men også bliver dømt for hæleri og afgivelse af usandfærdige forklaringer. Hun har tilsyneladende opbevaret nogle af de penge, der blev stjålet af Frederik Olsen Dyhring hos gårdmand Hans Peter Marcussen i Vesterborg, selvom hun har haft en mistanke om, at det var penge, som han ikke var kommet lovligt til. Sidsel idømmes 5 gange 5 dages fængsel på vand og brød, som hun formodentlig har afsonet mens hun har været gravid.

Ældre indlæg Nyere indlæg

© 2019 alda.dk

Tema af Anders NorenOp ↑