Indlæg tagget 1600-tallet

Et ekstra blik på Jacob Pedersen Storm

6. november 2016

Selv om mange af mine forfædre kommer fra forskellige steder i Danmark, så har jeg også 8 x tipoldeforældre der huserede i min egen fødeby, Nakskov, tilbage i slutningen af 1600-tallet. Én af dem er Jacob Pedersen Storm, og jeg har på det seneste kigget nærmere på, hvad jeg vidste om ham.

Heldigvis er der både kirkebøger og skifteprotokoller bevaret fra Nakskov fra dén tid, og for år tilbage gik jeg da også i gang med at stave mig igennem skiftet efter Jacob Pedersen Storm, som døde i Nakskov den 13. februar 1706. Skiftet blev holdt samme år den 19. maj og findes i skifteprotokollen dækkende 1704-1707 under Nakskov Byfogeds arkiv. Det er efterhånden en del år siden jeg gik i gang med at læse skiftet – dengang foregik det på Landsarkivet på Jagtvej i København. Sidenhen blev Landsarkivet lagt sammen med Rigsarkivet, og en masse nye arkivalier er blevet digitaliseret – herunder skifter og dermed også skiftet efter Jacob Pedersen Storm. Der er desuden dukket flere skifteuddrag op på internettet, bl.a. Erik Brejls uddrag fra Nakskov Byfogeds skifteprotokoller 1598-1806.

Med skifteuddragene på f.eks. Erik Brejls side er det blevet nemt at få overblik over, hvilke personer man kan finde skifter for, og hvordan deres familierelationer så ud. Jeg søgte på navnet ‘Storm’ på Erik Brejls side – og fandt derved ud af at der fandtes et skifte efter en Karen Nielsdatter fra den 25. januar 1693, hvor enkemanden var Jacob Pedersen Storm, skipper. Jeg kiggede på mine tidligere nedfældede oplysninger om Jacob Pedersen Storm og opdagede, at jeg tilsyneladende havde fået navngivet hans første hustru forkert. Jeg havde ment, at hun hed Elisabeth Hansdatter Klyning, og at hun var blevet sammensmedet med Jacob Pedersen Storm den 9. februar 1681 i Nakskov. Skiftet efter Jacob Pedersen Storm nævnte ikke, hvad første hustru hed, og det stod heller ikke i kirkebogen ved hendes død, hvor hun blot blev benævnt “Jacob Storms hustru”.

Uddrag af skifte efter Karen Nielsdatter. Nakskov Byfoged; Skifteprotokol; 1690-1693, folio 522.

Uddrag af skifte efter Karen Nielsdatter. Nakskov Byfoged; Skifteprotokol; 1690-1693, folio 522.
Indledningen af skiftet lyder:
“Borgemester og Raad udi Nachskouf med Kongl: Ma. Byefouget og Raadstufskriverne ibm. Giøre vitterlig at Anno 1693 d. 25 January er holdet og sluttet Registering effter afgangne Karen Nielsdatter Jacob Pedersen Storms Sall. Hustroe her i staden over deris effterlatte Boes middell til skiffte og deelling Imellem (…)”

Min fejltagelse af, hvem der var Jacob Pedersen Storms første hustru, er formodentlig opstået ved, at jeg tjekkede kirkebogen for Nakskov og fandt en ‘Jacob Pedersen’ gift med ‘Elisabeth Hansdatter Klyning’ i 1681, som tidsmæssigt godt kunne passe med indgåelsen af Jacob Pedersen Storms første ægteskab – det var bare ikke den rette ‘Jacob Pedersen’ jeg havde fået fat i. Tilsyneladende er Jacob Pedersen Storms første ægteskab slet ikke indgået i Nakskov, da første spor af ham dér er dåben af hans tvillinger, Peder og Kirsten, den 20. marts 1681. Af skiftet efter både Jacob Pedersen Storm og første hustru, Karen Nielsdatter, fremgår, at der er en datter ved navn Anne, som ud fra aldersangivelsen i skifterne skal være født 1679-1680. Hun findes heller ikke i kirkebogen for Nakskov. Så ægteskabet og dåben af Anne må være foregået et andet sted, inden familien kom til Nakskov.

Jeg har rettet mine oplysninger om Jacob Pedersen Storms første hustru på aneoversigtssiden.

Traf min 9 x tipoldefar Leonora Christina?

3. maj 2013

For noget tid siden blev jeg tippet om, at min 8 x tipoldemor – Esther Margrethe Rhodes – forfædre nok kunne kortlægges længere tilbage i tiden end jeg hidtil havde kunnet udrede. Jeg forfulgte det gode tip, og det ser ganske rigtigt ud til, at jeg nu kan få sat navne på hendes forældre, to af hendes bedsteforældre, fire af hendes oldeforældre og en enkelt af hendes tipoldeforældre. Jeg er dermed tilbage til min første 12 x tipoldefar, Jacob Schade, som skal være født i Schlesien i midten af 1500-tallet!

Jeg tager det dog stille og roligt med at tilføje de nye personer på min anetavle. Jeg kigger på én generation ad gangen og starter naturligt nok med Esther Margrethe Rhodes forældre. Deres navne var Lauritz/Lars Rhode og Malene/Magdalene Schade.

De nye oplysninger om Lauritz/Lars Rhode har jeg hovedsagligt fra Christopher Giessings værk fra 1781 – “Nye Samling af Danske, Norske og Islandske Jubel-Lærere, med Slægts-Registere og Stam-Tavler, samt hosføyede Anmærkninger til vor Danske Histories Oplysning. Anden Deels første Bind” (man forstod virkelig at konstruere en titel dengang!). Giessing oplyser om Lars Rhode, at han var præst i Vestindien i 1656 og sognepræst i Vestenskov på Lolland fra 1661, og at han døde i 1707. Malene/Magdalene Hansdatter Schade var hans første hustru og de fik to børn sammen, den første skulle være Esther Margrethe Rhode (Giessing kalder hende Else men skriver også at hun andre steder er kaldt Esther). Anden hustru, siger Giessing, hed Ester Ertmannsdatter, og tredje hustru, Anna Maria Melhorn. Det er uklart, hvor Esther Margrethe Rhode blev født, men det kan vel tænkes at have været i Vestindien, eftersom hendes far var præst der i 1656.

Vestenskov kirkebog er heldigvis bevaret tilbage fra 1703, og blandt optegnelserne af begravelser i 1707 har jeg også fundet “dend ærværdig og høylærde Mand nu Sl. hos Gud Mag: Lauridz Rhode forrige Sogne præst til Westensch: og Capels Menigheder og Proust for Synderherredt”, som blev begravet den 14. april, 80 år gammel. Jeg har også “googlet” hans navn i forskellige varianter, for at se om der kom nye spor frem, f.eks. fra andre slægtsforskere eller fordi han havde bedrevet noget, der er nævnt et eller andet sted på internettet. På den måde stødte jeg på, at han er nævnt i bemærkningerne til en oversat udgave af Leonora Christina Ulfeldts franske selvbiografi, som findes hos Arkiv for Dansk Litteratur. Hun skriver (med sig selv omtalt i tredje person):

Da man vilde føre hende til Bornholm, var de stakket Tid paa Skibet i Havnen. Hendes Piges Fæstemand, som var Præst, kommer i en Baad og beder for sin Fæstemø. Hun afstaar hende til ham, om hun end derefter ingen Pige havde.

I noterne til bogen (ses hos Arkiv for dansk Litteratur her) fremgår det, at den præst der nævnes kan være Lauritz Andersen Rhode, som blev trolovet og gift med Estred/Esther Ertmannsdatter i Vor Frue kirke i København kort efter at Leonora Christina var blevet sejlet til Bornholm for at sidde fængslet på Hammershus. Hvis dét er rigtigt, så tyder det på, at min 9 x tipoldefar har mødt Leonora Christina, datter af Christian IV.

Vielsesindførslen fra Vor Frue Kirke, København 1660, hvor Lauritz Andersen Rhode gifter sig med Estredt Ertmannsdatter.

Vielsesindførslen fra Vor Frue Kirke, København 1660, hvor Lauritz Andersøn Rhode gifter sig med Estredt Ertmands daatter.

Jeg har naturligvis opdateret min aneliste med de nye oplysninger om Esther Margrethe Rhodes forældre.