Fejlrettelser

Et ekstra blik på Jacob Pedersen Storm

6. november 2016

Selv om mange af mine forfædre kommer fra forskellige steder i Danmark, så har jeg også 8 x tipoldeforældre der huserede i min egen fødeby, Nakskov, tilbage i slutningen af 1600-tallet. Én af dem er Jacob Pedersen Storm, og jeg har på det seneste kigget nærmere på, hvad jeg vidste om ham.

Heldigvis er der både kirkebøger og skifteprotokoller bevaret fra Nakskov fra dén tid, og for år tilbage gik jeg da også i gang med at stave mig igennem skiftet efter Jacob Pedersen Storm, som døde i Nakskov den 13. februar 1706. Skiftet blev holdt samme år den 19. maj og findes i skifteprotokollen dækkende 1704-1707 under Nakskov Byfogeds arkiv. Det er efterhånden en del år siden jeg gik i gang med at læse skiftet – dengang foregik det på Landsarkivet på Jagtvej i København. Sidenhen blev Landsarkivet lagt sammen med Rigsarkivet, og en masse nye arkivalier er blevet digitaliseret – herunder skifter og dermed også skiftet efter Jacob Pedersen Storm. Der er desuden dukket flere skifteuddrag op på internettet, bl.a. Erik Brejls uddrag fra Nakskov Byfogeds skifteprotokoller 1598-1806.

Med skifteuddragene på f.eks. Erik Brejls side er det blevet nemt at få overblik over, hvilke personer man kan finde skifter for, og hvordan deres familierelationer så ud. Jeg søgte på navnet ‘Storm’ på Erik Brejls side – og fandt derved ud af at der fandtes et skifte efter en Karen Nielsdatter fra den 25. januar 1693, hvor enkemanden var Jacob Pedersen Storm, skipper. Jeg kiggede på mine tidligere nedfældede oplysninger om Jacob Pedersen Storm og opdagede, at jeg tilsyneladende havde fået navngivet hans første hustru forkert. Jeg havde ment, at hun hed Elisabeth Hansdatter Klyning, og at hun var blevet sammensmedet med Jacob Pedersen Storm den 9. februar 1681 i Nakskov. Skiftet efter Jacob Pedersen Storm nævnte ikke, hvad første hustru hed, og det stod heller ikke i kirkebogen ved hendes død, hvor hun blot blev benævnt “Jacob Storms hustru”.

Uddrag af skifte efter Karen Nielsdatter. Nakskov Byfoged; Skifteprotokol; 1690-1693, folio 522.

Uddrag af skifte efter Karen Nielsdatter. Nakskov Byfoged; Skifteprotokol; 1690-1693, folio 522.
Indledningen af skiftet lyder:
“Borgemester og Raad udi Nachskouf med Kongl: Ma. Byefouget og Raadstufskriverne ibm. Giøre vitterlig at Anno 1693 d. 25 January er holdet og sluttet Registering effter afgangne Karen Nielsdatter Jacob Pedersen Storms Sall. Hustroe her i staden over deris effterlatte Boes middell til skiffte og deelling Imellem (…)”

Min fejltagelse af, hvem der var Jacob Pedersen Storms første hustru, er formodentlig opstået ved, at jeg tjekkede kirkebogen for Nakskov og fandt en ‘Jacob Pedersen’ gift med ‘Elisabeth Hansdatter Klyning’ i 1681, som tidsmæssigt godt kunne passe med indgåelsen af Jacob Pedersen Storms første ægteskab – det var bare ikke den rette ‘Jacob Pedersen’ jeg havde fået fat i. Tilsyneladende er Jacob Pedersen Storms første ægteskab slet ikke indgået i Nakskov, da første spor af ham dér er dåben af hans tvillinger, Peder og Kirsten, den 20. marts 1681. Af skiftet efter både Jacob Pedersen Storm og første hustru, Karen Nielsdatter, fremgår, at der er en datter ved navn Anne, som ud fra aldersangivelsen i skifterne skal være født 1679-1680. Hun findes heller ikke i kirkebogen for Nakskov. Så ægteskabet og dåben af Anne må være foregået et andet sted, inden familien kom til Nakskov.

Jeg har rettet mine oplysninger om Jacob Pedersen Storms første hustru på aneoversigtssiden.

Når virkeligheden viser sig at være en anden

12. oktober 2015

Jeg har længe forberedt mig på at skulle skrive dette indlæg. Dels er tiden bare fløjet af sted med andre ting, dels var der lige noget jeg skulle fordøje. Jeg synes at jeg generelt har været ret omhyggelig i min forskning, men alligevel skete det for mig – at jeg fik knyttet en forkert familie til slægtstræet.

Det er anerne til min tip-oldefar, Hans Sofus Alexander Nielsen, som jeg havde fået helt forkert fat i. En anden slægtsforsker gjorde mig meget venligt opmærksom på dette ved at spørge, hvordan jeg kunne få Carl Vilhelm Georg Michelsen og Adolphine Georgine Petersen til at være forældre til Hans Sofus Alexander Nielsen. Efter at have nærstuderet kilderne, måtte jeg stille mig selv det ganske samme spørgsmål. Hans Sophus Alexander Nielsen blev født den 29. juli 1880 i Skt. Pauls sogn i København, døbt i kirken den 22. august 1880 – og på en eller anden måde havde jeg fået viklet ham sammen med drengen Angelo Lauritz Johannes Georg Michelsen der blev døbt samme dag.

Hans Sophus Alexander Nielsen i midten med svigersøn Peder Pedersen til højre og barnebarn Hans Pedersen til venstre

Hans Sophus Alexander Nielsen i midten med svigersøn Peder Pedersen til højre og barnebarn Hans Pedersen til venstre

Når jeg ser i kirkebogen i dag på Statens Arkivers hjemmeside (www.sa.dk, hovedministerialbogen København Skt. Pauls sogn 1876 F – 1883 F), står de to drenge end ikke på samme side. Imidlertid var der ikke noget der hed elektronisk adgang til kirkebøgerne på det tidspunkt hvor jeg fejlagtigt fik knyttet drengebarnet Nielsen til forældrene Michelsen; dengang sad jeg på Landsarkivet på Jagtvej og kiggede på mikrokort – og eneste forklaring jeg kan komme på er, at jeg har fået “skubbet kortet skævt” i mikrokortlæseren og pejlet efter dåbsdatoen, så jeg har ramt en helt anden side, da jeg skulle læse forældrenes navne. Nu burde de divergerende efternavne jo have givet mig et hint om, at jeg var forkert på den, men dét fik jeg forklaret for mig selv ved, at Hans Sophus Alexander senere blev bortadopteret til dem der viser sig at være hans rigtige forældre – sømand Lauritz Christian Nielsen og Sidse Dorthea Sørensen i Højby, Ods Herred. Carl Vilhelm Georg Michelsen fandt jeg nemlig død for egen hånd i 1883, så det havde ikke været så mærkeligt, hvis moderen efterfølgende havde bortadopteret sin søn. Ak ja, vil man have tingene til at passe, kan man hurtigt finde forklaringer, og glemmer så i sin iver at stille kritiske spørgsmål og undersøge, om kilderne understøtter de hypoteser man fremlægger.

Nu, hvor jeg har fået fordøjet, at jeg skal slette 1/16 af mine tip-tip-oldeforældre samt deres aner, så ærgrer jeg mig mest over, at jeg ikke så mig rigtigt for, og at jeg ikke senere selv opdagede fejlen, på trods af at jeg ofte har haft en fornemmelse af, at der var noget der ikke rigtigt passede. De aner jeg nu må sige farvel til var godt nok en interessant flok, og med dem ryger umiddelbart også min tilknytning til Samsø og Møn, én af mine 3 jordemødre, min spinkle forbindelse til White Star Line og Titanic og den mystiske Bremer-familie. Uanset at det nu har vist sig, at de alligevel ikke var min familie, så har det været interessant at stifte bekendtskab med dem. Jeg sletter dem heller ikke helt af min slægtsdatabase, for det kunne være at nogen en gang i fremtiden kunne få glæde og gavn af det jeg har gravet frem om dem. Jeg regner med på et senere tidspunkt at lave en lille oversigt over de nu “kasserede” forfædre, som jeg lægger ud her på alda.dk. Foreløbig har jeg slettet dem fra mine anelister og gjort plads til at Hans Sophus Alexander Nielsens rigtige aner kan blive tilføjet.