alda.dk

Linda Schwartz Karlsens slægtsforskning

Tag: 1850’erne

Nye aner på Samsø og i København

Min 2 x tipoldefar, Carl Vilhelm Georg Michelsen (ane 44), var født i 1852 i Borgergade 111 i København. Hans forældre hed Johannes Michelsen (ane 88) og Frandsine Emilie Jonassen eller Johnsen (ane 89). Johannes Michelsen kom fra Samsø (forældre: Michel Michelsen Fløistrup og Ane Sophie Kjeldsen), men havde opholdt sig en del år i København inden han blev gift i 1851. Han arbejdede som skræddersvend for sin morbror i Dronningens Tværgade. Frandsine Emilie Jonassen skulle være født i København, men hende ved jeg endnu ikke mere om.

Detaljer i dommen mod Sidsel

Efter et besøg på Rigsarkivet ved jeg nu med sikkerhed, at dommen mod Sidsel på 5 gange 5 dages vand og brød bliver stadfæstet af højesteret den 13. maj 1842. Derfor er mindre detaljer i mit referat af sagen nu blevet rettet.

Sidsel Povelsdatter med dårligt rygte

Et dokument fra den sag, hvor Sidsel dømmes for hæleri og falske forklaringer, siger noget om det rygte, som Sidsel har haft i Nøbbet efter sin mands selvmord i 1935. Pastor Clausen fra Horslunde beretter, at hun i begyndelsen af sin enkestand nød sympati i sognet og formåede at klare sig godt og sørge for sine børn. Dette ændrede sig dog efterhånden til en opfattelse af, at hun omgav sig med de forkerte folk og ikke sørgede godt nok for sine børn. Fortællingen om Sidsel Povelsdatter er opdateret, og man kan nu også læse hele mit referat af sagen, hvor hun bliver dømt (som pdf-fil, 170 kb)

Karl Hansens afsoning 1851-1855

Fortællingen om Karl Hansen er opdateret med den nøjagtige periode, Karl afsoner sin tredje straf. Han indsættes i Møns tugthus den 25. juni 1851, men overflyttes hurtigt til straffeanstalten på Christianshavn, måske pga. pladsmangel.

© 2019 alda.dk

Tema af Anders NorenOp ↑